آموزش JQuery – انتخاب المان ها ( عناصر ) صفحه

سلام
همانطور که می دانید زبان JQuery ( که البته کتابخانه ای تحت زبان JavaScript است ) برای اعمال تغییرات در صفحه نیازمند عناصری در صفحه است . یعنی باید عنصری مانند DIV ، Table یا … خاصی به آن معرفی شود تا در آن اعمال تغییر نماید . برای مثل ، وقتی شما می خواهید پشت زمینه یک DIV خاص را تغییر رنگ دهید ، باید به آن ، یک id داده ( یا class ) و سپس با معرفی آن id یا class به JQuery شروع به اعمال تغییرات نمایید.

اجازه دهید همین ابتدا این نکته را ذکر کنم که شما هم می توانید چند عنصر را با هم تغییر دهید و هم می توانید تنها یک عنصر را تغییر دهید . مثلا ، می توانید به چند div مختلف در سراسر صفحه خود ، مقدار “class=”myclass اختصاص بدهید . سپس با معرفی مقدار myclass به jquery ( که نحوه چگونگی معرفی آن را در این آموزش عرض خواهم کرد ) می توانید تغییرات مورد نیاز را به همه div ها اعمال کنید .

حال با اولین دستورات و مثال برای هر دستور ، شروع می کنیم :

۱٫ با استفاده از دستور All Selector می توانید همه ی عناصر صفحه را انتخاب کنید . برای وضوح بهتر ، ارائه یک مثال بهترین راه حل است.
پیش از شروع مثال ، باید عرض کنم که ، در JQuery می توانید با انتخاب یک عنصر ، CSS آن را ویرایش کنید . به صورت زیر :

$(“#myid”).css(“border”,”3px solid red”);

در کد زیر ، حاشیه ی عنصر موجود در صفحه با id برابر myid ، اندازه ی آن ۳ پیکسل شده ، طرح آن solid و رنگ آن red خواهد شد .

حال به کدی می پردازیم که با آن می توانیم همه عنصار صفحه را انتخاب کنیم ( یعنی به JQury معرفی کنیم ) :

<html>
<head>
<style>
h3 { margin: 0 ; }
div , span , p {    width: 80 px ;    height: 40 px ;    float : left ;    padding: 10 px ;    margin: 10 px ;    background-color: #EEEEEE ;  }
</style>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” > </script>
</head>
<body>
<div> DIV </div>

<span> SPAN </span>
<p> P <button> Button </button> </p>
<script>
$(“*”).css(“border”,”3px solid red”).length;
</script>
</body>
</html>

در مثال بالا ، همه عناصر صفحه ، اعم از DIV ها ، Span ، P و … همگی دارای استایل Border : 3px solid red یعنی حاشیه ۳ پیکسل ، رنگ قرمز و خط ممتد می شود .

حال به کد زیر توجه کنید :
فرض کنید یک div دارید که “id=”myid است و درون آن div چندین و چند المان ( عنصر ) دیگر مانند span  ، p و … وجود دارد . برای اینکه همه عناصر موجود در div ذکر شده ، به صورت زیر عمل می کنیم :

<html>
<head>
<style>
h3 { margin: 0; }
div , span , p {
width: 80 px ;
height: 40 px ;
float: left ;
padding: 10 px ;
margin: 10 px ;
background-color: #EEEEEE;
}
</style>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js”></script>
</head>
<body>
<div id=”test”>
<div>   DIV   </div>
<span> SPAN </span>
<p> P
<button> Button </button>
</p>
</div>
<script>$(“#test”).find(“*”).css(“border”,”3px solid red”) ;</script>

</body>
</html>

در کد بالا ، در قسمت کد JQuery ، جی کوئری به دنبال id=test می گردد . پس از پیدا کردن آن همه ی عناصر موجود در آن را پیدا می کند ( دستور (“*”)find ) و سپس دستور css را اجرا می کند.

توجه : می توانید همه مثال های بالا را در یک کد html ذخیره و بدون اعمال هیچ تغییری مشاهده نمایید .

۲٫ می توانید عناصری را که در صفحه در حال اجرای دستور animate ( یا به کل دستوراتی که عناصر را متحرک می سازند مثل slide یا slidetoggle یا … ) هستند توسط JQuery ویرایش کنید ; با استفاده از دستور element:animated . به مثال زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
background:yellow;
border:1px solid #AAA;
width: 80 px ;
height: 80 px ;
margin: 0 5 px ;
float: left;
}
div.colored { background:green; }
</style>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” ></script>
</head>
<body>
<button id=”run” > Run </button>
<div>
</div>
<div id=”mover”> </div>  <div> </div>
<script>
$(“#run”).click(function(){      $(“div:animated”).toggleClass(“colored”);    });
function animateIt() {
$(“#mover”).slideToggle(“slow”, animateIt);
}
animateIt();
</script>
</body>
</html>

در مثال بالا ، تابعی با نام animateIt ایجاد کرده ایم .در کد ، div وجود دارد که همواره در حال حرکت و جا به جایی است . این div هنگامی که روی کلید RUN کلیک می شود کد $(“div:animated”).toggleClass(“colored”); اجرا می شود . این کد به دنبال div می گردد که به در حال حرکت است ( animated ) ( در واقع می تواند به دنبال هر عنصر دیگری نیز بگردد ) . سپس toggleClass می کند . یعنی class آن div را ویرایش می کند و به “class=”colored تبدیل می شود .
توجه : خاصیت toggle ها در JQuery به صورتی است که مثلا اگر دوبار روی کلیدی کلیک شود ، تغییر اعمال شده به حالت اولیه بر می گردد. مثلا در مثال فوق ، با کلیک اول کلاس DIV دچار تغییر می شود و با کلیک دوم به حالت قبلی بر می گردد. برای راحت تر شدن کار ، مثال را در فایلی ذخیره و خود مشاهده کنید .

۳٫ اعمال تغییرات در عنصری که دارای ویژگی هایی مشخص است : فرض کنید در صفحه دو لینک ( پیوند ) داریم ( تگ <a> ) که هر کدام دارای یک hreflang متفاوت است . یکی دارای “hreflang=”en و دیگری دارای “hreflang=”en-UK . حال برای اینکه بتوانید تگ <a> را که دارای “hreflang=”en است بخواهیم ویرایش کنیم چه باید کرد ؟ به کد زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js”></script>
</head>
<body>
<a href=”example.html” hreflang=”en”> Some text </a>
<a href=”example.html” hreflang=”en-UK”> Some other text </a>
<script> $(‘a[hreflang|=”en”]‘).css(‘border’,’3px dotted green’); </script>
</body>
</html>

در مثالی که بیان شد ، کد $(‘a[hreflang|=”en”]‘).css(‘border’,’3px dotted green’); به دنبال تگ <a> می گردد که hreflang آن برابر en باشد . سپس استایل آن را ویرایش می کند .

۴٫ حال فرض کنید در مثال قبل ، بخواهید به دنبال عناصری بگردید که مثلا name آن ها دارای عبارت man باشد . به کد زیر توجه نمایید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” >
</script>
</head>
<body>
<input name=”man-news” />
<input name=”milkman” />
<input name=”letterman2″ />
<input name=”newmilk” />
<script> $(‘input[name*=”man”]‘).val(‘has man in it!’);
</script>
</body>
</html>

در کد بالا اگر دقت نمایید متوجه الگوریتم خواهید شد . در مثال بالا ، جی کوئری به دنبال عنصر input در صفحه می گردد که name آن دارای عبارت man باشد . در مثال بالا هر سه input اول مقدارشات has man in it می شود اما input شامل این معرفی نخواهد شد .

۵٫ حال اگر فقط بخواهید به دنبال عنصری بگردید که در name آن دقیقا عبارت man ذکر شده باشد ( یعنی man متعلق به کلمه دیگری نباشد . مثلا man در عبارت many مورد نظر ما نیست ) باید به صورت ~name عمل کنیم ، مانند کد زیر :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” >
</script>
</head>
<body>
<input name=”man-news” />
<input name=”milk man” />
<input name=”letterman2″ />
<input name=”newmilk” />
<script> $(‘input[name~=”man”]‘).val(‘mr. man is in it!!’);
</script>
</body>
</html>

در کد بالا ، تنها input دوم مقدار آن تغییر می کند . چون تنها input دوم در name آن عبارت man را جداگانه دارد .

۶٫ فرض بر آن داشته باشیم که بخواهیم به دنبال عناصری بگردیم که برای مثال آخر آن با letter اتمام یابد . کد زیر را توجه نمایید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js”></script>
</head>
<body>
<input name=”newsletter” />
<input name=”milkman” />
<input name=”jobletter” />
<script> $(‘input[name$=”letter”]‘).val(‘a letter’); </script>
</body>
</html>

در مثال بالا ، دو input اول و سوم دچار تغییر خواهند شد .

۷٫ به طور خلاصه عرض کنم که اگر به جای مقادیر name*=”” یا name~=”” و … تنها مقدار name=”” قرار دهیم ، جی کوئری به دنبال عناصری در صفحه خواهد بود که name آن دقیقا برابر مقدار مورد دلخواه ما باشد . پس برای خلاصه کردن آموزش از نوشتن مثال خودداری می کنیم .

۸٫ همچنین فرض کنید که می خواهیم به دنبال عناصری در صفحه باشیم که مقدار name آن ها برابر مقدار خاصی نباشد . که آن را به صورت name!=”” می نویسیم .

۹٫ و نهایتا برای عناصری که نام آن ها با مقدار خاصی شروع می شود از name^=”” استفاده می کنیم .

به طور کلی :

name= “Value”        => برای عناصری که نام آنها دقیقا برابر مقدرای باشد
name*= “Value”      => برای عناصری که نام آن ها دارای عبارت خاصی باشد
name~= “Value”      => برای عناصری که نام آن دقیقا شامل عبارت خاصی باشد
name$= “Value”       => برای عناصری که نام آن ها با مقدار خاصی پایان یابد
name!= “Value”        => برای عناصری که مخالف نام خاصی باشد
name^= “Value”       => برای عناصری که نام آن ها با مقدار خاصی شروع می شود

توضیحات بسیاری در باب روش های مختلف انتخاب عناصر هنوز مانده است که فعلا به چند تا از آنان اشاره می کنیم و بقیه را برای جلسات بعدی خواهیم گذاشت .

۱۰٫ ایجاد تغییر در Button ها . تصور کنید فرمی ایجاد کرده اید که در آن یک تگ <button> و یک input داریم که مقدار type آن input برابر button است . یعنی نوع آن button است . فرض کنید قصد دارید آن ها را ویرایش کنید . می تواند با استفاده از button: دچار تغییر نمایید . به کد زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” ></script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”button” value=”Input Button” />
<button> Button </button>
</form>
<script> $(“:button”).css({background:”yellow”, border:”3px red solid”}); </script>
</body>
</html>

در مثال فوق ، هم input که دارای “type = “button است و هم تگ button دچار تغییر می شود .

۱۱٫ به طور خلاصه عرض کنم ( تنها به علت طولانی شدن آموزش ، و اینکه دیگه واقعا دارم خستتون می کنم قصد دارم آموزش رو چند بخشی کنم )  برای اینکه همه ی check box ها یا یک check box که انتخاب شده ( checked ) را دچار تغییر کنیم به ترتیب به صورت input : checkbox و input : checked آن ها را انتخاب می کنیم . برای مثال آخر ، کد های زیر را مورد لطف قرار داده و آن ها را در یک کد HTML ذخیره و آزمایش کنید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
textarea { height:25px; }
</style>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” > </script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”button” value=”Input Button”/>
<input type=”checkbox” />
<input type=”checkbox” />
<input type=”file” />
<input type=”hidden” />
<input type=”image” />
<input type=”password” />
<input type=”radio” />
<input type=”reset” />
<input type=”submit” />
<input type=”text” />
<select> <option> Option <option/> </select>
<textarea> </textarea>
<button> Button </button>
</form>

<div>
</div>
<script>
var input = $(“form input:checkbox”).wrap(‘<span></span>’).parent().css({background:”yellow”, border:”3px red solid”});
$(“div”).text(“For this type jQuery found ” + input.length + “.”).css(“color”, “red”);
$(“form”).submit(function () { return false; }); // so it won’t submit
</script>
</body>
</html>

==========================================================

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div { color:red; }
</style>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js” ></script>
</head>
<body>
<form>
<p>
<input type=”checkbox” name=”newsletter” checked=”checked” value=”Hourly” />
<input type=”checkbox” name=”newsletter” value=”Daily” />
<input type=”checkbox” name=”newsletter” value=”Weekly” />
<input type=”checkbox” name=”newsletter” checked=”checked” value=”Monthly” />
<input type=”checkbox” name=”newsletter” value=”Yearly” />
</p>
</form>
<div>
</div>
<script>
function countChecked() {
var n = $(“input:checked”).length;
$(“div”).text(n + (n <= 1 ? ” is” : ” are”) + ” checked!”);
}
countChecked();
$(“:checkbox”).click(countChecked);
</script>
</body>
</html>

باور بفرمایید بسیار علاقمند هستم که آموزش رو تا انتها ادامه بدم و همه رو همین جا و یک جا عرض کنم اما به علت زیاد بودن امکانات جی کوئری ، به واقع یک جلسه ، حجم عظیم این آموزش رو نمی تونه بپذیره .

پس آموزش امروز ما رو داشته باشید تا با آموزش های بعدی در خدمتتون باشیم.

مجله اینترنتی گویا آی‌تی

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای آموزش JQuery – انتخاب المان ها ( عناصر ) صفحه بسته هستند

نامه «سمیر» کبرا ۱۱ به همسر پیمان ابدی+ عکس

نامه «سمیر» کبرا 11 به همسر پیمان ابدی+ عکس

بازیگر نقش «سمیر» مجموعه «هشدار برای کبری ۱۱» در نامه‌ای دیر‌هنگام به همسر پیمان ابدی نوشت: دوست دارم بدانی که دوست عزیزم پیمان به‎خاطر شور و اشتیاق و استعداد شگرفش در اجرای حرکات و بدلکاری‌های خارق‌العاده، همواره مورد تحسین و ستایش من بوده و هست.

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، «اردوان آتالای» بازیگر نقش «سمیر» مجموعه تلویزیونی «هشدار برای کبری ۱۱» در نامه‌ای خطاب به همسر «پیمان ابدی»، درگذشت این بدلکار سینمای ایران را که بیش از دو سال پیش حین انجام عملیات بدلکاری جان باخت، تسلیت گفت.
متن این نامه که با کمی تاخیر به دست همسر پیمان ابدی رسیده، به شرح زیر است:
دوست دارم بدانی که دوست عزیزم پیمان به‌خاطر شور و اشتیاق و استعداد شگرفش در اجرای حرکات و بدلکاری‌های خارق‌العاده، همواره مورد تحسین و ستایش من بوده و هست.
او بارها از من دعوت کرد تا به ایران بیایم و او را ببینم؛ ولی متاسفانه به‌دلیل مشغله و فشردگی کار نتوانستم به این سفر بیایم و خوشحال می‌شوم در اولین فرصت بتوانم جبران کنم.
برایت بهترین‌ها و آینده‌ای روشن را آرزو می‌کنم و بدان، غم و اندوه عمیق این فاجعه تکان‌دهنده در وجود من باقی می‌ماند.
به گزارش فارس، «پیمان ابدی» ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۸۸، حین انجام عملیات بدلکاری تله‌فیلم «چشم‌های نامحسوس» درگذشت.

نامه «سمیر» کبرا 11 به همسر پیمان ابدی+ عکس

 
منبع: farsnews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای نامه «سمیر» کبرا ۱۱ به همسر پیمان ابدی+ عکس بسته هستند

معرفی اولترابوک های لاغر اندام lvyBridge – قانون مور در ابعاد اتم

از کامپیوتکس امسال پیدا است که اینتل حداقل در پردازنده ها، گوی سبقت را از رقبا ربوده و توانسته دنیای تکنولوژی را بهتر آپدیت کند! و حالا به نظر می رسد که زمزمه هایی که درباره مصرف کمتر و شتاب دهی بیشتر پردازنده های اتم شنیده بودیم، درست بوده است.

 

شان مالونی، معاون اجرایی اینتل، به این نکته اشاره کرد که ما باید در آینده به دنبال کاهش مصرف انرژی و باریک تر کردن طراحی ها باشیم. البته او هنوز در اشارات خود، از یک طراحی خاص TDP (Thermal Design Power) برای پردازنده های جدید، سخنی به میان نیاورده است.( TDP معمولا به عنوان حداکثر انرژی ورودی مورد نیاز برای یک چیپ، به هنگام انجام یک وظیفه ی واقعی (مانند کدگشایی ویدئو و . . .) تلقی می شود.

 

او همچنین یک کلاس جدید از PC ها را معرفی کرد که Ultrabooks نامیده خواهند شد. انتظار می رود اولترا بوک ها بتوانند ۴۰ درصد از بازار را تا پایان سال ۲۰۱۲ تصاحب نمایند. فعلا فقط می توانیم بگوییم که اولترابوک ها با پردازنده های Ivy Bridge ارائه خواهند شد.

 

آقای مالونی اظهار داشت که در گذر زمان چیپ های سری اتم، سال به سال کوچکتر می گردند. سری ۳۲ نانومتری Cedar Trail هم که به زودی وارد بازار خواهند شد، قانون مور را وارد عصر فوق العاده ای خواهند نمود. این پردازنده ها نوید بخش عمر ۱۰ ساعته باتری نوت بوک تان در حالت کار مداوم و عمر یک هفته ای آن در حالت استند بای خواهند بود. فعلا می دانیم که این سیر کوچکتر شدن، در آینده با پردازنده های ۲۲ نانومتری و ۱۴

نانو متری، باز هم ادامه خواهد یافت.

 

حتی اینتل به این هم بسنده نکرده و تا جایی پیش رفته که سخن از Medfield و ارائه آن برای اسمارت فون ها و تبلت ها به میان می آید. اینتل همچنین قول داده که

بیش از ۱۰ تبلت جدید

را برپایه پردازنده های Oak Trail مدل Z670 معرفی کند. دقیقا همین جاست که AMD رفته رفته در آینه عقب اتومبیل پرشتاب اینتل محو می شود و این هیولای چیپ ساز برای ARM، نقشه هایی را در سر می پروراند.

فید نارنجی

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای معرفی اولترابوک های لاغر اندام lvyBridge – قانون مور در ابعاد اتم بسته هستند

دانلود زنگ اس ام اس موبایل جدید

دانلود زنگ اس ام اس موبایل جدید

زنگ اس ام اس : سری دوم مجموعه ی ۱۵ زنگ اس ام اس بسیار زیبا را برای شما آماده کردم. این مجموعه زنگ ها با کیفیت بالا و با پسوند mp3 هستند. هم اکنون می توانید این مجموعه زنگ اس ام اس را از سایت آرش ۹۸ موبایل دریافت نمایید .

 

زنگ موبایل - Arash98.com

 

 

 دانلود – با حجم ۱٫۶۵ مگابایت
 پسورد : www.arash98.com ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )

 

زنگ موبایل,زنگ اس ام اس,دانلود زنگ اس ام اس,زنگ خور اس ام اس,زنگ پیام کوتاه,دانلود زنگ sms,زنگ اس ام اس ملایم,زنگ sms جدید

دانلود جهانی بازی ونرم افزار…

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود زنگ اس ام اس موبایل جدید بسته هستند

زردآلو برای کم خونی مفید است

زردآلو برای کم خونی مفید است

این میوه به همراه مغز آن ضد نفخ بوده و هضم آن را آسان می‌نماید و برای کم خونی نیز مفید است

مصرف زردآلو برای کم خونی مفید است
-مصرف زردآلو به همراه مغز آن ضد نفخ بوده و هضم آن را آسان می‌نماید و برای کم خونی نیز مفید است.
دکتر زارعی متخصص تغذیه گفت: زردآلو خواص درمانی بسیاری دارد که از جمله می‌توان به تصفیه خون، باز کردن عروق، رفع بوی بد دهان، پایین آوردن تب، برطرف کردن ورم مفاصل اشاره کرد.
 
وی ادامه داد: زردآلو حاوی آب، کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر، آهن، ویتامین B3 ،B2 ،B1 و مواد نشاسته‌ای و چربی است.
وی اظهار داشت: روغن مغز هسته زردآلو برای نرم کردن پوست مفید بوده و همچنین روغن تلخ مغز زردآلو میکروبهای معده و روده را از بین می‌برد .
وی خاطر نشان کرد: زردآلو سنگین و دیر هضم است و کودکان و سالخوردگان نباید در مصرف زردآلود زیاده‌روی کنند.
این پزشک توصیه کرد، که به همراه زردآلو هسته آنرا نیز مصرف کنید، چرا که از نفخ معده جلوگیری می‌کند.

 
منبع : isna.ir

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای زردآلو برای کم خونی مفید است بسته هستند

استفاده از تلفن همراه سرطان زا است

استفاده از تلفن همراه سرطان زا است

مرکز تحقیقات سرطان وابسته به سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه اعلام کرد استفاده از تلفن همراه را احتمالا باید برای انسان سرطان زا تلقی کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، جاناتان سامیت ، رئیس این گروه تحقیقاتی اعلام کرد اسناد و مدارکی که در این زمینه وجود دارند، به اندازه کافی معتبر هستند که قرار گرفتن استفاده از تلفن همراه را در طبقه بندی سطح دو بی (۲b)، که یکی از پنج سطح طبقه بندی برای محصولات احتمالا سرطان زا برای انسان است، توجیه کنند.
 
سامیت در پایان نشستی هشت روزه در شهر لیون فرانسه که در آن حدود سی کارشناس از چهارده کشور زیر نظر مرکز بین المللی تحقیقات سرطان شرکت کرده بودند، این مطلب را اعلام کرد.
 
سامیت در کنفرانسی تلفنی اعلام کرد “گروه تحقیق این طبقه بندی را بر اساس مطالعات مربوط به بررسی بیماری های همه گیر اعمال کرده است و این مطالعات خطر بالای گلیوم (gliome) را که نوعی سرطان مغز مرتبط با استفاده از تلفن بی سیم است، نشان داده اند.
 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لیون، سامیت در ادامه افزود “این طبقه بندی به این معنی است که تلفن همراه ممکن است خطرناک باشد، پس ما باید از نزدیک ارتباط میان تلفن همراه و خطر سرطان را بررسی کنیم.”

 
منبع: iribnews.ir

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای استفاده از تلفن همراه سرطان زا است بسته هستند

نکاتی که قبل از انتخاب لپ‌تاپ باید به آنها توجه کنید!

سیستم‌های لپ تاپ به دلیل کارآیی روزافزون و قابلیت حمل بالایشان به محبوبت فراوانی دست یافته‌اند. امروزه بسیاری از لپ تاپ‌ها حتی جای کامپیوترهای رومیزی را نیز گرفته‌اند اما تنها تعداد اندکی از آن‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی همچون گرافیک به خوبی یک کامپیوتر دسکتاپ عمل کنند. این راهنما به شما کمک می‌کند که قبل از خرید یک کامپیوتر لپ تاپ نگاهی به برخی از ویژگی‌های کلیدی آن‌ها داشته باشید.

اندازه و وزن

آشکار است که اندازه و وزن لپ تاپ اهمیت زیادی دارد. نِت‌بوک‌ها معمولا اندازه و وزن کمی دارند اما این موضوع به قیمت قربانی کردن امکاناتی همچون درایوها و کاهش کارآیی تمام می‌شود.  لپ تاپ‌های جایگزین دسکتاپ قدرتی برابر با سیستم‌های رومیزی دارند اما سنگین و حجیم هستند و حمل و نقل آن‌ها مشکل است. وقتی لپ تاپی را انتخاب می‌کنید٬ دستگاه را بلند کرده و مطمئن شوید که این دستگاه همان چیزی است که می‌خواهید با خود حمل کنید. همچنین فراموش نکنید که وزن وسایل جانبی از قبیل شارژر باتری را نیز در نظر بگیرید.

پردازشگر

پردازشگرهای دستگاه‌های قابل حمل معمولا از پردازشگرهای دسکتاپ کندتر بودند اما حالا اوضاع فرق کرده است. پردازشگرهای دوهسته‌ای متداول شده‌اند و به خوبی از پس اجرای همزمان چند برنامه برمی‌آیند. نوع پردازشگرهای لپ تاپ بر اساس اندازه و کارکرد لپ تاپ متفاوت است. پردازشگر تأثیر مستقیمی بر کارآیی و همچنین عمر باتری دارد و به همین دلیل مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌تواند دشوار باشد. فهرستی را که از پردازشگرهای پیشنهادی برای انواع مختلف لپ تاپ تهیه کرده‌ام مطالعه کنید.

 

حافظه (رم)

لپ‌ تاپ‌ها در مقایسه با کامپیوترهای رومیزی معمولا در میزان حافظه با محدودیت بیشتری مواجه هستند. علاوه بر میزان حافظه نصب‌شده روی دستگاه٬ باید حداکثر میزان حافظه‌ای را که برای دستگاه قابل استفاده است در نظر داشته باشید. همچنین باید در نظر بگیرید که آیا خودتان می‌توانید حافظه را ارتقا دهید و یا اینکه به کمک یک تکنسین نیاز دارید. ۲ گیگابایت حداقل حافظه‌ای است که باید در نظر داشته باشید و اگر به دنبال بهبود کارآیی هستید باید ۴ گیگابایت حافظه در اختیار بگیرید.

نمایشگر و تصویر

تصویر لپ تاپ بستگی به نمایشگر و پردازشگر گرافیکی آن دارد. نمایشگر بر اساس اندازه صفحه و رزولیشن اصلی آن تعریف می‌شود. معمولا هرچه نمایشگر بزرگ‌تر باشد٬ رزولیشن آن بالاتر است اما بزرگ بودن نمایشگر روی قابلیت حمل لپ تاپ اثر می‌گذارد. امروزه نمایشگرهای عریض متداول شده‌اند. پردازشگر گرافیکی نحوه عملکرد کامپیوتر در کارهایی نظیر گرافیک ۳ بعدی و پردازش تصاویر کیفیت بالا را تعیین می‌کند.

درایوها

چه میزان فضای ذخیره‌سازی نیاز دارید؟ هارد درایوها در زمینه میزان فضای ذخیره‌سازی دارای شفافیت لازم هستند اما کارآیی آن‌ها بر اساس سرعت چرخش تعیین می‌شود. در هنگام خرید لپ تاپ٬ درایوهای نوری اهمیت بیشتری دارند. رایترهای دی وی دی که از دیسک‌های دو لایه پشتیبانی کنند تبدیل به یک ویژگی استاندارد در لپ تاپ‌ها شده‌اند. همچنین امکان طراحی مستقیم پشت دیسک از جمله لیبل فلش (Label Flash) و لایت‌اسکرایب (LightScribe) در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. درایوهای بلو ری (Blu-ray) نیز جهت مشاهده ویدئوهای کیفیت بالا موجود است اما هنوز چندان متداول نشده‌اند.

شبکه

قابلیت اتصال به شبکه در بیشتر لپ‌ تاپ‌های امروزی وجود دارد. به دنبال سیستمی باشید که دارای Fast Ethernet و Wi0Fi داخلی باشد. برای در اختیار داشتن حداقل امکانات اتصال بی‌سیم٬ نوت بوکی با قابلیت اتصال ۸۰۲٫۱۱b/g تهیه کنید. همچنین امروزه سیستم‌هایی که دارای اتصال ۸۰۲٫۱۱n هستند متداول شده‌اند. آن دسته از کاربرانی که نیاز به اتصال به نقاط دوردست دارند٬ می‌توانند از لپ تاپ‌هایی که دارای مودم داخلی یا یک کارت سلولی (WWAN) هستند استفاده کنند.

عمر باتری

اگر قرار باشد با هر بار شارژ تنها ۳۰ دقیقه باتری داشته باشید٬ قابلیت حمل و نقل کامپیوتر به چه دردتان می‌خورد؟ نگاهی به فهرست عمر باتری که توسط سازندگان اعلام می‌شود بیاندازید تا با باتری‌های استاندارد ‌آشنا شوید. به دنبال سیستمی باشید که در شرایط عادی حداقل ۲ ساعت عمر باتری داشته باشد. اگر نیاز به عمر باتری طولانی‌تری دارید٬ به دنبال لپ تاپی باشد که اسلات باتری اضافه داشته باشد و یا از باتری‌های یدکی قابل خرید برخوردار باشد.

طرح‌های ضمانت

لپ تاپ‌ها دچار مشکلات زیادی می‌شوند به دلیل قابل حمل بودن در معرض آسیب‌های فراوانی قرار دارند. وقتی لپ تاپی می‌خرید٬ مطمئن شوید که سازنده حداقل به مدت یک سال آن را ضمانت کرده است. اگر از سیستم کار زیادی می‌کشید٬ بهتر است به فکر ضمانت ۳ ساله باشید اما این لپ تاپ‌ها معمولا گران‌تر هستند. طرح‌های ضمانتی تکمیلی طرف سوم معمولا انتخاب خوبی نیستد مگر اینکه سرویس از طریق خود سازنده انجام شود.

ضمانت‌های لپ تاپ

ضمانت‌های تکمیلی

راهنمای خرید لپ تاپ

آیا قصد خرید لپ تاپ جدیدی دارید؟ باید مطمئن شوید که می‌دانید دنبال چه چیزی هستید تا وقتی لپ تاپ را خریدید همان چیزی باشد که انتظار دارید. بسته به اینکه شما چه نوع کاربری هستید و از لپ تاپ خود به چه منظوری استفاده می‌کنید٬ امکانات مختلفی وجود دارد که باید به دنبالشان باشید. انواع اصلی کاربرها در دسته‌های زیر جای می‌گیرند:

دانشجویان

دانشجویان معمولا در هنگام خرید لپ تاپ به شاخص‌هایی همچون قیمت و قابلیت حمل توجه می‌کنند. این افراد نیاز دارند که لپ تاپ خود را به آسانی در طول روز با خود حمل کنند. به همین دلیل٬ در چند سال اخیر نِت‌بوک‌ها تبدیل به انتخاب خوبی برای دانشجویان شده‌اند. بهترین اندازه لپ تاپ برای چنین شرایطی یک لپ تاپ ۱۲-۱۳ اینچی است. این دسته از لپ تاپ‌ها دارای وزن سبکی هستند٬ اما در عین حال می‌توانند قدرت بالا و اندازه نمایشگر خوبی داشته باشند.

معمولا باید ۲ گیگابایت رم را به عنوان حداقل در نظر داشت و ۲۵۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی هم مناسب است. برخی از لپ تاپ‌های کوچک فاقد درایو سی دی و دی وی دی هستند. بنابراین اگر به آن نیاز دارید٬ باید به دنبال لپ تاپی که درایو نوری دارد بگردید چون امروزه قرار ندادن درایوهای نوری در لپ تاپ‌ها کوچک تبدیل به امر متداولی شده است.

کاربر خانگی

کاربر لپ تاپ خانگی شخصی است که احتمالا کمی با لپ تاپ خود بازی می‌کند و به ویرایش عکس و ویدئو می‌پردازد اما معمولا از لپ تاپ برای کارهای ساده بهره می‌برد. این کارها شامل ایمیل٬ چت کردن با دوستان و خانواده٬ بانکداری اینترنتی٬ خرید و گشت و گذار در وب می‌شود. از آنجایی که این کارها نیاز به توان بالایی ندارند٬ همه لپ تاپ‌ها به سادگی نیازهای چنین کاربری را برطرف می‌کنند. بیشتر لپ تاپ‌هایی که برای مصارف خانگی طراحی شده‌اند بین ۱۴ تا ۱۷ اینچ هستند. ۲ گیگابایت رم حداقل حافظه مورد نیاز است و امروزه ۴ گیگابایت رم در بین چنین لپ تاپ‌هایی تبدیل به یک استاندارد شده است. ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی مناسب است و برای ذخیره همه برنامه‌ها٬ موسیقی‌ها٬ عکس‌ها٬ فیلم‌ها و هرچیز دیگری کفایت می‌کند. بیشتر لپ تاپ‌های این رده دست‌کم دارای یک رایتر دی وی دی هستند.

طرفدار بازی‌

لپ تاپ‌های مخصوص بازی در چند سال اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و تعداد بیشتری از سازندگان لپ تاپ به ساخت لپ تاپ‌های مخصوص بازی روی آورده‌اند. بازی‌های کامپیوتری معمولا جزء قلمروی کامپیوترهای رومیزی بوده است چون پس از ورود یک بازی جدید به بازار٬ ارتقای قطعات کامپیوترهای رومیزی آسان‌تر است. پردازشگر چهار هسته‌ای٬ ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۴ گیگابایت رم باید به عنوان حداقل امکانات یک لپ تاپ مخصوص بازی در نظر گرفته شود. جهت لذت بردن از بازی‌های حال و آینده لازم است که این لپ تاپ مجهز به یک نمایشگر حداقل ۱۷ اینچی باشد. علاوه بر این٬ مشخصه اصلی یک لپ تاپ مخصوص بازی کارت گرافیک است. امروزه کارت‌های گرافیکی که دارای ۱ گیگابایت حافظه هستند حتی در بین لپ تاپ‌های خانگی نیز متداول شده‌اند. برای یک لپ تاپ مخصوص بازی باید یک کارت گرافیک ۱.۵ و حتی ۲ گیگابایتی در نظر گرفت.

مجله اینترنتی گویا آی‌تی

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای نکاتی که قبل از انتخاب لپ‌تاپ باید به آنها توجه کنید! بسته هستند

ساخت بزرگترین کفش دنیا برای بزرگ‌ترین پای دنیا+عکس

ساخت بزرگترین کفش دنیا برای بزرگ‌ترین پای دنیا+عکس

بزرگ‌ترین کفش دنیا برای رکورددار بزرگ‌ترین پای دنیا در مرکز ساخت کفش‌های طبی در شهر سیدنی استرالیا ساخته شد.

به گزارش برنا، بزرگ‌ترین کفش دنیا برای یک بسکتبالیست به نام پیتر ایروگا ساخته شد. ایروگا که بومی جزایر سلیمان است، ۲.۲۳ متر قد دارد. طول یکی از پاهای وی ۳۸ سانتی‌متر و دیگری ۳۷.۵ سانتی‌متر است و رشد آن‌ها هنوز متوقف نشده است. نام وی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
 
رکورد قبلی بزرگ‌ترین پای دنیا متعلق به سلطان کوسن از ترکیه است. پای چپ وی ۳۶.۵ و پای راست وی ۳۵.۵ سانتی‌متر است.
 
بر اساس گزارش وورلد رکوردز آکادمی، یافتن کفش برای پاهای ایروگا مشکلات زیادی به همراه داشت. به همین علت یک کلینیک تهیه کننده کفش‌های طبی در سیدنی استرالیا به نام فوت پاور (Foot Power) تصمیم گرفت تا این مشکل را رفع کند. کار هاینز، متخصص بیماری‌های استخوان پا می‌گوید ساخت کفش برای این بسکتبالیست در سایز ۲۶، سی ساعت زمان برده است.

ساخت بزرگترین کفش دنیا برای بزرگ‌ترین پای دنیا+عکس

علت رشد جسمی بیش از اندازه ایروگا، وجود توموری در مغز وی است که نزدیک غده هیپوفیز قرار دارد و به همین دلیل رشد بدن او متوقف نمی‌شود. این مرد تنومند که بومی جزایر سلیمان است، قرار است به زودی در استرالیا تحت عمل جراحی قرار گیرد تا رشد بدنش پایان یابد.

ساخت بزرگترین کفش دنیا برای بزرگ‌ترین پای دنیا+عکس

 
منبع: Bornanews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای ساخت بزرگترین کفش دنیا برای بزرگ‌ترین پای دنیا+عکس بسته هستند

بزرگ‌ترین جزیره مصنوعی جهان +عکس

بزرگ‌ترین جزیره مصنوعی جهان +عکس

به نوشته تهران امروز، این جزیره شامل سه بخش پیوسته به هم است که فضاهای مستقلی برای برگزاری کنسرت، گردهمایی، نمایشگاه و نیز رستوران دارد.

مسئولان امیدوارند که این جزیره مصنوعی، جاذبه بزرگی برای شهروندان کره جنوبی و همچنین بازدیدکنندگان خارجی باشد. برای این جزیره شناور که در قلب یک طرح بزرگ‌تر روی این رودخانه قرار دارد، ۶۰میلیون یورو هزینه شده که بخش خصوصی و دولتی در آن شریک هستند.
 
رودخانه هان طی دهه‌های اخیر بخشی از زندگی پایتخت کره جنوبی بوده اما مدت‌ها بود که از توجه شایسته مسئولان برخوردار نبود.
 
مدیر و معمار این طرح می‌گوید: «رودخانه هان تابستان‌ها ۱۶ متر طغیان می‌کند البته در این شرایط نیز جزیره باید شناور بماند. وزن جزیره حدود چهارهزار تن است.»
 
در حال حاضر طرح‌های متعددی روی این رودخانه درحال اجراست تا به کانون توجه تبدیل شود. در سواحل رودخانه نیز پارک‌ها و فضاهای عمومی درحال احداث است. مرتبط ساختن سه بخش جزیره، از پر زحمت‌ترین کارهای این طرح بود که ماه‌ها وقت صرف آن شد. برای این کار از زنجیر‌های شناور عظیمی که با مواد زیست محیطی ساخته شده استفاده شده است.
 
مدیر طراحی و ساخت جزیره می‌گوید که برای اجرای این طرح باید از تکنولوژی متفاوتی که از هرگونه خطرپذیری مصون باشد، استفاده می‌شد. نوعی از دستگاه جهت یاب برای حفظ ثبات بخش‌های مختلف این جزیره استفاده می‌شود که می‌تواند تغییرات جزیی در موقعیت مواج آنها را به طور خودکار تنظیم کند. البته در مناطق دیگر جهان، جزایر شناور مصنوعی متعددی وجود دارد اما هیچ‌یک از آنها تا این اندازه بزرگ و واقعا شناور نیستند.

 
منبع: tehrooz.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای بزرگ‌ترین جزیره مصنوعی جهان +عکس بسته هستند

توسعه اینترنت پاک با کمک ۸ هزار بسیجی

توسعه اینترنت پاک با کمک 8 هزار بسیجی

سازمان بسیج مهندسین فاوا که چند روز قبل در جهت دفاع از کشور در جنگ نرم تشکیل شده در اولین اقدام خود توسعه اینترنت پاک را در برنامه قرار داده است و به همین جهت ۸ هزار بسیجی برای توسعه این پروژه آمادگی خود را اعلام کرده اند.

به گزارش مهر، ایده “اینترنت پاک” برای اولین بار از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال ۸۹ مطرح و پس از آن به بحث داغ رسانه ها و کارشناسان و کاربران اینترنت تبدیل شد.
 
آنچه از نگاه مسئولان اینترنت در کشورمان مورد انتقاد قرار گرفته فضای بعضا آلوده پدیده جهانی اینترنت است که به کسب و کار کثیف در این بستر دامن زده و چاره ای جز پاک کردن آن وجود ندارد. براین اساس آنچه نظر کاربران اینترنت را به خود جلب کرده ایده “اینترنت پاک” است که مسئولان درصدند آن را ابتدا در ایران و سپس در کل جهان عملیاتی کنند.
گام اول: طرحی به نام “اینترنت پاک”
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که لکه سیاهی در شبکه اینترنت وجود دارد که به دغدغه جدی در میان جوامع تبدیل شده و براین اساس باید انسانها را از آسیب‌های آن حفاظت کرد.
 
رضا تقی پور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر به اهداف بشردوستانه و صلح جویانه پیدایش شبکه‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: اگر پیش‌بینی لازم از سوی مدیران شبکه اینترنت از ابتدا برای حفاظت از کاربران در برابر آسیب‌های این شبکه انجام می‌شد، امروز با مشکلی با نام اینترنت ناپاک روبرو نبودیم. به همین دلیل استراتژی‌های اینترنت باید برای پاکسازی فضای اینترنتی سرفصل مشخصی ایجاد کند تا شاهد نقش بیش از پیش فناوری اطلاعات در جوامع باشیم که در این زمینه ایده اینترنت پاک مطرح می‌شود.
 
وی با تاکید بر حفاظت از خانواده‌ها در مقابل آسیب‌های اینترنتی و نیز حفاظت از انسان در برابر این آسیبها گفت: آسیب‌های اینترنتی تعامل و رشد علمی انسان را تحت تاثیر قرار داده و کسب و کار ناپاک در این حوزه باعث ایجاد دغدغه در میان جوامع شده است.
 
گام دوم: تفکیک “اینترنت پاک” از “اینترنت ناپاک”
 
یک ماه پس از مطرح کردن ایده “اینترنت پاک”، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر از عملیاتی کردن مقدمات کار برای اجرای اینترنت پاک در کشور و تفکیک آن از اینترنت ناپاک خبر داد.
 
وی با بیان اینکه درصد بالایی از استفاده هایی که از اینترنت در کشور می شود استفاده های مناسب و درست است تاکید کرد که تفکیک اینترنت پاک از ناپاک ابتدا در ایران و در گام های بعدی در دنیا مطرح می شود.
 
تقی پور گفت: اطلاعات دقیقی از میزان استفاده پاک و یا ناپاک از فضای اینترنت نمی توان ارائه داد اما در مقایسه با آمارهای دیگر کشورها و برخلاف آنچه تصور می شود درصد بالایی از استفاده هایی که در کشور ما از اینترنت صورت می گیرد استفاده های مناسب و درستی است و فضای استفاده از اینترنت در کشور فضای پاکی است؛ اما با این حال با تفکیک “اینترنت پاک” از “ناپاک” آن بخش از اینترنت که بعضا برای کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی بکار می رود کلا در کشور منتفی خواهد شد و شاهد افزایش استفاده صحیح از اینترنت در کشور خواهیم بود.
 
گام سوم: تشکیل هسته های اولیه ایده “اینترنت پاک”
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه ۸۹ از تشکیل هسته های اولیه ایده “اینترنت پاک” در کشور و آغاز به کار اتاق های فکر خبر داد و گفت: نقطه شروع طرح اینترنت پاک کشور ایران خواهد بود و پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار می گیرد.
 
تقی پور با بیان اینکه اینترنت پاک یک ایده است و باید دانشمندان و متفکران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات راجع به این ایده نظرات خود را به ما ارائه کنند ادامه داد: نیاز به نظریه های عمیق و تئوری های بسیار گسترده در زمینه اینترنت پاک احساس می شود. اما هم اکنون هسته های اولیه کار آغاز شده به نحوی که چندین اتاق فکر برای عملیاتی کردن ایده اینترنت پاک تشکیل شده و در قسمت های مختلف بحث و بررسی در حال انجام است. همچنین برای استفاده از نظریات تمامی شهروندان فراخوان اعلام می کنیم. به نحوی که هر فردی در رابطه با اینترنت پاک ایده و برنامه ای دارد با مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا سازمان فناوری اطلاعات نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کند.
 
به گفته وی این ایده از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد، نظرات تمامی صاحبان فکر و اندیشه در زمینه اینترنت پاک مورد مشارکت قرار می گیرد و از تمامی رهنمودها استفاده خواهد شد.
 
گام چهارم: فعالیت بسیج برای توسعه “اینترنت پاک”
 
به گزارش مهر، با آغاز به کار سازمان بسیج مهندسین فاوا یکی از مسئولان این سازمان اعلام کرد که از جمله اهداف سازمان بسیح مهندسین فاوا، توسعه “اینترنت پاک” در کشور است که دراین راستا ۸ هزار بسیجی متخصص در این حوزه، آمادگی خود را برای همکاری با این ارگان اعلام کرده اند.
 
سعید فرجیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بسیج در عرصه ای ورود می کند که احساس خلاء کرده باشد ادامه داد: در فضای سایبری نیاز به حرکت بسیجی احساس می شود چرا که در عرصه اینترنت ما خلاء احساس کرده و برای توسعه اینترنت پاک ابراز آمادگی کرده ایم و حرکت ما این خلاء را پر خواهد کرد.
 
وی اقدام سازمان بسیج مهندسین فاوا را برای توسعه اینترنت پاک در کشور موازی کاری با مسئولیت وزارت ارتباطات ندانست و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای ایده اینترنت پاک در کشور درخواست همکاری سازمان بسیج را داشته است.
 
فرجیان زاده با بیان اینکه سازمان بسیج مهندسی فاوا با هدف توسعه اندیشه های اسلامی در فضای مجازی و همچنین برای مقابله با تهدیدات در حوزه سایبری ایجاد شده است اولین اقدام این سازمان را پاک سازی فضای اینترنت عنوان کرد و ادامه داد: سازمان بسیج مهندسین فاوا برای مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری نیز برنامه هایی در دست انجام دارد.
 
وی با بیان این که حضور موثر بسیج مهندسین فاوا در فضای مجازی باعث اعتلای فرهنگ اسلامی، ایرانی در کشور خواهد شد تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی این سازمان کمک شایانی کرده و در همین راستا نیز معاونان این وزارتخانه با همفکری و همکاری های خود این سازمان را همراهی می کنند.
 
در این رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان های مردم نهادی مانند بسیج مهندسین فاوا، می تواند نقش بسزایی در حضور پررنگ ایران در جوامع جهانی برای مدیریت اینترنت داشته باشد، بر نقش بسیج مهندسین فاوا برای جلوگیری از انحرافات در فضای مدیریت اینترنت تاکید کرده و گفته است: سازمان بسیج مهندسین فاوا که به نوعی کانون تمرکز نخبگان است در بحث تولید محتوا می تواند در فضای امروز کمک شایانی کند.
 
تقی پور به نقش بسیج فاوا در ایجاد امنیت فضای تبادل اطلاعات اشاره کرد و افزود: کشور ما همواره در آماج حملات سایبری قرار دارد که به دلیل پیشرفت های فناورانه در نفوذ و تخریب سایت ها مورد تهدید هستیم در این میان از مهندسین فاوا انتظار می رود در این بخش نیز به یاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیایند.
 
گام پنجم: “اینترنت پاک” در اختیار تمام بشریت
 
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ایران اولین کشوری که قرار است اینترنت پاک را اجرایی کند از تمایل کشورهای مسلمان برای استفاده از اینترنت پاک خبرداده و گفته است: بسیاری از کشورها از این ایده استقبال کرده اند. به ویژه کشورهای مسلمان مانند مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل خود را برای اجرایی کردن اینترنت پاک در کشورشان اعلام کرده اند که با این وجود امید می رود بتوانیم گوی سبقت را از دیگر کشورها برای عملیاتی کردن اینترنت پاک برباییم.
 
تقی پور با بیان اینکه تمام دنیا از اینترنت پاک استقبال خواهد کرد، ادامه داد: امروزه در مجامع جهانی، مدیریت اینترنت امر بسیار جدی است که باید تمام ارگان های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بتوانند در این امر مهم همکاری و همفکری داشته باشند و حتی بهتر است که در برخی از این طرح ها یک نهاد مردمی به جای یک نهاد دولتی وارد شود.
 
وی نامگذاری اتحادیه جهانی مخابرات برای سال حفاظت از کودکان در محیط سایبر را اعتراف دولت ها به آسیب های اینترنت خواند و گفت: ایجاد اینترنت پاک در عرصه تبادل اطلاعات کشور کاری بزرگ و مهم بوده که با ایجاد فضایی امن در محیط سایبری ایران سایر کشور ها نیز از این طرح استقبال خواهند کرد و در این راستا اینترنت پاک را در اختیار تمام بشریت قرار می دهیم.
 
گام ششم: “اینترنت حلال” به جای “اینترنت پاک”
 
در همین راستا معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش از راه اندازی شبکه “اینترنت حلال” در ایران خبر داده که از سایت های غیراخلاقی پاک شده است.
 
به گزارش مهر، علی آقامحمدی با بیان اینکه مقدمات راه اندازی این شبکه در کشور آماده شده است تاکید کرده که می توان شبکه اینترنت حلال را توسعه داد و به سایر کشورهای اسلامی و همسایه متصل کرد.
 
وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه اینترنت حلال شاهد تحولات بزرگی در عرصه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک خواهیم بود و تمام خدمات الکترونیکی از طریق این شبکه در اختیار کاربران اینترنت داخلی قرار می گیرد ، افزود: البته جای اینترنت جهانی محفوظ است و در کنار اینترنت داخلی،‌ دسترسی به شبکه جهانی اینترنت همچنان امکان پذیر خواهد بود.
 
آقامحمدی به ثبت کنسرسیوم “ایرانیان نت ” برای اجرای این پروژه در کشور اشاره کرده و گفته این کنسرسیوم قرار است در زمینه توسعه شبکه فیبرنوری فعالیت کند که در آن صورت شاهد افزایش سرعت اینترنت در کشور نیز خواهیم بود. ‌این کنسرسیوم دارای مشاور خارجی است و در مرحله نخست فعالیت خود که ۱۸ ماه به طول خواهد انجامید، ۱۰ میلیون کاربر را از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل می کند.

 
منبع: mehrnews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای توسعه اینترنت پاک با کمک ۸ هزار بسیجی بسته هستند