دانلود نرم افزار PLAXIS Professional 8.6

11PLAXIS-©-DownLoadLy.jpg

دانلود نرم افزار PLAXIS
Professional 8.6

 

نرم‌افزاری المان محدود و
پیشرفته برای تحلیل تغییر شکل‌ها و پایداری می باشد و در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک
کاربرد دارد . با این نرم افزار می‌توان خاکبرداری و خاکریزی مرحله‌ای با شرایط
بارگذاری و شرایط مرزی مختلف را با استفاده از المانهای مثلثی ۶ گرهی و ۱۵ گرهی مدل
سازی نمود. اولین ویرایش Plaxis به منظور آنالیز سدهای خاکی احداث شده بر روی خاک‌های
نرم درقسمتهای کم‌ارتفاع و پست کشور هلند و به سفارش مدیریت منابع آب آن کشور در
دانشگاه صنعتی Delft در سال ۱۹۸۷ تهیه و سپس در سال ۱۹۹۳ قابلیت‌های آن گسترش داده
شده که توسط موسسه Center for Civil Engineering Research and Codes نیز مورد تأئید
و پشتیبانی قرار گرفته است.


یژگی‌های نرم افزار PLAXIS :

– دارای المان‌های دو‌بعدی ۶
گرهی و ۱۵ گرهی
– دارای المانهای ویژه ورق، مفصل و فنرهای دورانی
– دارای المان‌های تماسی
– دارای انواع روش‌های بارگذاری متمرکز و گسترده
– امکان مدل کردن شرایط مرزی پیچیده
– امکان استفاده از انواع مسلح کننده‌های خاک
– در نظر گرفتن انواع مدل‌های رفتاری خاک
– امکان در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی
– دارای گزینه‌های تحلیلی پیشرفته
– ایجاد خروجی‌های مفصل
– نرم‌افزار اجزای محدود برای تحلیل دوبعدی تغییرشکل‌ و پایداری در مهندسی ژئوتکنیک
– تهیه مدل‌های ترکیبی پیشرفته شبیه سازی غیرخطی، وابسته به زمان و رفتار
ناهمسانگرد خاک و سنگ
– استفاده از روش‌های ویژه برای حل مسائل هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک فشار
منفذی در خاک
– مدل‌سازی سازه و اندرکنش بین خاک و سازه
– دارای محیط گرافیکی بسیار قدرتمند
– مش‌بندی خودکار به صورت دوبعدی
– ایجاد خودکار سه‌بعدی مدل

دانلود رایگان | وطن دانلود

این نوشته در دانلود ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.