دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Microsoft Windows Collection دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

هدیه ای ویژه به کاربران و دوستداران البرزدانلود !!!

این مجموعه کم نظیر برای اولین بار در ایران از طریق وب سایت البرز دانلود ارائه می شود.
امیدواریم سایت های کپی بردار به عنوان پست ویژه از … ادعای اولین ها را نکنند !
این مجموعه به صورت
کاملا تست شده ارائه می گردد.
حجم این مجموعه نزدیک ۴۰ گیگا بایت است که بسته ویژه البرز دانلود برای همه طرافدرنش می باشد.

بدون شک این کاملترین مجموعه ویندوز های شرکت مایکروسافت می باشد که تا به امروز ارائه کرده است.

این مجموعه حاوی:

دانلود ویندوز xp sp3

ویندوز ایکس پی سرویس پک ۳ بسیار سریع و سبک ویژه نوت بوک ها با Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011

ویندوز ویستا نسخه ۳۲ بیتی

ویندوز ویستا نسخه ۶۴ بیتی

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 Enterprise x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 Enterprise x86 SP1 Integrated April 2011 BI

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های acer

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های dell

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های hp

ویندوز سرور ۲۰۰۸ سرویس پک ۱ ریرلایز ۲ نسخه ۶۴ بیتی

کرک ویستا +ویندور لودر سون

 

 

 

945536 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Windows Xp Professional Sp3 32 Bit

دانلود ویندوز xp sp3

لینک مستقیم

سریال :MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ

____________________________________________________

Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ایکس پی سرویس پک ۳ بسیار سریع و سبک ویژه نوت بوک ها با Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011

لینک مستقیم

____________________________________________________

 

944912 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

945746 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ویستا نسخه ۳۲ بیتی

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

____________________________________________________

 

945748 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ویستا نسخه ۶۴ بیتی

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

____________________________________________________

 

944921 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

945697 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x32 SP1 Integrated April 2011 BI

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

____________________________________________________

 

945699 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

 

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part6.rar

 

____________________________________________________

 

946705 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part1.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part2.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part3.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part4.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part5.rar

 

____________________________________________________

 

946710 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part1.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part2.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part3.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part4.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part5.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part6.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part7.rar

____________________________________________________

 

946733 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز سرور ۲۰۰۸ سرویس پک ۱ ریرلایز ۲ نسخه ۶۴ بیتی

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part1.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part2.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part3.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part4.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part5.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part6.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part7.rar

 

____________________________________________________

 

877230 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های acer

دانلود با لینک مستقیم:

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part5.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part6.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part7.rar

____________________________________________________

 

th 876979 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های dell

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part01.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part02.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part03.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part04.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part05.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part06.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part07.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part08.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part09.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part10.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part11.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part12.rar

____________________________________________________

869701 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های hp

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part6.rar

____________________________________________________

 

651965 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

کرک ویستا +ویندور لودر سون

 

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp بسته هستند

نرم افزار ذخیره اطلاعات شخصی و مهم با Jungle Safe v1.10

نرم افزار جدید Jungle Safe v1.10 نرم افزاری قوی در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی شما از قبیل انواع رمز ها می باشد. این نرم افزار را می توانید از سایت فارسی موبایل به صورت رایگان دریافت کرده و بر روی گوشی های سری ۶۰ ورژن ٣ و ۵ نصب نمایید.

نرم افزار ذخیره اطلاعات شخصی و مهم با Jungle Safe v1.10


فرمت : sisx
دانلود (Download) | با حجم : ۳۴۵ کیلوبایت
رمز فایل : www.far30mobile.com

فارسی موبایل

ارسال شده در موبایل | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای نرم افزار ذخیره اطلاعات شخصی و مهم با Jungle Safe v1.10 بسته هستند

بازی زیبای The First Templar

1358119700 بازی زیبای The First Templar

برای اولین بار از البرز دانلود بصورت repack

اطلاعات بازی

توسعه دهنده :Haemimont Games

منتشر کننده :Kalypso Media

تاریخ ازاد سازی بازی:۲۰۱۱

زبان : Rus/En

پلتفرم : PC Game

بازی زیبای The First Templar اواخر قرن ۱۳ را به تصویر می کشد.قرنی تیره و تار و تاثیر گذار بر تاریخ اروپا و آسیا  که در آن شاهد جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان بودیم . شما در بازی با جنگ اعراب و شوالیه های بزرگ فرانسه ،پادشاه فلیپ ۴ فرانسه و تفتیش عقاید مذهبی وی ،روبرو خواهید شد. در واقع این بازی با بردن بازیباز به گذشته های دور قصد دارد فضای ان زمان را  باز سازی نماید که برای من جالب بوده است.

برای دانلود و مشاهده تصاویر از محیط بازی به ادامه مطالب بروید

1376562172 بازی زیبای The First Templar

1400355396 بازی زیبای The First Templar

1337460026 بازی زیبای The First Templar

حداقل سیستم مورد نیاز

OS: Windows XP, Vista or Windows 7
CPU: Intel Core 2 Duo 2.0GHz or Athlon 64 X2 Dual Core 4600 +
RAM: 1 GB (2 GB for Vista and Win7)
HDD: 4 GB free disk space
Graphics: 256 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9.0c

دانلود با حجم ۳.۵ گیگابایت

قسمت۱

قسمت۲

قسمت۳

قسمت۴

قسمت۵

قسمت۶

قسمت۷

قسمت۸

قسمت۹

قسمت۱۰

رمز: www.alborzdownload.com

منبع : www.alborzdownload.com

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای بازی زیبای The First Templar بسته هستند

بازی جدید و زیبای The Devil and The Angel of Tears Sword – فرمت جاوا

بازی جدید و زیبای The Devil and The Angel of Tears Sword در سبکی فکری استراژیکی برای گوشی های جاوا در سایزهای ۱۷۶х۲۲۰, ۲۴۰х۳۲۰, ۳۲۰х۲۴۰ ساخته شده است هم اکنون از سایت فارسی موبایل دریافت کنید.

بازی جدید و زیبای The Devil and The Angel of Tears Sword – فرمت جاوا


فرمت : جاوا
دانلود (Download) | با حجم : ۲٫۶۹ مگا بایت
رمز فایل : www.far30mobile.com

فارسی موبایل

ارسال شده در موبایل | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای بازی جدید و زیبای The Devil and The Angel of Tears Sword – فرمت جاوا بسته هستند

بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

1342191848 بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

برای اولین بار از البرز دانلود با لینک های مستقیم بصورت repack

اطلاعات بازی

توسعه دهنده :Snowberry Connection and TaleWorlds

منتشر کننده :Paradox Interactive

تاریخ ازاد سازی بازی:۲۰۱۱

زبان :English

پلتفرم : PC

اروپای قرون وسطائی در حال مرگ است و سواره نظام های زره پوش بشکل وحشت اوری در حال حمله هستند.شکل جنگ و تسلیحات استفاده شده بطور کلی تغییر کرده است. ارتشی جدیدی متولد شده است و قصد دارد امپراطوری های قدیمی را از صفحه ی نقشه کاملا حذف نماید.بازی با آتش و شمشیر است که عاقبت هیجان در این بازی به نمایش در می آید. این بازی علاوه بر اکشن بوده به نوعی استراتژیک نیز می باشد در واقع در این بازی یا باید امپراتوری بسازید یا یک یا چند امپراتوری را در هم بکوبید.آنچه برای شروع احتیاج به یک برنامه ریزی قوی برای قسمت های مختلف دارید. هم اکنون می توانید این بازی را بصورت ریپک شده از سایت ما در یافت دانلود نمائید.

برای دانلود و مشاهده تصاویر از محیط بازی به ادامه مطالب بروید

1386478333 بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

1402349576 بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

1343563561 بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

1344112997 بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword

توضیح : پس از اکسترکت با alcohol120% یا nero ایمیج را اجرا کرده و به نصب بازی بپردازید.  installرا کلیک نمائید سپس از شما پوشه ای برای اکسترکت بازی می خواهد بهش ادرس داده و اکسترکت نمائید.

حداقل سیستم مورد نیاز

Operating system: Microsoft ® Windows ® XP ™ / Windows ® Vista ™ / Windows ® ۷even ™
Processor: Intel Pentium 4 2.5 GHz or equivalent AMD Athlon 64 2500 +
Memory: 1 GB (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista / 7)
Video: 3D-graphics adapter with 256 MB memory

compatible with DirectX ® ۹.۰ and supports Pixel Shader 1.1 (Nvidia ® GeForce ® ۶۸۰۰ Ultra / ATI ® Radeon X1800 GTO or better)
Sound: Sound card compatible with DirectX 9.0c
Free hard drive space: 1.5 GB
Additional software: DirectX 9.0c or DirectX 10
Controls: A keyboard and mouse

دانلود با حجم ۴۲۵ مگابایت

تک لینک مستقیم

رمز: www.alborzdownload.com

منبع : www.alborzdownload.com

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای بازی زیبای Mount & Blade: With Fire and Sword بسته هستند

آغاز فصلی نو در اتوماسیون خانگی: کنترل چراغ ها اولین سرآغاز است

لامپ های جدید خودشان ارتباط بی سیم دارند

چیزی که گوگل دو روز پیش معرفی کرد، فریم ورک Android@Home بود که یک برنامه ی کاملا بلند پروازانه است. کافی است یک روبات کوچک سبز رنگ (اندروید) داشته باشید تا تقریبا با همه چیز در خانه شما ادغام شده و آن ها را کنترل کند. این شرکت نحوه کار این فریم ورک را روی لامپ های حبابی به نمایش گذاشت. حالا زمان اش است که نگاهی نزدیک تر به آن بیاندازیم.

‏ 

دستگاهی که بخواهد این فریم ورک جدید را به اجرا درآورد، نیاز دارد تا از یک پروتکل جدید بی سیم پشتیبانی کند. البته گوگل به جز نیاز به پهنای باند کم و مصرف کم انرژی، چیز دیگری درباره این پروتکل شرح نداده است. اما کاری که شما می توانید با این تکنولوژی جدید انجام دهیدد چیست؟ این تکنولوژی به اسمارتفون ها یا تبلت ها اجازه می دهد که چراغ ها را خاموش و روشن کنند و نور آن ها را کم و زیاد کنند. حتی برنامه ریزی هایی هم هست که چراغ ها قادر باشند ورود شخص را با اسمارتفونش تشخیص داده و به طور خودکار روشن شوند. اما آیا می توان با هر لامپی این کار ها را انجام داد؟ جواب منفی است. لامپ هایی که بتوانند از این تکنولوژی پشتیبانی کنند، احتمالا در اواخر امسال وارد بازار خواهند شد. انتظار قیمت زیادی نیز از آن ها نمی رود احتمالا هر لامپ که به سیستم بی سیم مخصوص مجهز است حدود ۳۰ دلار قیمت دارد.

‏ 

تنها مساله ای که وجود دارد، این است که خریدن چراغ هایی با پشتیبانی از این فناوری، دیگر به سادگی خریدن یک لامپ معمولی و نصب آن در لوستر و غیره نیست. شما باید تنظیماتی خاص را برای شبکه بی سیم خانه خود اعمال نمایید تا بتواند با این پروتکل نامعلوم سازگاری داشته باشد و با لوازم خانگی شما ارتباط برقرار کند. گفته می شود که طول موج سیستم بی سیم جدید برای استفاده در اتوماسیون خانگی اندروید ۹۰۰MHz است و احتمالا کیت هایی هم برای تبدیل این امواج به ۲‪.‬۴Ghz امواج Wi‪-‬Fi هم ارایه خواهد شد. این ها کمی سطح پیچیدگی را بالا خواهد برد. اما به طور حتم، این تکنولوژی هم مانند سایر تکنولوژی ها در دنیای تکنولوژی جا افتاده و همگان نحوه کار با آن را در می یابند.

‏ 

همچنین باید بدانید که فریم ورک Android@Home فقط برای روشن و خاموش کردن چراغ ها نخواهد بود. بلکه تقریبا هر کاری از آن بر می آید. برای مثال یکی از دمو های نمایش داده شده، این بود که تبلت شما می توانست با استفاده از این تکنولوژی محتوای CD در دستگاه های صوتی تصویری را با استفاده از RFID کشف کرده و آن ها را به کتابخانه ی مولتی مدیای خود اضافه کند. پس قدم بعدی آن است که با تبلتتان بتوانید همه چیز را کنترل کنید. پس باید هر چه بیشتر منتظر به بازار آمدن بستنی حصیری و شروع تحولات باشیم.

فید نارنجی

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای آغاز فصلی نو در اتوماسیون خانگی: کنترل چراغ ها اولین سرآغاز است بسته هستند

اس ام اس سرکاری و جالب

هیچ کس تنها نیست… 

 . 

 . 

 ارواح عمه ات

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نگاه عاشقانه ات ؛ وقتی که قهر می کنی .

.

.

مثل پیدا کردن دو هراز تومانی توی جیب پُشت شلوار لی قدیمی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کسی با ما سر یاری ندارد

دلی سودای دلداری ندارد

شنیدم لیلی و مجنون ولیکن

دل من قصد علافی ندارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عکس تاپ

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای اس ام اس سرکاری و جالب بسته هستند

روش‌های تهیه آی‌پی

اول از همه خوب هست کمی در مورد آی پی ها توضیح دهیم ، آی پی یا همان IP به عنوان یک نام یا شناسه در اینترنت شناخته میشود و کاربرد های فراوانی دارد. شما وقتی که به اینترنت متصل میشوید کامپیوتر شما یک آی پی مشخصی را برای خود در نظر میگیرد . همچنین شکل آی پی ها میتواند بسیار گوناگون باشد و به طور مثال ممکن است بین ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰ تا ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۲۰۰ قرار بگیرد.

آی پی ها هم نسخه های مختلفی دارند که در حال حاظر ۲ نسخه از آی پی ها مورد استفاده قرار میگیرند که ابتدا نسخه ۴ آن مورد استفاده قرار گرفت و امروزه نسخه ۶ آن در حال استفاده هست.

اگر مایل باشید تاریخچه این ۲ نسخه آیپی را مطالعه کنید میتوانید این نقل قول را از سایت ویکیپدیا بخوانید:
“آی‌پی رایج‌ترین عنصر در اینترنت است. پروتکل لایه‌ای شبکه‌ای که امروزه استفاده می‌شود، IPv۴ (آی‌پی نسخهٔ ۴) می‌باشد. IPv۴ در RFC-۷۹۱ (در ۱۹۸۱ میلادی) توصیف شده است.

IPv۶ جانشین IPv۴ است. برجسته‌ترین اصلاح در نسخهٔ ۶، در سامانهٔ نشانی‌دهی (addressing system) آن است. IPv۴ از نشانی ۳۲ بیتی (حدود ۴ میلیارد یا ۱۰۹ × ۴٫۳ نشانی) استفاده می‌کند. ولی IPv۶ از نشانی ۱۲۸ بیتی (۱۰۳۸ × ۳٫۴ نشانی!) استفاده خواهد کرد. پذیرش IPv۶ چندان گسترده نبوده است، اما از سال ۲۰۰۸ تمام سیستم‌های دولت آمریکا پشتیبان آن بوده‌اند.

نسخه‌های آی‌پی صفر تا ۳ نیز با توجه به نسخه فوق، بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ طراحی شدند. نسخه ۵ توسط IST استفاده می‌شود که یک پروتکل آزمایشی است. نسخه‌های ۶ تا ۹ نیز برای طراحی جایگزینی در نظر هستند مانند SIPP، TP/SX، PIP و TUBA، که در بین آنها فقط IPv۶ هنوز قابلیت استفاده دارد.”

آپی های نسخه ۴ پنج کلاس A , B , C , D , E دارد که هر کدام از این کلاس ها نشانی آی پی را به روش های متفاوتی ارائه میدهند. همچین در پایین به معرفی مختصر کلاس ها پر داخته میشود نقل قولی از ویکیپدیای انگلیسی هست:

“آی‌پی رایج‌ترین عنصر در اینترنت است. پروتکل لایه‌ای شبکه‌ای که امروزه استفاده می‌شود، IPv۴ (آی‌پی نسخهٔ ۴) می‌باشد. IPv۴ در RFC-۷۹۱ (در ۱۹۸۱ میلادی) توصیف شده است.

IPv۶ جانشین IPv۴ است. برجسته‌ترین اصلاح در نسخهٔ ۶، در سامانهٔ نشانی‌دهی (addressing system) آن است. IPv۴ از نشانی ۳۲ بیتی (حدود ۴ میلیارد یا ۱۰۹ × ۴٫۳ نشانی) استفاده می‌کند. ولی IPv۶ از نشانی ۱۲۸ بیتی (۱۰۳۸ × ۳٫۴ نشانی!) استفاده خواهد کرد. پذیرش IPv۶ چندان گسترده نبوده است، اما از سال ۲۰۰۸ تمام سیستم‌های دولت آمریکا پشتیبان آن بوده‌اند.

نسخه‌های آی‌پی صفر تا ۳ نیز با توجه به نسخه فوق، بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ طراحی شدند. نسخه ۵ توسط IST استفاده می‌شود که یک پروتکل آزمایشی است. نسخه‌های ۶ تا ۹ نیز برای طراحی جایگزینی در نظر هستند مانند SIPP، TP/SX، PIP و TUBA، که در بین آنها فقط IPv۶ هنوز قابلیت استفاده دارد.

اصولاً در سامانهٔ آی‌پی‌دهی به مشترکان، آی‌پی‌ها به صورت تعدادی که توانی از عدد ۲ باشد (۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸) دسته‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است که در هر دستهٔ آی‌پی اختصاص داده شده به مشترک آی‌پی‌های اول و آخر بر اساس استاندارد معمولاً غیر قابل استفاده است و از باقیماندهٔ آی‌پی‌ها می‌توان در شبکهٔ محصورشده استفاده کرد. به عنوان مثال در یک کلاس هشت‌تایی، حداکثر شش نشانی آی‌پی قابل استفاده است. “

نرم افزار IPSCAN

این نرم افزار یک سرچ کننده پروتکل اینترنت یا همان IP ها هست که میتوانید روی کامپیوتر و ویندوز خود از آن استفاده کنید و به جستجوی آی پی ها اطراف خود بپردازید. این نرم افزار میتواند به ما وضعیت فعلی پورت ها رو گزارش دهد ، به طور مثال مشخص کردن پورت خاموش و روشن ، پورت در حال استفاده یا اپن و غیره …

این نرم افزار کاملا رایگان هست و برای دانلود آن میتوانید به این لینک مراجعه کنید: http://www.angryip.org/w/Download بعد از ورود به این لینک در قسمت Binary و Downloads for باید سیستم عامل خود را مشخص کنید که گزینه های لینوکس ، مک و ویندوز وجود دارد ، سپس برای دانلود روی گزینه Executable کلیک کنید و یا میتوانید از این لینک مستقیم استفاده کنید: http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=25534&filename=ipscan-3.0-beta4.exe

توجه کنید که این نرم افزار برای نصب و اجرا حتما به نرم افزار JAVA احتیاج دارد و بدون جاوا نمیتوانید از آن استفاده کنید ، برای دانلود رایگان نرم افزار جاوا میتوانید به سایت رسمی آن مراجعه کنید http://java.com/download

قبل از نصب نرم افزار بهتر است ابتدا جاوا را نصب کنید و سپس Ipscan را نصب کنید ، بعد اجرای نرم افزار ipscan یه صفحه کوچک مانند تصویر زیر برای شما باز میشود که به معرفی قسمت های مختلف آن میپردازیم:

عکس بالا به معرفی قسمت های مختلف برنامه پرداخته که ما هم در پایین با توجه به شماره گذاری قسمت ها به آموزش آن میپردازیم:

۱- شما در این قسمت باید گزینه را روی IP Range قرار دهید ، سپس چند کادر سفید به بالای نرم افزار اضافه میشود. (منو ها باید شبه به عکس بالا شوند)

۲- در این قسمت و قسمت شماره ۳ باید فاصله ۲ آی پی مورد نظر خودتونو سرچ کنید ، به عنوان مثلا اگر میخواهید آپی های isp خود را پیدا کنید باید در کادر شماره ۲ آیپی خود و در کادر شماره ۳ دور ترین آیپی رو وارد کنید. برای به دست آوردن آی پی خود روی کانکشن خود که در پایین و کنار ساعت است ۲ بار کلیک کنید و به قسمت details بروید ، سپس به قسمت cilent ip address نگاه کنید و آن را در کادر شماره ۲ تایپ کنید.

۳- در قسمت Hostname هم ، هم میتوانید کلمه ای که در عکس بالا نوشته شده است را تایپ کنید و هم آن را خالی بگذارید.

۴- حال برای جستجو روی گزینه Start که در عکس بالا با شماره ۴ مشخص شده است کلیک کنید و اگر سوالی از شما پرسیده شد روی Yes کلیک کنید.

حال صبر کنید تا پیغامی برای شما ظاهر شود و آن را OK کنید ، برای جستجوی کامل آی پی ها ممکنه تا چندین ساعت زمان بخواهد ولی اگر فقط ۱۰٫۱ تا ۱۰٫۱۱ را جستجو کنید کمتر از ۱ دقیقه جستجو تکمیل میشود.

سپس در پایین صفحه آی پی ها مشخص میشود و وضعیت آنها شرح داده میشود که با رنگ های آبی ، قرمز و سبز معلوم هستند. در قسمت IP به شما وضعیت آی پی و نشانی را نشان میدهد ، در قسمت Ping سرعت اتصال شما به آن آی پی را نشان میدهد و در قسمت Hostname نام هاست آی پی را مشخص میکند.

بعد از اتمام کار میتوانید روی هر یک از آی پی ها کلیک راست بکنید و اطلاعات بیشتری را کسب کنید ، به طور مثال میتوانید با گزینه Rescan فقط یک آی پی را دوباره اسکن کنید و با گزینه open و سپس web میتوانید وارد آن آی پی شوید ، به طور مثال اگر مودم اینترنت شما به lan متصل شود میتوانید با این روش وارد تنظیمات مودم LAN خود شوید و یا حتی وارد تنظیمات مودم دیگران هم شوید !

در آخر هم اگر اطلاعات به دست آمده برای شما مهم هست میتوانید آنها را در یک قالب Text جمع آوری کنید که برای این کار روی گزینه Scan کلیک کنید و گزینه Export All.. رو انتخاب کنید و محلی برای ذخیره آن مشخص کنید و در آخر هم روی گزینه Save کلیک نمایید.

در پایین هم به معرفی لینک های مهم در رابطه با این نرم افزار میپردازیم

اگر آنتی ویروس شما این نرم افزار را به عنوان ویروس شناسایی کرد این مطلب را مطالعه کنید:

http://www.angryip.org/w/FAQ:_Virus

اطلاعات در مورد پلاگین های این نرم افزار:

http://www.angryip.org/w/FAQ:_Plugins

برای اطلاعات و آموزش های مربوط به این نرم افزار میتوانید به این آدرس مراجعه کنید: http://www.angryip.org/w/Documentation

و برای دانلود سورس کد این نرم افزار میتوانید به این آدرس بروید:

http://ipscan.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=ipscan/ipscan;a=summary

روش های اینترنتی تهیه آی پی خود

در این قسمت میخواهیم وب سایت هایی رو معرفی کنیم که میتوانید بدون دردسر آی پی خود را ببینید ، در این جهت سایت های فراوانی وجود دارد که به معرفی بهترین آنان میپردازیم:

What Is My IP Address
این سایت یکی از بهترین سایت های موجود هست که هم میتوانید آیپی خودتان را ببینید و هم نقشه گوگل و هم آی پی در آن وارد کنید و اطلاعات آن را ببینید.
آدرس این سایت whatismyipaddress.com هست و به محض اینکه وارد آن بشوید ، سایت به صورت خودکار اطلاعات شما را نشان میدهد که شامل ۹ قسمت است

– IP Information به شما نشانی آی پی شما را میدهد به طور مثال ۶۹٫۱۶۵٫۱۷۲۲٫۱۱۰
– ISP به شما ای اس پی که از آن استفاده میکنید را نشان میدهد ، به طور مثال Afranet
– Organization به شما سازمان خدمات دهی اینترنت شما را نشان میدهد ، به طور مثال Nexeon Technologies, Inc.
– Proczi که به شما پرو.. که از آن استفاده میکنید را نشان میدهد که اگر از آن استفاده نکنید کلمه None Detected برای شما به نمایش می آید.
– City شهری که در آن اقامت دارید را نشان میدهد ، به طور مثال Tehran
– Region منطقه ای که در آن شهر اقامت دارید را نشان میدهد ، به طور مثال Vanak
– Country هم به شما کشوری را که از آن به اینترنت متصل شده اید را نشان میدهد ، به طور مثال Iran
– در سمت چپ هم نقشه و کروکی محل زندگی شما را به وسیله گوگل مپ به شما نشان میدهد.

IP-address.com
این سایت امکانات سایت قبلی را ندارد ولی بسیار ساده و کم حجم هست و میتواند شهر و کشور محل سکونت و ای اس پی و همچنین نقشه آی پی شما را نشان دهد. آدرس این سایت IP-address.com هست

www.ipchicken.com
این سایت هم یک سایت کوچک هست و میتواند اطلاعاتی از قبیل ، نام آدرس آی پی ، اطلاعات Remote Port و نوع ویندوز و مرورگر را به شما نشان دهید.

showip.net
هم یک سایت دیگر مانند سایت های بالا و با این تفاوت که نقشه گوگل مپ شما را بهتر و دقیق تر نشان میدهد ولی متاسفانه به تازگی این سایت مسدود شده است.

سایت های زیادی وجود دارد که میتوانید از whatismyip.com هم استفاده کنید که در پایین صفحه به توضیح پروتکل های اینترنتی پرداخته است.

اگر شما وبلاگ یا سایتی دارید و میخواهید بازدید کنندگان آیپی و مشخصات خودشان را در سایت شما ببینند میتوانید از اسکریپت و کد های مختلفی استفاده کنید که در پایین به معرفی آنها میپردازیم:

این یک کد برای وبلاگ و وبسایت ها هست که میتوانند در قالب خود کپی کنند ، برای این کار کد زیر را در قالب خود کپی کنید:

با کپی کردن این کد در قالب ، از این به بعد کاربری که وارد سایت شود این اطلاعات را به آن نشان میدهد:
سیستم عامل : Windows XP
سایز اسکرین : ۱۲۸۰در۸۰۰
سایز پنجره : ۱۲۶۳در۶۴۹
تعداد رنگ : ۳۲بیت
منبع :پارس تولز

این اسکریت توسط سایت پارس تولز ساخته شده است که برای اطلاعات بیشتر میتوانید وارد این آدرس شوید: http://www.parstools.com/ip/
اسکریپت دیگری با نام Show ip script وجود دارد که میتوانید به رایگان از آن استفاده کنید ، برای اطلاعات بیشتر و دانلود آن به این آدرس مراجعه کنید : http://www.persianscript.ir/1388/10/08/اسکریپت-و-ابزار-نمایش-آی-پی-شما/

راه های دستی دیگری هم وجود دارد که میتوانید خودتان با ویندوز آیپی را به دست آورید ، به طور مثال میتوانید با اجرای RUN و تایپ CMD و تایپ کلمه ipconfig اطلاعات خوبی را به دست آورید ، البته راه های دیگری هم وجود دارد که درباره آنها در سایت گویا آیتی قبلا توضیح داده شده است.

مجله اینترنتی گویا آی‌تی

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای روش‌های تهیه آی‌پی بسته هستند

کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند – pdf

دانلود کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند،عوامل کاهنده،‌عوامل افزایشی و بهترین راههای جلوگیری از این بیماری در این فایل گنجانیده شده است. که هم اکنون با فرمت pdf از فارسی موبایل آماده دانلود میباشد.

کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند – pdf


فرمت : جاوا
دانلود (Download) | با حجم : ۶۱۹ کیلوبایت
رمز فایل : www.far30mobile.com

فارسی موبایل

ارسال شده در موبایل | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند – pdf بسته هستند

تم بسیار زیبای Harry Potter برای نوکیا سری ۶۰ ورژن ۵

تم بسیار زیبای Harry Potter برای سیستم عامل سیمبیان سری ۶۰ ورژن ۵ میباشد که در این تم تمامی قسمت ها کار شده و فول svg می باشد. هم اکنون میتوانید با فرمت sis از فارسی موبایل دانلود نمایید.

تم بسیار زیبای Harry Potter برای نوکیا سری ۶۰ ورژن ۵


فرمت : sis
دانلود (Download) | با حجم : ۹۶۸ کیلوبایت
رمز فایل : www.far30mobile.com

فارسی موبایل

ارسال شده در موبایل | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای تم بسیار زیبای Harry Potter برای نوکیا سری ۶۰ ورژن ۵ بسته هستند