دانلود انیمیشن Thor: Tales of Asgard

http://up.vatandownload.com/images/8n96rmsxde3jkp1mhen.jpg

 جنگ جویی قدرتمند و مغرور
به نام  Thor که خود را سرپرست بر روی زمین صدا می نامد و عازم قلمرو خارق
العاده آسگارد می شود.او برای زندگی در بین انسان های این قلمرو فرستاده شده است که
به زودی به یک مدافع قوی تبدیل خواهد شد

دانلود رایگان | وطن دانلود