جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اخیراً قانونی را تصویب کرده است که مطابق آن اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس های اینترنت پرسرعت ثابت که از فناوری سیمی استفاده می کنند، باید تعرفه های خود را با توجه به سرعت و به شکل غیر حجمی محاسبه نمایند. تعرفه های اپراتورها بنا بر این مصوبه بر مبنای اتصال یا Connection based خواهند بود.
گویا آی تی – البته این قانون تنها در مورد اپراتورهایی است که از فناوری های سیمی، شامل سیم مسی و فیبر نوری، استفاده می کنند و اپراتورهای ارائه دهنده ی اینترنت پر سرعتی که از فناوری های بی سیم چه به صورت همراه و چه ثابت استفاده می کنند، مجازند تا همانند گذشته، تعرفه های خود را به صورت مبتنی بر حجم تنظیم نمایند.قانون جدید از دهم آذر ماه سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا می باشد.

ارائه ی اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت
طبق تعرفه های جدید اعلام شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر ADSL دست کم باید ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه باشد. حداکثر تعرفه ی ماهیانه برای این سرویس ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که حداکثر سرعت اینترنت، ۱۶ مگابیت بر ثانیه و سقف قیمت آن در ماه ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.مطابق تعرفه های جدید حداقل سرعت اینترنت پرسرعتی که از فیبر نوری استفاده می کند ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قیمت آن ۲۰۰ هزار تومان است. حداکثر سرعت اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری نیز ۵۰ مگابیت بر ثانیه و هزینه ی آن ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.لازم به ذکر است که حداقل تعرفه ی ماهیانه در هر یک از سطوح برابر با ۸۰ درصد سقف ماهیانه همان سطح خواهد بود.
مطابق قانون جدید تضمین نرخ بیت های اعلام شده برای ۹۵ درصد زمان ضروری است و تنها در ۵ درصد زمان، حداکثر به اندازه ی ۵۰ درصد کاهش مجاز می باشد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه ی استفاده ی منصفانه
در مصوبه ی جدید آمده است که اپراتورها می توانند بر اساس شرایط رقابتی از سیاست استفاده ی منصفانه Fair Usage Policy استفاده نمایند، ضمن این که ملزم اند تا جزئیات کامل آن را به اطلاع مشترکین خود برسانند.تعیین آستانه ی استفاده ی منصفانه ماهانه توسط اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس اینترنت و بر اساس شرایط رقابتی صورت خواهد گرفت. در این طرح، چنانچه مشترک از آستانه ی مصرف منصفانه عبور نماید، سرعت کاربر تا کف ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش خواهد یافت. البته ممکن است اپراتور در صورت عبور مشترک از آستانه ی مصرف منصفانه، با توجه به اطلاع رسانی های قبلی و کسب اجازه از وی، برای جلوگیری از کاهش سرعت اینترنت، اقدام به فروش ترافیک اضافه به صورت داخلی یا بین المللی نماید.یکی دیگر از الزامات این مصوبه این است که اپراتورهای اینترنت باید در مورد تمامی تعرفه های خود، ترافیک بین المللی را از ترافیک داخلی جدا کنند و علاوه بر این همواره آستانه ی مصرف منصفانه در مورد ترافیک داخل را دست کم ۲ برابر آستانه ی مصرف ترافیک بین الملل در نظر بگیرند.
هر گیگا بایت اینترنت اضافه بین الملل ۲۰ هزار تومانمطابق طرح جدید، هزینه ی هر گیگا بایت ترافیک بین الملل اضافی ۲ هزار تومان خواهد بود. علاوه بر این حداقل سرعت آپلود مطابق مصوبه ی جدید همواره برابر با یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود خواهد بود.
تعرفه ی مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای Offnet
در مصوبه ی اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداکثر تعرفه ی مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت نیز تعیین شده است. بر این اساس سقف تعرفه ی این مکالمات، هم در مورد خطوط ترابردپذیر و هم در مورد خطوط غیر ترابردپذیر، مشابه سقف تعرفه ی مکالمات بین استانی و برابر با مبلغ ۳۳۰ ریال تعیین شده است.

تعرفه های اینترنت بیشتر از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه
یکی دیگر از مواردی که در مصوبه ی جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، تعرفه ی اینترنت برای سرعت های ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بیشتر است. تعرفه ی جدید برای اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر را می توانید در جدول فوق مشاهده نمایید.
کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ی شبکه ی انتقالتعرفه ی سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی برای سرعت های ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر نیز در این مصوبه تعیین شده است. بنا بر مصوبه ی جدید آن چه در بند اول مصوبه شماره ۵ جلسه ی شماره ۲۵۴ که در اسفندماه سال ۹۵ به تصویب رسید، تحت عنوان تعرفه ی بخش قیمت ماهیانه ی یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه آمده است، از این پس با ۲۵ درصد کاهش برای ارائه دهندگان خدمات مجاز ارتباطات ثابت منظور خواهد شد.

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه ی انتقال
تعرفه ی خدمات ابری انتقال در سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و بیشتر نیز در مصوبه ی جدید منظور شده است. تعرفه ی جدید این خدمات در مصوبه ی اخیر ۲۵ درصد کاهش داشته است.تصویب قانون جدید به منزله ی لغو تبصره ی ۲ از بند ۱ جلسه ی ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و سایر بندهای این مصوبه معتبر باقی خواهند ماند.
تعرفه ی خدمت اتصال متقابل یا سرویس خاتمه مکالمات
در مصوبه ی جدید کمیسیون مقررات ارتباطات تعرفه ی اتصال متقابل یا سرویس خاتمه مکالمات ذکر شده است.مطابق مصوبه ی جدید، در صورتی که اپراتورها به توافق نرسند، تعرفه ی اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت برابر با ۱۵۰ ریال منظور خواهد شد.دیگر مقررات تصویب شده توسط کمیسیون مقررات ارتباطاتمطابق مصوبه ی جدید تمامی اپراتورهای ارائه دهنده ی سرویس اینترنت باید بعد از آن که تعرفه ی طرح های خود را با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر تعرفه های مصوب، تنظیم کردند، از رگولاتوری تأییدیه دریافت نمایند.لازم به ذکر است که تعرفه ی ارائه ی خدمات ارزش افزوده یا VAS از جانب اپراتورها، به اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیاز ندارد. البته اخذ تأییدیه از کاربران نهایی در صورت ارائه ی خدمات ارزش افزوده به هر صورتی، ضروری است. علاوه بر این ارائه ی سرویس از سوی اپراتورها باید با توجه به توافق های صورت گرفته با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس صورت پذیرد.ارائه ی هیچ کدام از خدمات در این مورد نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده باشد.چنانچه اپراتوری اقدام به ارائه ی سرویس های خود با تعرفه ای خارج از حداقل تعیین شده نماید، علاوه بر آن که مقررات مربوطه در مورد آن اعمال خواهد شد، مطابق تشخیص رگولاتور، اگر آن اپراتور از اپراتورهای مسلط بازار باشد باید به مدت سه سال سرویس های خود را با تعرفه ی مذکور ارائه دهد. این در حالی است که مدت جریمه برای اپراتورهایی که مسلط بر بازار محسوب نمی شوند، یک سال می باشد.همچنین با اعلام رگولاتوری در هر زمانی، دارنده ی پرونده موظف است طرح تعرفه ای خود را متوقف نماید.علاوه بر این، اگر اپراتوری تعرفه های خود را بیشتر از حداکثر تعیین شده در نظر بگیرد، نه تنها باید مبلغ مازاد نسبت به سقف را برگرداند، بلکه موظف است تا با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات آن طرح را حذف نماید.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود بسته هستند

۴ روش برای تعمیر و پاکسازی کیبورد

یکی از مشکلاتی که همواره برای کیبورد کامپیوتر و لپتاپ ممکن است پیش آید، کند شدن و یا گیر کردن دکمه های آن است. علل متعددی می تواند موجب این ماجرا شوند از گرد و خاک و ضربه گرفته تا وارد شدن تکه های غذا و یا مایعات به کیبورد. اگر کیبورد شما به این مشکل دچار شده است این نوشته را بخوانید. در ادامه به ۴ روش برای پاک کردن کیبورد و در کل تعمیر آن اشاره خواهیم کرد.
۱- تکان دادن:
چنانچه دکمه ی کیبورد گیر کرده باشد و یا به هر دلیلی کند شده باشد، نخستین کاری که می توان انجام داد تکان دادن آن است. برای این کار:• اتصال کیبورد را به برق قطع کنید و برای کیبورد لپتاپ، حتماً لپتاپ را خاموش نمایید.• سپس کیبورد را با حفظ زاویه برعکس کنید. یعنی به گونه ای کیبورد را سر و ته کنید که آشغال های درون آن بتوانند در نقطه ای جمع شوند.• سپس در همان زاویه، کیبورد را تکان دهید.• اگر ذراتی از کیبورد خارج شدند، حتماً آن ها را پاکسازی کنید و سپس به بررسی مجدد دکمه ها بپردازید.

۲- استفاده از اسپری هوا:
روش دیگری که برای تعمیر کیبورد و پاکسازی آن وجود دارد، استفاده از اسپری هوا است. اسپری هوای فشرده را می توانید از یک فروشگاه لوازم الکتریکی تهیه کنید و سپس:• همانند روش قبل، اتصال کیبورد را به برق قطع کنید و برای کیبورد لپتاپ، لپتاپ را خاموش نمایید.• در عین آن که قوطی را خیلی تکان نمی دهید، اسپری را رو به روی دکمه های قرار داده و هوای فشرده را اسپری کنید.• در صورت خارج شدن ذرات از لا به لای دکمه های کیبورد، آن ها را پاکسازی کرده و سپس به بررسی مجدد دکمه ها بپردازید.

۳- استفاده از گوش پاک کن:
روشی دیگر که برای پاکسازی دکمه های کیبورد کاربرد دارد استفاده از گوش پاک کن برای پاک کردن لا به لای دکمه ها است. این روش بیشتر برای زمانی است که مایعات در لا به لای دکمه ها وجود داشته باشند:• ابتدا با استفاده از الکل و پنبه، روی کیبورد را پاک کنید.• سپس قسمت بالایی تمامی دکمه ها را با دستمال نرم خشک کنید.• در مرحله ی بعدی از گوش پاک کن آغشته شده به الکل برای تمیز کردن لا به لای دکمه های کیبورد استفاده کنید. پس از خشک شدن الکل، دکمه ها را بررسی کنید.
۴- جدا کردن دکمه ها:
در صورتی که هیچ کدام از روش های فوق موفق آمیز نبودند، می توانید از روش جدا کردن دکمه ها استفاده کنید. برای این کار می توانید از برخی پیچ گوشی های کوچک، و حتی ناخن، استفاده نمایید. به خاطر داشته باشید که جدا کردن دکمه ها، اگر به درستی صورت نگیرد، ممکن است موجب خرابی آن ها شود. لذا اگر توانایی این کار را در خود نمی بینید، انجام آن را به یک متخصص بسپارید.پیش از آن که به مراحل روش جدا کردن دکمه ها بپردازیم، ذکر دو نکته لازم است:الف) نخست آن که دکمه های لپتاپ، از یک واسط پلاستیکی که در واقع نقش فنر را ایفا می کنند، برخوردارند. این واسط ها در کیبوردهای مختلف، متفاوت هستند و یک روش ثابت برای جدا کردن آن ها موجود نیست. لذا بهتر است از مشورت یک متخصص برای جدا کردن آن ها بهره بگیرید.ب) دوم آن که سعی کنید یک به یک دکمه ها را جدا کنید و نه تمامی دکمه ها را با هم.
روش جدا کردن دکمه ها برای پاکسازی و تعمیر کیبورد به قرار زیر است:• پس از آن که هر دکمه را از جای خود جدا کردید، می توانید با استفاده از خلال دندان قسمت هایی که گیر کرده اند را اصلاح کنید.• در صورت وجود گرد و غبار در زیر هر دکمه برای پاک کردن گرد و غبار می توانید از گوش پاک کن آغشته شده به الکل استفاده کنید.• اگر از الکل استفاده کردید، حتماً اجازه دهید الکل خشک شود و سپس دکمه ها را جا اندازید.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای ۴ روش برای تعمیر و پاکسازی کیبورد بسته هستند

اپلیکیشن یوتیوب TV برای تلویزیون های هوشمند سامسونگ و LG منتشر شد

گوگل که به نظر می‌رسد برای ورود به دنیای صفحه نمایشهای بزرگ عزمی جدی دارد، چندی پیش اپلیکیشن سرویسی از مجموعه اشتراک ویدیوی بلند آوازه خود یعنی یوتیوب TV را برای سیستم عامل Android TV و کنسول Xbox One شرکت مایکروسافت عرضه کرد و در همان هنگام از ورود قریب الوقوع این اپلیکیشن به دستگاههای بیشتر خبر داد؛ خبری که خیلی زود به حقیقت پیوست تا تلویزیونهای هوشمند سامسونگ و LG میزبان بعدی اپلیکیشن یوتیوب TV قلمداد شوند.
گویا آی تی – کاربران تلویزیون های هوشمند ساخت سال ۲۰۱۶ به بعد از دو شرکت سامسونگ و LG هم اکنون می‌توانند یوتیوب TV را بر روی تلویزیون هوشمند خود داشته باشند. بدین صورت که اگر از کاربران سامسونگ هستید، کافی است تا ضمن اتصال به اینترنت، به منوی Apps رفته و نگاهی به لیست اپلیکیشنهای پیشنهاد شده بیندازید، در این صورت حتماً یوتیوب TV را پیدا خواهید کرد.کاربران تلویزیونهای هوشمند LG نیز کافی است تا بعد از ورود به LG Content Store، عبارت YouTube TV را جست و جو کرده و پس از یافتن این اپلیکیشن، به راحتی آن را دانلود کنند.البته به یاد داشته باشید که اگر تا کنون حساب کاربری یوتیوب نساخته اید، از طریق این اپلیکیشن تلویزیونی این امکان را نخواهید داشت و از این رو و به ناچار، باید این کار را توسط تلفن هوشمند یا رایانه شخصی تان انجام دهید.همچنین جای نگرانی برای دارندگان تلویزیونهای هوشمند قدیمی تر این دو شرکت وجود ندارد، چراکه گوگل اعلام کرد یوتیوب TV برای تلویزیون های ساخت ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سامسونگ و LG نیز به زودی عرضه خواهد شد.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای اپلیکیشن یوتیوب TV برای تلویزیون های هوشمند سامسونگ و LG منتشر شد بسته هستند

باگ به روزرسانی پاییزی جدید ویندوز ۱۰ که مانع نصب آن می‌شود!

به نظر می‌رسد که به روز رسانی جدید مایکروسافت برای ویندوز ۱۰، جمعی از کاربران را به دردسر انداخته و مشکلاتی را پدید آورده است؛ دردسری که برای دومین بار در سال جاری دست به گریبان برخی کاربران ویندوز ۱۰ می‌شود.
گویا آی تی – این کابوس تکراری چیزی نیست جز عدم امکان به روز رسانی سیستم عامل. به این صورت که این بار دارندگان مادربوردهای مجهز به چیپست intel X299 و حافظه ای از نوع NVMe SSD (و نه SATA) حین ری استارت دستگاه برای نصب به روز رسانی جدید، با یک پیغام خطا مواجه می‌شوند که به معنی عدم موفقیت در فرایند به روز رسانی است.البته هنوز مشخص نیست این مشکل که از سوی برخی دارندگان مادربوردهای ایسوس، گیگابایت و MSI گزارش شده، طیف وسیعی از کاربران را به خود در گیر کرده یا فقط به طور اتفاقی گریبان گیر بخش محدودی از این کاربران شده است. اما هرآنچه که هست، باید گفت این موضوع وجود دارد و در موارد متعددی گزارش شده است.در این میان خبر خوش آن است که مایکروسافت به خوبی از بروز این مشکل آگاه است و به کمک تولید کنندگان مذکور در پی رفع آن اقدام کرده است.بنا بر سخنان بالا، چنین پیداست که کاربرانی که با این مشکل مواجه اند چاره ای جز صبر ندارند، اما اگر در وضعیت خاصی هستید که این مشکل را به مساله ای بزرگ و حیاتی برای شما بدل کرده است، بد نیست بدانید که نصب دوباره ویندوز می‌تواند مشکل شما را حل کند. به این معنی که به جای به روزرسانی آنلاین ویندوز، آن را به صورت دستی و همانند یک ویندوز جدید از ابتدا نصب کنید.هرچند امیدواریم هرگز در آنچنان وضعیت خاصی قرار نگیرید که مجبور به انتخاب چنین مسیر نامعقولی شوید!
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای باگ به روزرسانی پاییزی جدید ویندوز ۱۰ که مانع نصب آن می‌شود! بسته هستند

حل مشکل نمایش صفحه سیاه در مرورگر کروم در سیستم عامل ویندوز ۷، ۸ ، ۱۰

برخی از کاربران سیستم عامل های ویندوز ۷، ۸، و ۱۰ در هنگام استفاده از مرورگر کروم با ظاهر شدن صفحه سیاه رنگ مواجه می شوند. اگر شما نیز از این دسته کاربران هستید، توصیه می کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
گویا آی تی – دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود کاربر سیستم عامل های ویندوز ۷، ۸ و ۱۰ در هنگام باز کردن و اجرای مرورگر کروم با مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ مواجه شوند. اما کارشناسان برای رفع این مشکل پیشنهاد هایی را ارائه کرده اند که در ادامه به توضیح در خصوص آن ها خواهیم پرداخت.یکی از روش هایی که می توان از آن برای خلاص شدن از نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر کروم استفاده کرد، غیر فعال کردن افزونه های نصب شده بر روی مرورگر است. فعال بودن این افزونه ها باعث ایجاد مشکلات زیادی برای کاربران می شود. در برخی از موارد، فعال بودن این افزونه ها در مرورگر کروم علاوه بر بروز مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در هنگام باز کردن مرورگر، مشکلات دیگری را نیز ایجاد خواهد کرد. اگر شما از آن دسته کاربرانی هستید که بر روی مرورگر کروم خود افزونه های زیادی نصب کرده اید بهتر است این افزونه ها را غیر فعال نمایید. بعد از غیر فعال کردن افزونه های نصب شده بر روی مرورگر، یک بار کروم را باز و بسته کنید و ببینید که آیا مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر بر طرف شده است یا نه. در صورتی که مشکل بر طرف شده است افزونه های نصب شده را یکی یکی فعال نمایید و بعد از فعال کردن هر افزونه نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر را بررسی کنید تا افزونه ای که باعث بروز این مشکل شده است را شناسایی نمایید.
غیر فعال کردن قابلیت Hardware Acceleration
غیر فعال کردن قابلیت Hardware Acceleration نیز یکی دیگر از قابلیت هایی است که برای بهبود عملکرد مرورگر کروم از طرف بسیاری از کارشناسان به کاربران پیشنهاد شده است. در مرورگر کروم، به طور پیش فرض قابلیتی با عنوان Hardware Acceleration فعال است که بیشتر برای بهبود عملکرد GPU تعبیه شده است. اگر اولین روش برای برطرف کردن مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر کروم، برای شما کارساز نبود توصیه می کنیم که این قابلیت را در مروگر خود غیر فعال کنید. برای غیر فعال کردن این قابلیت بر روی گزینه Setting کلیک کرده و سپس از دکمه Advanced وارد بخش Options شده و گزینه Use Hardware acceleration When Available را غیر فعال کنید.
بعد از این کار بررسی کنید که آیا مشکل نمایش صفحه سیاه در مرورگر برطرف شده است یا خیر.
راه حل دیگری که برخی از کارشناسان برای رفع مشکل نمایش صفحه سیاه در مرورگر کروم به کاربران توصیه می کنند، غیر فعال کردن Chrome Flags است. اگر از آن دسته کاربرانی هستید که مدت زمان طولانی است که از مرورگر کروم استفاده می کنید به احتمال زیاد از طریق آدرس Chrom://flags می توانید به فلگ های تنظیم شده برای مرورگر خود دسترسی داشته باشید. برای حل مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر کروم، توصیه می کنیم که وارد صفحه ای که آدرس آن داده شده است، بشوید و در آن جا به دنبال فلگ هایی که در ادامه آورده شده است بگردید و آن ها را غیر فعال کنید. این فلگ ها عبارتند از :
GPU composition on all pageThreadedDo SHOW Present with GD
شاید در ابتدای کار فلگ های اول و سوم را پیدا نکنید. اما فلگ دوم را حتما پیدا خواهید کرد. بعد از غیر فعال کردن این فلگ ها، مرورگر خود را باز کنید و بررسی کنید که آیا مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ بر طرف شده است یا خیر.

نصب فلش پلیر
راه حل دیگر برای برطرف کردن این مشکل، نصب مجدد نرم افزار فلش پلیر است. اگر از آن دسته کاربرانی هستید که از نسخه های قدیمی فلش پلیر استفاده می کنید و یا هنوز آن را بر روی سیستم خود نصب نکرده اید توصیه می کنیم که حتما این نرم افزار را دانلود کرده و آ ن را بر روی سیستم خود نصب کنید.اما راه حل آخری که کارشناسان برای حل مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در مرورگر کروم به کاربران توصیه می کنند، نصب مجدد مرورگر کروم است. البته این این راه حل آخرین راه حلی است که کارشناسان آن را به کاربران توصیه می کنند. در واقع ارشناسان بر این باورند که اگر ۴ راه حل ذکر شده در بالا کارساز نبود و نتوانستند مشکل نمایش صفحه سیاه رنگ در گوگل کروم را بر طرف نمایندف کاربران می توانند به عنوان آخرین راه حل نرم افزار مرورکگر کروم را مجددا دانلود کرده و ان را نصب نمایند. نکته مهم این است که بهتر است نسخه قبلی مرورگر کروم از روی سیستم به کلی پاک شود و دوباره مجددا نصب شود.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای حل مشکل نمایش صفحه سیاه در مرورگر کروم در سیستم عامل ویندوز ۷، ۸ ، ۱۰ بسته هستند

نماش اپلیکیشن های پرمصرف باتری در قابلیت جدید اندروید

قابلیت جدید سیستم عامل اندروید برای نمایش اپلیکیشن هایی که باعث خالی شدن شارژ باتری می شوند.
گویا آی تی – در حالی که با پیشرفت تکنولوژی، گوشی های هوشمند امروزی نیز در بسیاری از جنبه ها پیشرفت های چشم گیری داشته اند، اما مشکل سریع خالی شدن شارژ باتری های این گوشی ها از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کاربران از آن شکایت می کنند.در واقع مشکل خالی شدن سریع شارژ باتری های گوشی های هوشمند از جمله مسائلی است که در سال های اخیر موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط فعالان حوزه تولید گوشی های هوشمند بوده است. در حالی که بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند نسبت به سریع خالی شدن شارژ گوشی های هوشمند خود شکایت دارند، به دنبال راه حلی هستند تا این مشکل را بر طرف نمایند. از این رو اغلب برند های سازنده گوشی های هوشمند سعی کرده اند تا به نحوی این مشکل را در تولیدات خود به حداقل برسانند. برخی از کاربران به دنبال گوشی های هوشمندی هستند که قابلیت شارژ سریع در آن ها تعبیه شده است. از طرفی عده ای دیگر به دنبال دستگاه های سیار برای شارژ گوشی های خود از جمله پاور بانک هستند و سعی می کنند تا بهترین نوع پاور بانک را تهیه کنند. در عین حال عده ای نیز به دنبال اپلیکیشن ها و یا قابلیت هایی در گوشی و یا سیستم عامل گوشی می گردند که بتوانند با استفاده از آن اپلیکیشن هایی که حجم زیادی از باتری را مصرف می کنند شناسایی کنند.
تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، باعث شده است تا سیستم عامل اندروید قابلیتی به کاربران خود ارائه دهد که توسط آن کاربران می توانند اپلیکیشن هایی که بیشترین حجم شارژ باتری را مصرف می کنند بر روی دستگاه ها و گوشی های اندرویدی خود مشاهده نمایند. شاید به عقیده برخی از کاربران این قابلیت پیش از این نیز در اختیار کاربران قرار داده شده است. در گوشی های گلکسی S8 کاربران می توانند برخی از اپلیکیشن هایی که حجم زیادی از شارژ باتری را اشغال می کنند را شناسایی کنند اما در سایر گوشی های مجهز به سیستم عامل اندروید چنین قابلیتی وجود نداشت.
این قابلیت جدید قرار است در نسخه جدید اندروید ۸ یا اندروید Oreo برای گوشی های گوگل که مجهز به سیستم عامل اندروید هستند به کاربران ارائه شود. گفته می شود در به روز رسانی جدید سیستم عامل اندروید ۸٫۱ قرار است بخش جدید اضافه شود که مربوط به تنظیمات باتری دستگاه است. این بخش مربوط به شناسایی و مشاهده اپلیکیشن هایی خواهد بود که حجم شارژ باتری بیش از حدی را برای اجرا شدن مصرف می کنند.
این بخش شبیه به بسیاری از اپلیکیشن های مدیریت باتری، شامل اطلاعاتی از جمله میزان شارژ مصرفی باتری توسط کلیه اپلیکیشن های نصب شده و در حال اجرا بر روی گوشی است به خصوص آن دسته از اپلیکیشن هایی که برای اجرا شدن حجم زیادی از شارژ باتری را مصرف می کنند. با استفاده از این بخش، کاربران می توانند فعالیت اپلیکیشن هایی که حجم بیشتری از باتری را اشغال می کنند متوقف کنند. همچنین گفته می شود که در این بخش تنظیماتی تعبیه شده است که به کاربر امکان جلوگیری از مصرف بیش از حد باتری توسط اپلیکیشن های مختلف را می دهد.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای نماش اپلیکیشن های پرمصرف باتری در قابلیت جدید اندروید بسته هستند

آموزش ایمیل مارکتینگ: خوانایی متن در ایمیل مارکتینگ

شما به عنوان کسی که از قدرت بلامنازع ایمیل مارکتینگ استفاده می کند عناوین و فراخوان به عمل های مختلف را امتحان می کنید تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند، اما آیا برای خوانایی یا Readability متن ایمیل خود هم فکری کرده اید؟ اگر خوانایی متن ایمیل خود را بررسی نکنید، کلیک، تبدیل و درآمد قابل توجهی را از دست می دهید.

چرا خوانایی اهمیت دارد؟
در شرایطی که یک کارمند معمولی در طول روز ۱۲۱ ایمیل دریافت می کند، جلب توجه خوانندگان بیش از پیش دشوار شده است. به علاوه، وضعیت دشوار موجود آسانتر هم نمی شود: میانگین بازه توجه انسان به هشت ثانیه رسیده است.
امروزه متمایز به نظر رسیدن ایمیل ها در میان سیل محتوایی که به اینباکس مخاطب سرازیر می شود و جلب توجه هر چه سریع تر وی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. بهینه سازی ایمیل برای خوانایی بیشتر برگ برنده شما برای جلب و حفظ توجه خوانندگان خواهد بود.
جالب اینجاست که حتی به هنگامی که یک کاربر یکی از آن ۱۲۱ ایمیل را باز می کند، تمام توجه خود را روی آن معطوف نمی کند، بلکه فقط به یک مرور اجمالی بسنده می کند. در واقع، ۷۹ درصد از کاربران به این عمل اذعان کرده اند.
بر همین اساس، هرچه با کلمات کمتری بتوانید محتوای بیشتری را انتقال بدهید مخاطب شما اطلاعات بیشتری را هضم می کند. محتوایی که واضح، دقیق و درک آن آسان باشد از آزمون «خوانایی» سربلند بیرون می آید و تضمین می کند که تا مخاطب به فراخوان به عمل ایمیل (CTA) شما نرسیده از خواندن آن دست نخواهد کشید.
متن های کاملاً خوانا خواننده را گیج نمی کنند. هنگامی که فرصت جلب توجه مخاطب خود را به چنگ آورده اید، نباید آن را با یک متن مبهم و غیرواضح بر باد بدهید. ایمیل های خوانا دقیقاً موضع و منظور شما را برای مخاطب روشن می کنند.
و بالاخره بهبود خوانایی می تواند عامل موثری در تصمیم گیری مخاطب برای بازکردن ایمیل شما باشد. هیچ استاندارد کاملاً پذیرفته شده ای برای طول عنوان ایمیل وجود ندارد، اما بدون شک فضا و فرصتی که برای جلب توجه در اختیار دارید محدود است. یک سوم مردم فقط بر مبنای محتوای عنوان ایمیل است که آن را باز می کنند، بنابراین انتقال سریع پیام ضروری است. همین موضوع در مورد متن پیش نمایش (چند کلمه ابتدای ایمیل که در فهرست ایمیل ها به صورت پیش نمایش نشان داده می شود) نیز مصداق دارد.
در شرایطی که هر کاراکتری که تایپ می کنید ارزش خاص خودش را دارد، خوانایی می تواند عامل موثری در تبدیل یا از دست دادن مشتری باشد.

چگونه خوانایی را محاسبه کنیم؟
اگرچه هیچ روشی برای اندازه گیری و سنجش عینی خوانایی وجود ندارد، اما تست هایی وجود دارند که تلاش می کنند تا استانداردی را برای آن تعریف کنند. مشهورترین تست ها، تست فلِش-کینکِید (Flesch-Kincaid) است:

فرمول فلِش-کینکِید از تعداد کلمات و بخش ها (تعداد بخش هر کلمه، مثلاً ایمیل دو بخش دارد) برای تخصیص یک عدد (معمولاً بین ۰ تا ۱۰۰) به متن شما استفاده می کند. این معیار در بالاترین وضعیت حدوداً به ۱۲۰ می رسد، اما از لحاظ تئوریک هیچ کفی ندارد: ۰ نشانه متنی است که به شدت گیج کننده است، در حالیکه ۱۰۰ حاکی از متن ساده ای است که هضم آن بسیار آسان است.
امتیازدهی به محتوا یک روش قابل اعتماد برای کسب اطمینان از اینکه مخاطبان ارزشمندی را به خاطر ایراد در خوانایی متن خود از دست نمی دهید در اختیار شما قرار می دهد.
ابزارهای متعدد آنلاین و آفلاینی برای متن های انگلیسی وجود دارد که به کمک آنها می توانید در یک چشم به هم زدن امتیاز متن خود را محاسبه کنید. متاسفانه در مورد متن های فارسی چنین گزینه هایی که کار را به صورت خودکار انجام بدهند در دسترس قرار ندارند. در هر صورت، چه سهل باشد و چه دشوار، بی توجهی به ارزیابی خوانایی هیچ توجیهی ندارد و شما را متحمل خسارات سنگینی خواهد کرد.
اما پس از آنکه تست های مربوطه را روی متون ایمیل خود انجام دادید، از کجا باید بفهمید که امتیاز مناسبی کسب کرده اید؟ پاسخ به این سوال هم به مانند بسیاری از مولفه های مرتبط با ایمیل به مخاطب هدف شما بستگی دارد. ایمیلی که نکات فنی آخرین محصول شما را فهرست می کند می تواند امتیاز کمتری داشته باشد، اما یک ایمیل معمولی ساده و صمیمی عموماً باید امتیاز ۷۰ یا بالاتر را کسب کند.
چه ایمیل خود را برای افراد مبتدی می فرستید و چه برای کارشناسان حرفه ای، در هر صورت اطمینان پیدا کنید که ایمیل شما با سطح دانش و تخصص آنها تناسب دارد.

چگونه خوانایی را بهتر کنیم؟
اگر متن ایمیل شما بیش از حد دانشگاهی و فاضلانه به نظر می رسد و این با مخاطبان شما تناسبی ندارد، آن را تلطیف کنید. با رعایت ساده ترین قوانین نوشتن متن های ساده تر و قابل هضم تر به راحتی می توانید خوانایی متن خود را تقویت کنید:
جمله های پیچیده را به چند جمله کوتاه تقسیم کنید
کلمات اضافی را حذف کنید
در حالیکه کلمات ساده از پس رساندن منظور شما بر می آیند از کلمات پیچیده استفاده نکنید (مثلاً لزومی ندارد که مشتریان شما از محصول تان «بهره برداری» کنند، آنها از آن «استفاده» می کنند)
هنگامی که می توانید از یک کلمه جامع استفاده کنید از یک سلسله کلمات ضعیف تر استفاده نکنید
در عین حال، نباید به خاطر افزایش امتیازتان در جریان محتوا اختلال ایجاد کنید. تکه تکه کردن بی محابای متن می تواند آن را پیچیده تر کند. همینطور که متن را ویرایش می کنید به منظور اطمینان از اینکه معنای کلی آن حفظ شده آن را بازخوانی کنید. در هر صورت، هدف از نوشتن متن ایمیل، هدایت خواننده به سوی فراخوان به عمل است و اگر در این میان خلأ کلامی وجود داشته باشد بعید است که خواننده به نقطه مورد نظر برسد.
اگر نمی توانید از دشواری متن خود تا حد مناسبی بکاهید، استفاده از برخی از تکنیک های دیداری به خواننده شما کمک خواهد کرد تا از میان پیچیدگی ها به سلامتی عبور کند:
قطعات طولانی متن را به قطعات کوچکتر و قابل هضم تر تقسیم کنید
اطلاعات را در قالب فهرست ارائه کنید
با استفاده از عنوان برای بخش های مختلف، هضم متن را تسهیل و توجه مخاطب را به نکات مهم تر جلب کنید
از فونت های مناسب و خوانا استفاده کنید
طراحی تمیز و مرتب ایمیل می تواند دردسر خواندن متن به خصوص در دستگاه های همراه را کاهش دهد. یک ایمیل خوب کنترل چشم مخاطب را با یک روند و جریان منطقی در دست می گیرد و آن را به سمت فراخوان به عمل هدایت می کند. اگر قالب یا تصاویر شما در روانی ایمیل خللی ایجاد می کنند حذف آنها منطقی تر است.
متن تمیز و مرتب برای مخاطبان موبایل دوست شما اهمیت بیشتری دارد. امروزه بیشتر ایمیل ها در دستگاه های همراه باز می شوند و کاربران نیز حوصله فشار آوردن به چشمان خود برای خواندن متن شما را ندارند. در واقع، چنانچه ایمیل شما ظاهر خوبی در موبایل نداشته باشد ۷۲ درصد از آنها فوراً آن را حذف می کنند.

حرف آخر
بسیاری از افرادی که در حوزه ایمیل مارکتینگ فعالیت می کنند در حالی روی خوانده شدن پیام خود تمرکز می کنند که به درک پیام مورد نظر از جانب خواننده توجهی ندارند. در شرایطی که بازه توجه آدمی روز به روز بیشتر کاهش پیدا می کند بدون توجه به خوانایی شانس انتقال و درک پیام و انجام عمل مورد نظر از طرف مخاطب تا مرز صفر کاهش پیدا می کند. در هر صورت، شما نمی توانید دامنه توجه انسان را افزایش بدهید، بنابراین چاره ای ندارید جز اینکه به یک سری قواعد پایبند باشید. بهبود خوانایی ایمیل احتمال درک پیام توسط خواننده را دو و صدچندان می کند.
در واقع، موثرترین متن آن متنی است که بیشترین معنا را در کمترین کلام می گنجاند. با توجه به این امر، توجه به خوانایی متن می تواند در موفقیت کمپین های ایمیل مارکتینگ شما نقش شایانی را ایفا کند. استفاده از یک متن دقیق می تواند به عامل اصلی جذب مشتری تبدیل شود و خلاف آن می تواند موجب طرد وی شود. به همه این جملات و توصیه ها در حالی باید توجه کنید که عموم مردم تنها ۲۰ درصد از محتوای صفحاتی که باز می کنند را مطالعه می کنند. در واقع، بسیاری از مردم فوراً به سراغ همان جملات آخر می روند، بنابراین…
ایجاز و سادگی را در متن خود حفظ کنید.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای آموزش ایمیل مارکتینگ: خوانایی متن در ایمیل مارکتینگ بسته هستند

اپلیکیشن های بومی جایگزین «ویز» می شوند

محتوای آنلاین تولید شده در کشور، بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید تا پایان برنامه ی ششم توسعه به ۱۰ برابر برسد. تحقق چنین هدفی تنها با حمایت کاربران از اپلیکیشن های تولید داخل میسر خواهد بود.
گویا آی تی – بسیاری از شواهد نشان می دهند که علی رغم جایگاه مطلوب ایران از نظر ساخت اپلیکیشن ها و استفاده از هوش مصنوعی، کاربران کشور استقبال شایانی از این تولیدات نمی کنند و حتی در جایی که نمونه های مشابه داخلی بسیاری برای یک موضوع تولید شده باشد، باز هم از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنند.از جمله اپلیکیشن هایی که کاربران برای استفاده از نمونه ی خارجی آن ها علاقه ی بیشتری نشان می دهند، اپلیکیشن های مسیریابی است. این اپلیکیشن ها به کاربر کمک می کنند تا بهترین راه رسیدن به مقصد را با استفاده از نقشه های آنلاین پیدا کنند.امروزه این اپلیکیشن ها برای تاکسی یاب های آنلاین کارایی بسیاری پیدا کرده است و رانندگان این تاکسی ها معمولاً از مسیریاب های آنلاین تولید خارج برای یافتن بهترین راه رسیدن به مقصد مسافر خود استفاده می کنند.
یکی از اپلیکیشن های مسیریابی محبوب، اپلیکیشن ویز است. این اپلیکیشن که تا چندی پیش فیلتر شده بود، هم اکنون از فیلتر خارج شده است. این در حالی است که بنا به دستور قضایی استفاده از آن توسط رانندگان تاکسی، از تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۶، غیر مجاز اعلام شده است.اگرچه بسیاری از رانندگان استفاده از این اپلیکیشن را برای مسیریابی ترجیح می دادند، اما به نظر می رسد که دستور قضایی اخیر در مورد آن باعث شود تا راه برای استفاده ی رانندگان از اپلیکیشن های مسیریابی ساخت داخل هموارتر گردد. در حال حاضر بیش از ۲۰ اپلیکیشن مسیریابی تولید داخل برای سیستم عامل های اندروید و آی او اس وجود دارد که کاربران می توانند آن ها را جایگزین اپلیکیشن های خارجی نمایند. این اپلیکیشن ها نه تنها همتراز نمونه های خارجی هستند بلکه در برخی از موارد از دقت و سرعت بالاتری نیز برخوردارند.شمار زیادی از مسیریاب ها توسط استارتاپ ها و تیم های دانشجویی معرفی شده اند که قادر به نشان دادن ترافیک لحظه ای اماکن مختلف رو نقشه، ارائه ی راهنمای صوتی و تصویری مسیر، پیشنهاد مناسب ترین مسیر و … هستند.
رانندگان با استفاده از اپلیکیشن های تولید داخل، ضمن آن که به مسیریاب هایی با قدرت و سرعت بالا دسترسی دارند، در عین حال از تولیدات داخلی حمایت کرده و زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر کشور در این حوزه فراهم خواهند ساخت.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای اپلیکیشن های بومی جایگزین «ویز» می شوند بسته هستند

تشخیص ذات الریه با استفاده از هوش مصنوعی

دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق شده اند که با طراحی الگوریتمی که اساس آن تکنیک یادگیری ماشینی است، برای نخستین بار ذات الریه را سریع تر از پزشکان تشخیص دهند.
گویا آی تی – ذات الریه بیماری ای است که بر اثر آن ریه در وضعیت عفونی قرار می گیرد. در این بیماری که سینه پهلو نیز نامیده می شود، کیسه های میکروسکوپی هوا یا همان آلوئول ها تحریک می شوند و سپس با گسترش عفونت بر اثر فعالیت ویروس ها یا باکتری ها بیمار به تدریج دچار مشکل در تنفس می گردد. خطر اصلی در این بیماری این است که به دنبال جمع شدن مایعات اضافی، کیسه های هوایی متورم می شوند و این امر ممکن است سبب ایجاد اختلال در جذب اکسیژن گردد.تیم تحقیقاتی دانشگاه استفورد با مدیریت پروفسور اندرو نگ با استفاده از اطلاعات به دست آمده توسط مؤسسات ملی بهداشت که در آمریکا فعال هستند، الگوریتم تشخیص این بیماری را طراحی نمودند. اطلاعات مذکور ۱۲۰ تصویربرداری با اشعه ی ایکس و ۱۴ روش تشخیصی گوناگون را شامل می شود.
محققان این پروژه برای تکمیل تحقیقات خود از ۴ متخصص رادیولوژی دانشگاه استفورد خواستند تا با استفاده از تصاویر اشعه ی ایکس ذات الریه را تشخیص دهند.گفتنی است که علت انتخاب این بیماری به عنوان پروژه ی تحقیقاتی تیم دانشگاه استنفورد بنا به گفته ی مدیر آن این است که این بیماری پیچیدگی بسیار و عوامل محرک مختلفی دارد و تشخیص آن با استفاده از اشعه ی ایکس نیازمند تبحر و تخصص بالایی است. در نتیجه ی همین علل، تیم دانشگاه استفورد تصمیم گرفت تا یک الگوریتم جدید را برای تشخیص ذات الریه طراحی نماید.
محققان این پروژه ظرف یک هفته برنامه نویسی الگوریتم هوش مصنوعی cheXnet را به پایان رساندند. این الگوریتم در مراحل اولیه ی آزمایش موفق شد ۱۰ نشانه از ۱۴ نشانه ی اصلی بیماری ذات الریه را که متخصصان ریه از آن ها برای تشخیص این بیماری استفاده می کنند، شناسایی نماید.این الگوریتم که دارای قابلیت یادگیری ماشینی است، بعد از یک ماه آزمایش و آموزش موفق شد تا هر ۱۴ نشانه ی ذات الریه را شناسایی کند.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای تشخیص ذات الریه با استفاده از هوش مصنوعی بسته هستند

مواد مخدر دیجیتال و کاربرد آن ها در درمان برخی بیماری ها

مواد مخدر دیجیتال به امواج صوتی ای اطلاق می شود که می توانند الگوهای امواج مغز انسان را تغییر داده و در نتیجه قادر به القا نوعی حالت هوشیاری به فرد هستند که تجربه ی آن تنها با مصرف مواد مخدر یا تفکر عمیق میسر است.
گویا آی تی – زمانی که دو موج صوتی یا به عبارت دیگر دو صدا، که فرکانس های آن ها دارای تفاوتی جزئی است، در یک آن واحد تولید و پخش گردند، چنین حالتی به شنوده دست می دهد. زمانی که شنونده از هدفون استفاده نمی کند، تفاوت بین این دو فرکانس را به صورت یک موج صوتی یا صدایی درک می کند که در حال ضعیف شدن است. این در حالی است که در صورتی که شنونده از هدفون استفاده نماید، می تواند تفاوت بین آن دو موج را تشخیص داده و در نتیجه دیگر آن ها را یک موج واحد در حال ضعیف شدن نخواهد پنداشت. این تفاوت در مغز شنونده همانند ریتمی خاص مربوط به آهنگ درون ذهنش خواهد بود.کارکرد مواد مخدر دیجیتالی به طور کلی این است که پالس های الکتریکی تولید شده توسط مغز را در کنترل بگیرد و آن ها را با پالس های الکتریکی تحریک کننده ی مغز یکی کند تا بدین ترتیب با استفاده از امواج صوتی همان اثری را بر مغز ایجاد کند که مواد مخدر ایجاد می کنند.

مخدرهای دیجیتال دارای کاربرد درمانی هستند و از آن ها برای درمان برخی از بیماری ها مانند استرس و برخی از مشکلات مغزی استفاده می گردد.زمانی که مغز دو موج صوتی با فرکانس های متفاوت را می شنود، به صورت خودکار در پی حالتی با انرژی ثابت خواهد بود. این سخن بدین معناست که مغز تلاش می کند تا برآیند آن دو فرکانس را پیدا کند. در صورتی که شنونده تصمیم داشته باشد به احساس آرامش دست یابد، لازم است تا مغز یک موج صوتی که فرکانس آن ۱۵۰ هرتز است را در یک گوش و موج صوت دیگری با فرکانس ۱۴۵ هرتز را در گوش دیگر احساس نماید. در نتیجه ی این اتفاق ۵ هرتز اختلاف ایجاد شده بین این دو موج صوت، باعث ایجاد نوعی پالس آرامش بخش در مغز می گردد. به همین شکل اگر شنونده به دنبال انرژی گرفتن باشد، باید موج صوتی با فرکانس ۱۳۰ هرتز را در یک گوش و موج صوتی با فرکانس ۱۵۰ را دریافت نماید، این اختلاف ۲۰ هرتزی در مغز پالس های الکترونیکی ای را ایجاد می کند که نتیجه ی آن تولید انرژی در بدن شنونده است.
تأثیر بازه ی مختلف فرکانس ها بر مغز
فرکانس ها در هر بازه ای تأثیری متفاوت بر مغز انسان دارند. تأثیر فرکانس های مختلف را بر مغز به صورت زیر هستند:

توضیح بیشتر در مورد فرکانس امواج صوتی موسیقایی
معمولاً وسایل موسیقی روی فرکانس ۱۴۰ هرتز تنظیم می شوند. به این فرکانس، فرکانس کنسرتی گفته می شود. هنگامی که موسیقی دان قصد تنظیم یا همان کوک کردن ساز خود را دارد، از وسایلی استفاده می کند که با استفاده از آن ها می توان اختلاف بین فرکانس صدای ساز و فرکانس کنسرتی را از بین برد و در نتیجه ساز را کوک نمود.
Source: GooyaIT

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای مواد مخدر دیجیتال و کاربرد آن ها در درمان برخی بیماری ها بسته هستند