تفاوت بین آسان و مشکل (جملات فلسفی)

Difference between easy and difficult

تفاوت بین آسان و مشکل

تفاوت بین آسان و مشکل (جملات فلسفی)

Easy is to dream every night
Difficult is to fight for a dream
 
خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است
 
 
Easy is to show victory
Difficult is to assume defeat with dignity
 
نشان دادن یپروزی آسان است
قبول کردن شکست مشکل است
 
 
Easy is to admire a full moon
Difficult to see the other side
 
حظ کردن از یک ماه کامل آسان است
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است
 
 
Easy is to stumble with a stone
Difficult is to get up
 
زمین خوردن با یک سنگ آسان است
ولی بلند شدن مشکل است
 
 
Easy is to enjoy life every day
Difficult to give its real value
 
لذت بردن از زندگی آسان است
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است
 
 
Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise
 
قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است
ولی وفای به عهد مشکل است
 
 
Easy is to say we love
Difficult is to show it every day
 
گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است
 
 
Easy is to criticize others
Difficult is to improve oneself
 
انتقاد از دیگران آسان است
ولی خودسازی مشکل است
 
 
Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them
 
ایراد گیری از دیگران آسان است
عبرت گرفتن از آنها مشکل است
 
 
Easy is to weep for a lost love
Difficult is to take care of it so not to lose it
 
گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است
 
 
Easy is to think about improving
Difficult is to stop thinking it and put it into action
 
فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است
 
 
Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt
 
فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است
 
 
Easy is to receive
Difficult is to give
 
دریافت کردن آسان است
اهدا کردن مشکل است
 
 
Easy to read this
Difficult to follow
 
خوندن این متن آسان است
ولی پیگیری آن مشکل است
 
 
Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings
 
حفظ دوستی با کلمات آسان است
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است
 
 

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

این نوشته در فال,گوناگون ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.