دانلود فیلم آموزش جامع افکت های دینامیک در مایا از شرکت Gnomon


http://up.vatandownload.com/images/i2xi5p4e8jhh8bghm.jpg


دانلود فیلم آموزش جامع افکت های
دینامیک

در مایا از شرکت Gnomon


(بخش ویژه وطن دانلود )


این مجموعه حاوی تمام مباحث افکت های 
دینامیک و ذرات در نرم افزار مایا  از بنیان گذار شرکت Gnomon آقای الکس
الوارز در ۵ فصل به صورت کامل میباشد .


این مجموعه شامل ۵ فصل کلی به شرح ذیل
میباشد :

Bullets, Dust Hits and Debris
Ground Explosion
Pixie Dust Using Sprites
Rendering_Sparks
Sprite Rendering Fundamentalsهمچنین این
آموزش
نشان می دهد که
چگونه
برای
ایجاد
انفجار حجمی را برای
ابر های ذرات پراکنده شده اختصاص داد
و استفاده از ابزار هایی همچون
particles, fields, collisions, instancing, expressions, cloud shading, lighting,
rendering compositing ….

دانلود رایگان | وطن دانلود