اس ام اس فلسفی جملات زیبا(۲۵ مرداد)

 

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(25 مرداد)

 

 

 

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. فرانسیس بیکن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. هربرت اسپنسر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است .کارلایل

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینز

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایل

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سینا

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهترین سیاست صداقت است. سروانتس

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیوم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن که بر فراز بلندترین کوه رفته باشد ؛ خنده می زند بر همهء نمایش های غمناک و جدی بودن های غمناک . فردریش نیچه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. ژرژ هربرت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم . داوید وایت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن اندیشه هایی را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمی بهر تنها زیستن می باید یا حیوان باشد یا خدا. ارسطو می گوید: انگارهء سومی نیز هست بودن یکجای هر دوی آنان … آن هم فیلسوف وار ..حقایق همه ساده اند. این نه مگر دروغی است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردریش نیچه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسون

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند. تانری

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند . فردریش نیچه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است . کالوس کاستاندا

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابیندرانات تاگور

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی خردمند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوصد گفته چون نیم کردار نیست . ضرب المثل فارسی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود . کاترین پندر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . کلود مونه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست .  ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست . دیده رو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از ان خارج می گردد . مولیر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مردمان توانمند در میان جشن و بزم  نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند . ارد بزرگ

TehranKids

این نوشته در اطلاعات مفید ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.