دانلود چند کتاب دیگر از مجموعه کتابهای Market Leader

 دانلود چند کتاب دیگر از مجموعه کتابهای Market Leader


( بخش آموزش زبان انگلیسی وطن دانلود )

مجموعه ۴
کتاب آموزش زبان انگلیسی برای موفقیت در محیطهای کاری از سری کتابهای Market Leader
را برای شما آماده کرده ایم . این کتابها به شرح زیر هستند . این کتابها را می توان
همراه با مجموعه های اصلی Market Leader یا به تنهایی مطالعه نمود.

Market Leader Accounting and Finance

آموزش لغات و تقویت مهارت خواندن برای حوزه حسابداری و اقتصاد . این کتاب همچنین
برای آمادگی آزمون ICFE مفید است .

Market Leader Banking and Finance

برای تقویت مهارتهای اصلی زبان انگلیسی در محیط های تجاری برای کسانی که در حوزه
بانکداری و اقتصاد فعالیت میکنند.

Market Leader Intermediate Business Law

برای ارتقاء دانش انگلیسی و برقراری ارتباط موثر در محیطهای کاری برای افرادی که در
حوزه قانون فعالیت میکنند.

و همچنین کتاب Market Leader Business Grammar and Usage گرامر انگلیسی در کار و
کاربرد آن

Tricia Smith, Market Leader, Intermediate, Business Law
Langensch.-Hachette, M | January 1, 2000 | ISBN: 3526328420 | PDF | 7,7Mb
دروس
Unit 1 Arbitration
Unit 2 Discrimination
Unit 3 Competition
Unit 4 Brand names
Unit 5 Patents and intellectual property
Unit 6 Land ownership
Unit 7 In confidence
Unit 8 Licences
Unit 9 Fraud
Unit 10 Telephone crime
Unit 11 Money laundering
Unit 12 Cyberspace fraud
Unit 13 The Magic Kingdom
Unit 14 Civil litigation
Unit 15 Liability
Unit 16 Who”s to blame?
Unit 17 Business lawyers
Unit 18 Inheritance tax and the family company

 

دانلود رایگان | وطن دانلود