مواردی چند از دخالت بهائیان در امور سیاسی

چگونگی پیدایش بهائیت - عصرظهور

مواردی چند از دخالت بهائیان در امور سیاسی < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

۱- ترور ناصرالدین شاه قاجار

۲- پناهنده شدن میرزاحسینعلی نوری معروف به بهاءالله به منزل سفیر روس در تهران پرنس دالگورکی پس از ترور بوساطت منشی سفارت، میرزامجید که شوهر خواهر بهاءالله بوده و امتناع سفیر از تحویل بهاءالله به مأمورین دولت.

۳- اعزام بهاءالله به خارج از ایران در پوشش تبعید به بغداد به تدبیر سفیر روس برای تأمین آزادی وی در فعالیت.

۴- صدور لوح تشکر از سوی بهاء الله خطاب به امپراطور روس الکساندر دوم: ای پادشاه روس ندای خداوند ملک قدوس را بشنو (مراد خود میرزا حسینعلی بهاءست) و به تحقیق یکی از سفیرانت مرا یاری کرد هنگامی که در زندان اسیر غل و زنجیر بودم.

۵- دریافت مقرری از دولت روسیه – خود میرزا حسینعلی بهاء می گوید: قسم به جمال قِدم که اول ضرری که بر این غلام وارد شد، این بود که قبول شهریه از این دولت نمود.

۶- همکاری عبدالبهاء و اطرافیانش با ارتش انگلیس و نیز تهیه آذوقه برای انگلیسیان در جریان جنگ انگلیس با دولت اسلامی عثمانی و بیرون راندن عثمانی از فلسطین بهنگام اقامت بهاء در فلسطین و متعاقب آن، دریافت لقب «سر»

۷- تأیید و دعای امپراطور انگلیس بوسیله عبدالبهاء دومین رهبر بهایی،

خداوند امپراطور بزرگ جرج پنجم پادشاه انگلستان را مؤید دارد.

۸- مخابره تلگرام پادشاه انگلستان در تسلیت مرگ حسینعلی بهاءالله و «ابلاغ همدردی پادشاه به جامعه بهایی»

۹- تشویق امریکائیان به سرمایه گذاری و سلطه در ایران از سوی عباس افندی عبدالبهاء

۱۰- تأیید تشکیل دولت غاصب صهیونیستی بنام اسرائیل در خاک فلسطین از سوی شوقی ربانی، رهبر چهارم بهائیان 

۱۱- دستور شوقی به ایجاد حسن رابطه بهائیان با دولت اسرائیل «… اول آنکه با اولیاء حکومت اسرائیل ایجاد روابط نماید»

۱۲- شناسایی بهائیت بعنوان دین در ردیف ادیان کلیمی، مسیحی، اسلام در کشور اسرائیل.

۱۳- عضویت بهائیان در سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک)، نصیری، ثابتی،…

۱۴- عضویت بهائیان در تشکیلات جاسوسی اسرائیل (موساد)

۱۵- همکاری بهائیان در پوشش شرکتهای بهایی و ماسونی با حزب توده و جاسوسی به نفع شوروی

۱۶- عضویت بهائیان در دولت شاه – هویدا، منصور روحانی، دکتر شاپور راسخ و منوچهر تسلیمی،…

۱۷- عضویت بهائیان در تشکیلات ماسونی – دکتر ذبیح قربانی، منوچهر تسلیمی،…

۱۸- تهیه مقدمات ایجاد حکومت بهایی

۱۹- کودتا در یکی از کشورهای امریکای جنوبی که پس از انقلاب اسلامی در آنجا مقیم شده اند

۲۰ـ ایجاد شبکه مخفی جهانی و سعی در تصرف مناسب و امکانات فرهنگی سیاسی در عالم

:: پایگاه عصر ظهور :: Asrezohor ::

این نوشته در مذهبی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.