صحبتهای یک بهائی تازه مسلمان شده

هیچ روستایی نیست که بهائیان در آن نماینده نداشته باشند، چرا که به صورت گسترده در روی زمین پراکنده شده اند و به دنبال هدف خود که حکومت بر تمام دنیاست تلاش می کنند.

رد فرقه ضاله بهائیت - عصر ظهور اعضاء این دین به سمت افراد ساده لوحی می روند که اطلاعات کافی در رابطه با دین خود ندارند و با مطرح کردن چند سوال باعث به وجود آمدن اغتشاش در اذهان می شوند.

 

یک بهائی تازه مسلمان شده گفت:علت مسلمان شدنم وجود سوالات بی جواب از تعاریف فرقه بهائیت بود.

به گزارش شیعه نیوز به نقل از قدس، مهناز رئوفی در همایش «جهان بدون صهیونیسم و جهان دربند ادیان ساختگی» با بیان این مطلب، افزود: در دوران کودکی سوالات زیادی از نقاط ضعف و مسائل نامفهوم بهائیت در ذهن من شکل گرفت و باعث شد به دنبال یافتن پاسخ آنها به کتب غیر بهائی مراجعه کنم، همین پیگیری ها باعث شد به باطل بودن این دین پی بردم.

 

وی با بیان اینکه فرقه بهائیت دارای ۱۲ تعلیم اصلی است که اکثر سوالات من نیز از میان همین تعالیم به وجود آمد، افزود: با اینکه یکی از این تعالیم جستجوی حقیقت است، میان بهائیان این گونه نیست و جوانان حتی حق مطالعه کتب غیر بهائی را ندارند.

 

وی ادامه داد: اصل دین بهائی بر اساس تعالیم برداشت شده از دین اسلام است و در واقع بهائیت با برداشت های نادرست از این دین به نفع خود بهائیت را به وجود آورده است. این بهائی تازه مسلمان شده همچنین با بیان اینکه این نوع دین دارای نقاط تاریک و مبهم بسیاری دارد، اظهارداشت: وقتی به دنبال پاسخ سوالات خود گشتم، نقاط تاریک و مجهولات در ذهنم کشف شد و باعث گرویدن من به دین اسلام گردید.

 

رئوفی در خصوص نقاط مورد حمله بهائیان در اسلام گفت: اعضاء این دین به سمت افراد ساده لوحی می روند که اطلاعات کافی در رابطه با دین خود ندارند و با مطرح کردن چند سوال باعث به وجود آمدن اغتشاش در اذهان می شوند.

 

وی با بیان اینکه سومین عضو از بهائیان است که از آن رو گردان شده است، اظهارداشت: اعضاء خانواده من که از فعالان بهایی بودند، مرا طرد کرده اند و هیچکدام در این راه پشتیبان من نبودند. رئوفی در رابطه با رفتار بهائیان با وی پس از گرویدن به اسلام گفت: آنها به علت اینکه فکر می کنند من تحت شکنجه مسلمانان مجبور به این کار شده ام و کتاب ها را از روی اجبار به چاپ رسانده ام، تنها از حضور من در جلسات خود جلوگیری می کنند.

 

وی در ادامه بهاییان را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: یک عده از آنها از باطل بودن فرقه ی بهائی مطلعند و با مخفی کاری دیندارهستند و عده دیگر پیرو دین پدر خود بوده و عاشقانه برای آن کار می کنند. وی در رابطه با حمایت های استعمار از این فرقه نیز تصریح کرد: اگر به تاریخ بنگریم مشاهده می کنیم که بهائیت تحت حمایت های استعمار و کشورهای بزرگ به ترقی و رشد رسیده است. این بهائی تازه مسلمان شده افزود: آنها با برگرداندن معانی روایات و احادیث به سمت و سوی دیگر در صدد تخریب دین اسلام و منحرف ساختن جوانان بهایی از تعالیم واقعی هستند.

 

وی همچنین اظهار داشت: بهائیان تمام پیامبران را قبول دارند، اما معتقدند که تعالیم آنها مربوط به زمان خود بوده و دیگر از نظر ارزش زمانی بی ارزش شده اند و ما نیازمند دین جدیدی هستیم تا بتوانیم زندگی کنیم و آن جز بهاییت نیست. وی اضافه کرد: برخی تعالیم در مدرسه باعث سوال در ذهن بهاییان می شود که بهائیت با گذاشتن دوره های برگردان تعالیم قرآنی از بروز سوال در ذهن فرزندان خود جلوگیری می کند.

 

رئوفی همچنین در خصوص گسترش بهائیت، اظهارداشت: هیچ روستایی نیست که بهائیان در آن نماینده نداشته باشند، چرا که به صورت گسترده در روی زمین پراکنده شده اند و به دنبال هدف خود که حکومت بر تمام دنیاست تلاش می کنند. این بهائی تازه مسلمان شده در پایان به جوانان توصیه کرد: سعی کنید ایمان خود را تقویت کرده و تلاش کنید مانند بهائیان هماهنگ شده و در ترویج و گسترش دین اسلام بکوشیم و این جز از طریق افزایش مطالعات میسر نمی شود.

:: پایگاه عصر ظهور :: Asrezohor ::