حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران کشوری با معادن ارزشمند است، تصریح کرد: می‌توانیم برای حل مشکل اشتغال و استفاده بهینه از معادن دراین بخش سرمایه‌گذاری کنیم که تاکنون به علت نفتی بودن کشورمان توجه کمتری به حوزه معادن شده است. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری خانه ملت به شاهرود، دکتر علی… ادامه خواندن حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد