اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی (ره)

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد . . . تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت / بالندگی از همت عنقایی ما رفت آن… ادامه خواندن اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی (ره)