معرفی ۱۲ دانشگاه برتر در حوزه علوم کامپیوتر

به تازگی مؤسسه ی Times Higher Education فهرستی از بهترین دانشگاه های جهان را عرضه کرده است. در این میان، ما ۱۲ مورد از دانشگاه های برتر در حیطه ی علوم کامپیوتر را انتخاب کرده ایم و در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت. این رتبه بندی بر حسب برخی معیارها صورت گرفته و هر کدام از این دانشگاه ها با توجه به نمره ای که در معیارهای مورد نظر کسب کرده اند، رتبه بندی شده اند.
۱- دانشگاه استنفورد:دانشگاه استنفورد در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۱۰۰٫۰۰، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۸۳٫۲، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۶۸٫۳، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۸٫۶ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۹٫۱ را کسب کرده است.
۲- انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT):انستیتو تکنولوژی ماساچوست در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۹٫۵، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۹۱٫۸، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۷۲٫۷، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۵٫۶ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۶٫۸ را کسب کرده است.
۳- دانشگاه آکسفورد:دانشگاه آکسفورد در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۹٫۴، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۴۱٫۲، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۹۵٫۱، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۱٫۱ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۹۳٫۴ را کسب کرده است.
۴- انستیتو فدرال تکنولوژی زوریخ:انستیتو فدرال تکنولوژی زوریخ در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۸٫۵، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۵۷٫۰، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۹۳٫۹، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۶٫۹ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۴٫۸ را کسب کرده است.
۵- دانشگاه کمبریج:دانشگاه کمبریج در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۶٫۴، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۵۹٫۷، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۸۷٫۵، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۴٫۷ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۹٫۷ را کسب کرده است.
۶- انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا:انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۸٫۷، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۹۷٫۱، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۵۳٫۹، در «پژوهش ها» نمره ی ۸۶٫۶ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۹۱٫۹ را کسب کرده است.
۷- دانشگاه کارنگی ملون:دانشگاه کارنگی ملون در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۹٫۸، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۶۹٫۱، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۷۳٫۱، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۲٫۹ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۴٫۵ را کسب کرده است.
۸- انستیتوی تکنولوژی جورجیا:انستیتوی تکنولوژی جورجیا در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۳٫۳، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۷۹٫۶، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۶۲٫۷، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۹٫۰ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۴٫۱ را کسب کرده است.
۹- کالج سلطنتی لندن:کالج سلطنتی لندن در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۲٫۳، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۵۱٫۹، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۹۵٫۴، در «پژوهش ها» نمره ی ۸۷٫۱ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۹٫۱ را کسب کرده است.
۱۰- دانشگاه پلی تکنیک لوزان:دانشگاه پلی تکنیک لوزان در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۳٫۱، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۴۱٫۵، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۹۷٫۴، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۱٫۷ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۴٫۳ را کسب کرده است.
۱۱- دانشگاه هاروارد:دانشگاه هاروارد در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۹۸٫۱، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۴۰٫۶، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۷۲٫۶، در «پژوهش ها» نمره ی ۹۱٫۵ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۶٫۰ را کسب کرده است.
۱۲- دانشگاه پرینستون:دانشگاه پرینستون در «استناد شدن به دانشگاه در پژوهش های بین المللی»، نمره ی ۱۰۰٫۰۰، در «انتقال دانش به صنایع» نمره ی ۴۲٫۱، در «وجهه ی بین المللی» نمره ی ۶۵٫۵، در «پژوهش ها» نمره ی ۸۹٫۳ و در قسمت «آموزش» نمره ی ۸۳٫۴ را کسب کرده است.
Source: GooyaIT

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.