دانلود نرم افزار Minitab – برنامه ای قدرتمند جهت کنترل کیفیت آماری


Minitab-16.2.4.jpg

دانلود نرم افزار Minitab ، برنامه ای قدرتمند جهت کنترل کیفیت آماری   – با لینک
مستقیم

“تست شده ” ( بخش ویژه وطن دانلود )  نسخه
ی ۱۶٫۲٫۴

 

این نرم افزار  دارای قابلیتهای شگفت
انگیز در تجزیه و تحلیل داده‌هاست. استفاده ساده و کاربرد زیاد و اجرای فرمانها از
طریق منوها و نوشتن دستورات در محیط session از خصوصیات آن می‌باشد.

Minitab با داشتن خروجی‌های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار) در زمینه‌هایی
از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایشها،
سریهای زمانی، کنترل‌کیفیت آماری و …. کاربرد دارد و از همه مهمتر Minitab دارای
یک ویژگی است که با داشتن یک راهنمای قوی و مناسب امکان دستیابی به منوها را تسهیل
می‌سازد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمانهایی که در منو موجود نیست، یک ماکروی
کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.
نرم‌افزار Minitab در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه از نظر توانایی نرم‌افزاری در
حد معمول و متعادل است ولی از آنجایی که کار با نرم‌افزار و ورود اطلاعات و مدیریت
انها نسبتا ساده است به عنوان یک نرم‌افزار کاربر پسند به‌شمار می‌رود و در صنعت
استفاده از آن به وفور مشاهده می‌گردد

 قابلیت
های
 نرم افزار Minitab :

– پیش‌بینی و پیش‌گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی ابزارهای کنترل کیفیت
آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول ، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر،
نمودار متقارن و نمودارهای کنترل
– ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
– ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
– ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان
– آنالیزهای چند متغیره
– احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته
– شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف
– آمار توصیفی
– روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها
– تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله ای و برآورد اماره‌های مربوطه
– آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصله از
عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع‌آوری شده
– ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری
– آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص

دانلود رایگان | وطن دانلود