دانلود دیکشنری انگیسی به فارسی برای مکینتاش – Mac OSباز هم برای
اولین بار از وطن دانلود …

دانلود دیکشنری انگیسی به فارسی برای مکینتاش ( اپل ) – مکشنری
(بخش ویژه وطن دانلود )


اولین نرم افزار مکینتاش 
در این زمینه
محصول کاربردی فرهنگ لغت است که با استفاده از کارشناسان امر ترجمه به گونه ای
طراحی شده که بتواند بصورت هوشمند ترجمه یک لغت و یا چند جمله را در اختیار کاربر
قرار دهد .
توانایی ترجمه هوشمند کلمات و جملات به واسطه اولین و تنها ترین نرم افزار تحت
پلتفرم مکینتاش یکی از قابلیتهای جدید پارسیست که گروه مکینتاش پارسی برای سال جدید
ارایه نموده است
.


امکانات نرم افزار دیکشنری مک انگیسی به
فارسی :

قابلیت استفاده در محیط نرم افزارهای متنی مثل word ,pdf و امکان ترجمه مستقیم لغت
در صفحات وب
بانک لغتی بالغ بر یک و نیم میلیون کلمه شامل لغات تخصصی و عمومی
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﻤﻪ ، ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻟﻐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺸﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎت ، ﻣﺨﻔﻔﺎت ، ﺷﯿﻤﯽ ،
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق

 

دانلود رایگان | وطن دانلود

این نوشته در دانلود ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.