دانلود مستند In the Shadow of the Moon 2007


fFXKdkO2VAhsmPeS4nWHzpz0zvj.jpg

 دانلود مستند In the Shadow of the Moon 2007 

در سایه
ماه ،مستندی حماسی می باشد که بین جسارت و خطر به وضوح ارتباط برقرار کرده است و
غرور و شور فوق العاده ای در تاریخ آمریکا بوجود آورده است.در بین سال ها ۱۹۶۸ و
۱۹۷۲ جهان بار ها در هیبت تماشای فرود فضاپیماهای آمریکایی در ماه بود.تنها ۱۲ نفر
از مردان آمریکا قدم هایشان بر سطح ماه باقی ماند…

دانلود رایگان | وطن دانلود