دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Microsoft Windows Collection دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

هدیه ای ویژه به کاربران و دوستداران البرزدانلود !!!

این مجموعه کم نظیر برای اولین بار در ایران از طریق وب سایت البرز دانلود ارائه می شود.
امیدواریم سایت های کپی بردار به عنوان پست ویژه از … ادعای اولین ها را نکنند !
این مجموعه به صورت
کاملا تست شده ارائه می گردد.
حجم این مجموعه نزدیک ۴۰ گیگا بایت است که بسته ویژه البرز دانلود برای همه طرافدرنش می باشد.

بدون شک این کاملترین مجموعه ویندوز های شرکت مایکروسافت می باشد که تا به امروز ارائه کرده است.

این مجموعه حاوی:

دانلود ویندوز xp sp3

ویندوز ایکس پی سرویس پک ۳ بسیار سریع و سبک ویژه نوت بوک ها با Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011

ویندوز ویستا نسخه ۳۲ بیتی

ویندوز ویستا نسخه ۶۴ بیتی

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 Enterprise x64 SP1 Integrated April 2011 BI

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 Enterprise x86 SP1 Integrated April 2011 BI

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های acer

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های dell

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های hp

ویندوز سرور ۲۰۰۸ سرویس پک ۱ ریرلایز ۲ نسخه ۶۴ بیتی

کرک ویستا +ویندور لودر سون

 

 

 

945536 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Windows Xp Professional Sp3 32 Bit

دانلود ویندوز xp sp3

لینک مستقیم

سریال :MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ

____________________________________________________

Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ایکس پی سرویس پک ۳ بسیار سریع و سبک ویژه نوت بوک ها با Windows XP SP3 Lite Netbook Edition 2011

لینک مستقیم

____________________________________________________

 

944912 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

945746 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ویستا نسخه ۳۲ بیتی

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

____________________________________________________

 

945748 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ویستا نسخه ۶۴ بیتی

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

English.Vista.sp2.64bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

____________________________________________________

 

944921 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

945697 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x32 SP1 Integrated April 2011 BI

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7.32bit_HB-HP-PrO-Ulti.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

____________________________________________________

 

945699 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

جدیدترین آپدیت ویندوز سون Microsoft Windows 7 ultimate x64 SP1 Integrated April 2011 BI

 

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part6.rar

 

____________________________________________________

 

946705 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part1.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part2.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part3.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part4.rar

Win_7_Enterprise_x86_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part5.rar

 

____________________________________________________

 

946710 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part1.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part2.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part3.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part4.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part5.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part6.rar

Win_7_Enterprise_x64_SP1_April_2011_www.alborzdownload.com.part7.rar

____________________________________________________

 

946733 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز سرور ۲۰۰۸ سرویس پک ۱ ریرلایز ۲ نسخه ۶۴ بیتی

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part1.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part2.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part3.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part4.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part5.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part6.rar

Windows.Server.Enterprise.Edition.www.alborzdownload.com.part7.rar

 

____________________________________________________

 

877230 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های acer

دانلود با لینک مستقیم:

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part1.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part2.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part3.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part4.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part5.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part6.rar

Acer_Ultimate_7_32Bit_64Bit.www.alborzdownload.com.part7.rar

____________________________________________________

 

th 876979 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های dell

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part01.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part02.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part03.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part04.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part05.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part06.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part07.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part08.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part09.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part10.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part11.rar

Dell_ulti_32bit_64-qualitysoftware.softarchive.net.part12.rar

____________________________________________________

869701 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

ویندوز ۷ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برای لپ تاپ های hp

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part1.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part2.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part3.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part4.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part5.rar

Ulti.En..7..64bit.Sp1.www.alborzdownload.com.part6.rar

____________________________________________________

 

651965 دانلود کالکشن ویندوز های مایکروسافت شامل Windows Server,xp,vista,seven برای سیستم های 32 بیتی و 64 بیتی کامیپوترهای شخصی و لپ تاپ های dell.acer,hp

کرک ویستا +ویندور لودر سون

 

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

این نوشته در دانلود ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.