اتاق کنترل شاتل فضایی: نگاهی ۳۶۰ درجه

آخرین پرواز شاتل فضایی جمعه گذشته ‏ با موفقیت انجام شد و هم اکنون به همراه ۴ مسافرش در فضا به سر می برد. اما اگر دوست دارید اتاق کنترل این گجت بسیار بزرگ! را ببینید می توانید به ‏ این صفحه ‏ مراجعه کنید و به صورت ۳۶۰ درجه در آن چرخ بزنید. برای… ادامه خواندن اتاق کنترل شاتل فضایی: نگاهی ۳۶۰ درجه