گرایش به امریکا

گرایش به امریکا < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در فاصله دو جنگ جهانی، عباس افندی (عبدالبهاء) از لطف و حمایت دولت انگلیس محروم و رو به جانب ارباب قدرت جدید امریکا که به گرمی او را پذیرفت، نهاد. و مریدان خود را به تأیید و تکریم و تعظیم حکومت امریکا سفارش… ادامه خواندن گرایش به امریکا