دانلود ویدئو آموزش ماژول های امن سازی سرورهای لینوکسی

http://dl2.alborzdownload.com/user2/01/picture/2/2-19/LinuxCBT-Security-Edition.jpg

LinuxCBT-Security-Edition

این ویدئو آموزشی برای اولین بار در ایران از طریق وب سایت البرز دانلود ارائه می شود.

این مجموعه آموزشی در ۵ بخش مجزا در ضمینه امن سازی محتوای سرورهای Linux در سازمان ها و وسسات ارائه شده است . این بخش ها عبارتند از :

آشنایی با مفاهیم پایه ای امن سازی Linux

آشنایی با ویژگی های Broxy Security بوسیله Broxy Server مشهور Squid

آشنایی با امنیت فایروال در مقابل IPTables

آشنایی با امنیت SELinux

این مجموعه ارائه شده است. بصورت فایلهای Swf کم حجم و با کیفیت

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش Security Edition آشنا می شویم :معرفی ماژول اول این مجموعه آموزشی : آشنایی با مفاهیم اساسی امنیت در سیستم های لینوکسی

آشنایی با Boot Security در سرورهای لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی های امنیت Dell PowerEdge BIOS
آشنایی با مفاهیم و راهکارهای بهینه سازی امنیت PowerEdge BIOS
آشنایی با Run-Time Boot Loader Vulnerabilities
آشنایی با حالت Single-User و مشکلات آن
آموزش تنظیم GRUB Startup و بررسی نتیجه آن
آموزش امن سازی Boot Loader با استفاده از MD5 hash
معرفی Key Startup-related در فایل پیکربندی ( Configuration Files )
معرفی ابزارها و کارایی های Key Boot-related
بحث در رابطه با INT Process
آموزش پیکربندی امنیت INT در سرورهای لینوکس

آشنایی با Shell Security در شبکه ها و سرورهای Linux شامل موارد زیر :
آموزش Confirm کردن برنامه های مورد نیاز
معرفی Teletype Terminals ( TTYs ) و Pseudo Terminals ( PTS )
معرفی فرمان های عمومی TTYs و PTS
آموزش لیست کردن TTYs و PTS موجود
تعریف استفاده خاص ( Privileged ) و غیر خاص ( non-Privileged ) از سیستم عامل
آموزش راهکارهایی برای محدود سازی Privileged Login
آموزش استفاده از SSH
آشنایی با اهمیت System-Wide Banner &Messages
آشنایی با چگونگی پیکربندی System Banner
آشنایی با امکان User-Logon History در TTYs
آموزش بررسی Connection های کاربران در شبکه های لینوکسی با استفاده از امکان Shell Security
آموزش استفاده از امکان Isof برای شناسایی فایل های در حال استفاده در شبکه

آموزش Syslog Security در لینوکس شامل موارد زیر :
معرفی مفاهیم و برنامه های Syslog
تشریح کاربردهای Syslog در امن سازی شبکه های لینوکسی
آموزش مواردی در رابطه با امن سازی Syslog Facilities
آموزش بررسی امن سازی شبکه ها با استفاده از امکان Syslog
آموزش پیکربندی Network Time Protocol ( NTP ) در سیستم های میزبان
آموزش امن سازی پیکربندی های انجام شده بر روی NTP
آموزش مواردی در رابطه با اثبات امنیت برای حفظ Log-Integrity
آموزش پیکربندی Syslog Replication برای حفظ Log-Integrity

آموزش کاربا ابزارهای ارزیابی امنیت سرورها و شبکه های لینوکسی شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم Host/Network Attack
آموزش به روز رسانی ابزارهای NMAP Reconnaissance
آشنایی با فایل هایNMAP
آشنایی با TCP Handshake Procedure
آشنایی با ارتباطات Half-Open/SYN
آموزش کار با SYN-Based Host/Network Reconnaissance
آموزش شناسایی نقاط آسیب پذیر در دسترسی های داده شده به کاربران
آموزش بررسی NMAP Logging
آموزش اجرای Port Sweep برای شناسایی حفره های آسیب پذیر در سیستم های موجود
آموزش امن سازی سرویس ها و Daemon ها
آموزش مواردی در رابطه با شناسای خطرات و حفره های امنیتی در سیستم ها
آموزش آماده سازی سیستم ها برای استفاده از امکان Nessus Vulnerability Scanner
آموزش مواردی در رابطه با SSL/TLS برای امن سازی ارتباطات Client ها و سرورها در شبکه های لینوکسی
آموزش فعال سازی Nessus Subscription برای کامپوننت های Client ها و سرورها
آشنایی با دیگر ویژگی های امکان Vulnerability Scanner
آموزش مواردی به منظور به رسمیت شناختن حملات برای تعیین حفره های امنیتی
آموزش مواردی برای بررسی نتایج تنظیمات انجام شده
آموزش امن سازی دیگر حفره های امنیتی در شبکه های لینوکسی

آموزش XINETD ، TCPWrappers ، Chattr ، Lsattr ، TCPDump و Clear Text Daemons در سرورهای Linux شامل موارد زیر :
آموزش نصب telnet Daemon
آموزش نصب Very Secure FTP Daemon
بررسی پیکربندی XINETD
آموزش پیکربندی XINETD برای محدود سازی ارتباطات درلایه ۳ و لایه ۴
آموزش محدود سازی دسترسی ها به سرویس های XINETD مبتنی بر Time Range
آموزش بررسی XINETD Logging با استفاده از Syslog
آشنایی با مفاهیم و کاربردهای امکان TCPWrappers Security
آموزش بالا بردن امنیت Telnetd Security با استفاده از TCPWrappers
آموزش تنظیم امنیت XINETD و TCPWrappers
آشنایی با کاربردهای امکان Chattr
معرفی Key File های Immutable برای جلوگیری از Modification
آموزش تنظیم مشخصات فایل XATTRs
معرفی کاربردهای امکان TCPDump
آموزش پیکربندی TCPDump برای جداکردن Telnet و FTP
آموزش استفاده از Ethereal برای بررسی و بازسازی Clear-Text Traffic

آموزش در رابطه با Secure Shell ( SSH ) و MD5SUM برای امن سازی شبکه های مبتنی بر لینوکس شامل موارد زیر :
آموزش استفاده از Ethereal برای بررسی SSH Streams
آموزش ساخت کلیدهای قابل استفاده RSA/DSA PKI
آموزش پیکربندی PKI ( Public Key Infrastructure )
آموزش امن سازی فایل اعتبارسنج PKI
آموزش استفاده از SCP برای انتقال امن فایل ها در حالت Interactive
آموزش پیکربندی SSH برای پشتیبانی از Pseudo-VPN با استفاده از SSH-Tunneling
آشنایی با مفاهیم و کاربردهای MD5SUM
آموزش مقایسه فایلهای تنظیم شده MD5SUM
آموزش استفاده از MD5SUM به منظور بررسی دسترسی ها به فایلهای دریافت شده

آشنایی با امکان GNU Privacy Guard ( GPG ) ، Pretty Good Privacy ( PGP ) و PKI در شبکه های لینوکسی شامل موارد زیر :
بررسی مفاهیم و کاربردهای GPG
آموزش تولید کلیدهای قابل استفاده RSA/DSA GPG/DSA PGP
آموزش ساخت local Web of Trust

آموزش تنظیم و اجرای انتقال داده ها به صورت Encrypted/Decrypted در سرورهای لینوکسی
آموزش ثبت محتوای رمزگذاری شده
آموزش Import/Export کلیدهای عمومی
آموزش استفاده از امکان GPG/PGP با Mutt Mail User Agent ( MUA )

آموزش پیاده سازی تمامیت فایلهای AIDE در شبکه های تحت لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم و کاربردهای امکان File-Integrity Checker
آشنایی با منابع آنلاین و دانلود AIDE
آموزش نصب AIDE بر روی سیستم های داخل شبکه
آموزش حفاظت از فایل ها و پوشه های مورد نظر در سیستم ها بوسیله AIDE
آموزش حسابرسی به File System با استفاده از AIDE

آشنایی با راههای مقابله با Rootkit ها در شبکه های لینوکسی شامل موارد زیر :
آشنایی با چگونگی عملکرد Rootkit ها
آشنایی با تکنیک های Privilege Elevation
آموزش نصب و راه اندازی T0rnkit برای شناسایی Rootkit ها
آموزش شناسایی عملکرد Rootkit ها در سیستم های شبکه
آموزش پیاده سازی T0rnkit با استفاده از AIDE
آموزش پیاده سازی T0rnkit با استفاده از Chkrootkit برای شناسایی Rootkit ها در شبکه
آموزش استفاده از T0rnkit برای پاکسازی شبکه از Rootkit ها
آموزش پیاده سازی N-DU Rootkit

آموزش مواردی برای استحام بخشیدن به سرورها و شبکه های لینوکسی شامل موارد زیر :
آموزش استحام بخشیدن به شبکه های لینوکسی
آموزش ارزیابی تنظیمات اعمال شده
آموزش نصب و راه اندازی Bastille Linux

معرفی ماژول دوم این مجموعه آموزشی : آشنایی با ویژگی های Broxy Security بوسیله Squid

آموزش راه اندازی Squid Broxy Initialization در سرور لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم و کاربردهای Squid
آموزش پیکربندی DNS در سرور اصلی SuSE Linux به منظورساخت Squid Broxy Environment
آموزش تنظیم DNS Environment
آموزش استفاده از Squid و ارزیابی پیکربندی های انجام شده با استفاده از آن
آموزش نصب Squid Broxy Server

آشنایی با استفاده های عمومی و کاربردی از Broxy ها در سرورهای Linux شامل موارد زیر :
آشنایی با مجوزهای Grant به منظور دسترسی دادن به میزبان های محلی در استفاده از سرویس های Broxy
آشنایی با فایل های پیکربندی کلیدی
آموزش استفاده از Client ها به منظور تست کارایی Broxy Services
آموزش پیکربندی Broxy Support برای Text-Based HTTP Client

آموزش کار با Squid Broxy Logs در سرورهای Linux شامل موارد زیر :
آشنایی با مکانیسم Squid Broxy Logging
آشنایی با فایل های ثبت تاریخچه کلیدی
بحث و بررسی در رابطه با Access Log
بحث و بررسی در رابطه با Store Log برای شناسایی محتوای Cache شده
آموزش تبدیل فایلهای Log به فرمت CLF برای پردازش راحت و آسانتر آنها
آموزش پیکربندی Webalizer برای پردازش Squid-CLF Logs
آموزش برگرداندن فایلهای تبدیل شده به فرمت رایج Squid Native Logs
آموزش پیکربندی Webalizer برای پردازش Squid Native Logs

Squid Network Configuration & System Stats شامل موارد زیر :
آشنایی با اسکریپت Cachemgr.cgi
آموزش کار با معیارهای ارائه شده و قابل دسترس فایل Chachmgr.cgi
آموزش تغییر Squid Broxy Port پیش فرض
آموزش تنظیم Client ها و تست ارتباط آنها
آموزش بررسی پورت های امن در شبکه

آشنایی با کاربردهای Squid Access Control Lists ( ACLs ) در سرورهای Linux شامل موارد زیر :
آشنایی با ACLs و کار با Syntax ها آن
بحث و بررسی در رابطه با Multiple HTTP-Based ACLs
بحث و بررسی در رابطه با ACL List و چگونگی پشتیبانی از چندین Host/Subnets
بحث و بررسی در رابطه با time-Based ACLs
آموزش استفاده از امکان ACLs در سرورهای Linux به منظور ایمن سازی آن
آموزش پیاده سازی Destination Domain مبتنی بر ACL
آموزش استفاده از Destination Domain برای ذخیره اطلاعات به منظور اطمینان از بهره وری کامل سرور
بحث و بررسی در رابطه با Anded ACLs
آموزش پیاده سازی Regular Expressions ACLs برای مطابقت با الگوهای آدرس
آشنایی با موارد استفاده از حافظه Force برای سرور
آموزش پیکربندی فایروال PIX به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک خروجی در شبکه
آموزش پیکربندی DNS Round-Robin با استفاده از حافظه Squid Broxy
آموزش مدیریت پهنای باند با استفاده از امکان Delay Pool
آموزش پیکربندی Delay Pool به منظورپشتیبانی از Rate-Limiting
آموزش بررسی نتیجه از کلاس های مختلف Delay Pool
آموزش محدود سازی حداکثر Connection ها به منظور کاهش حملات DoS

آشنایی با سلسله مراتب Squid Broxy در سرورهای لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم و کاربردهای Squid Broxy Hierarchies
آشنایی با مهارت هایی برای اطمینان از ارتباط مستقیم برخی از ارتباطات با حافظه اصلی سرور
بحث و پیکربندی Parent-Child Bypass مبتنی بر ACLs
آموزش پیکربندی Internet ACLs
آموزش پیاده سازی Squid Cache Hierarchy Siblings
آموزش پیکربندی سرویس های Transparent Broxy

آموزش Squid on Windows شامل موارد زیر :
آموزش دانلود و نصب Squid
آموزش دستکاری کردن مشخصات Squid
آموزش تست ارتباطات از چندین پلتفرم
آموزش نکاتی به منظور بررسی نتیجه

معرفی ماژول سوم این مجموعه آموزشی : آشنایی با امنیت فایروال در سرورها و شبکه های لینوکس

آشنایی با امکان IPTables شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم Key IPTables
آشنایی با مدل Discussion در سرور لینوکس
آموزش تعریف کردن IPTables های موجود در هسته لینوکس
آشنایی با Key IPTables Modules و Supporting Files
آشنایی با IPTables Access Control List ( ACL ) Syntax
آموزش مواردی به منظور ذخیره و بازیابی IPTables ACLs

آموزش مدیریت زنجیره های IPTables شامل موارد زیر :
آشنایی با انواع مختلف زنجیره ها در یک جدول پیش فرض
آشنایی با کارایی هر یک از زنجیره ها
تعریف Packet Count و Bytes Traversing برای انواع Chain ها
آموزش درج ACLs های جدید در Chain های از پیش تعریف شده
آموزش نوشتن یکسری قوانین برای میزان ترافیک مجاز در شبکه
آموزش حذف و جایگزین کردن ACLs ها به Altar Security Policy
آموزش بازبینی پهنای باند قابل استفاده در شبکه
آموزش ساخت یک User-Defined Chain
آموزش تغییر نام زنجیرها با توجه به سیاست های موجود
بحث و بررسی Chain Policy

آموزش استفاده از امکان IPTables در سرور Linux به منظور Packet Matching and Handling شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم اساسی Packet Matching
آشنایی با کلیدهای لایه ۳ و ۴ امکان Match Object
آموزش پیکربندی Multi-Homed
آموزش Block کردن ترافیک های غیر مجاز در شبکه
آموزش مدیریت شبکه براساس TCP Streams
آموزش مدیریت شبکه براساس UDP Datagram
آموزش مدیریت شبکه براساس ICMP Traffic
آموزش نوشتن قوانین ACLs برای پورت های لایه ۴
آشنایی با رفتارهای لایه ۲ در شبکه
آموزش بالا بردن امنیت با استفاده از قوانین نوشته شده برای همسان سازی Packet ها در آدرس دهی لایه ۲

آشنایی با نگهداری حالت ( State Maintenance ) و Stateful Firewall امکان IPTables شامل موارد زیر :
آموزش مواردی در رابطه با بسته امنیتی قدیمی فایروال در شبکه های لینوکسی
آشنایی با مزایای استفاده از امکان Stateful Firewall
بررسی حالت پشتیبانی از Connection ها
آشنایی با Key Kernel برای پشتیبانی از Stateful Firewall
آموزش پیاده سازی Stateful ACLs در شبکه

آشنایی با حالت Match Handling امکان IPTables شامل موارد زیر :
آشنایی با هدف استفاده از IPTables Target برای Packet Handling
آموزش نوشتن قوانین با استفاده از ACCEPT Target
آموزش نوشتن قوانین با استفاده از DROP Target
آموزش نوشتن قوانین با استفاده از Reject Target
آموزش نوشتن قوانین با استفاده از REDIRECT Target
آموزش تنظیم رفتارهای اساسی برای تمامی Target ها

آموزش تنظیم Logging با استفاده از امکان IPTables شامل موارد زیر :
آموزش پیکربندی Syslog Kernel Logging
آموزش تعریف Access Control Entry ( ACE ) برای اجرای پروسه logging
آشنایی با چگونگی استفاده Log از User-Define Chain به منظور بالا بردن بهره وری Packet Handling
آشنایی با Log Traffic مبتنی بر Security Policy
آموزش استفاده از ACE Negation برای کنترل بسته های ورودی به شبکه
آشنایی با امکان Packet Routing برای امن سازی سرورها و شبکه های لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با Subnet Layout
آموزش فعال سازی IP Routing در هسته لینوکس
آموزش به روز رسانی Routing Table در دیگر سیستم های لینوکس موجود در شبکه
آموزش به روز رسانی فایروال Cisco PIX در Routing Table
آموزش روش هایی برای تست Routing های موجود در سیستم های لینوکس
آموزش ترفندهایی برای کار با Chain های مرتبط با Routing در شبکه های لینوکسی
آموزش نوشتن ACEs Permit Routing
آموزش چگونگی تست Connection ها در شبکه

آشنایی با سرویس NAT ( Network Address Translation ) در سرور لینوکس شامل موارد زیر :
مروری بر ویژگی های سرویس NAT در شبکه های لینوکس
آموزش پیاده سازی IP Masquerading در شبکه
آموزش چگونگی تعریف Source NAT ( SNAT )
آموزش ساخت چندین SNAT در شبکه
آموزش پیاده سازی Destination NAT ( DNAT ) در شبکه Linux
آموزش ساخت چندین DNAT در شبکه
آموزش ساخت NETMAP Subnet Mapping

آموزش پیکربندی Demilitarized Zone ( DMZ ) در سرور و شبکه لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با چگونگی پیکربندی DMZ
آموزش تعریف قوانین Port Address Translation ( PAT ) به منظور کنترل ترافیک ورودی شبکه

آموزش تست Connectivity با استفاده از Subnet های وصل شده

آموزش پیکربندی DMZ ها بر روی Routing
آموزش پیاده سازی Dual-DMZs در شبکه

آموزش کار با IPv6 برای امن سازی شبکه شامل موارد زیر :
آموزش چگونگی پیکربندی مناسب IPv6 در شبکه
آشنایی با ابزارهای مدیریت IPv6 با نام IPTables
آموزش کنترل ترافیک شبکه با استفاده از ICMPv6
آموزش کنترل ترافیک شبکه با استفاده از TCPv6
آموزش روش هایی برای بررسی تغییرات انجام شده

معرفی ماژول چهارم این مجموعه آموزشی : آموزش امن سازی شبکه با استفاده از امکان SELinux

آموزش استفاده از امکان Access Control Models یا مدل های کنترل دسترسی های Client ها در شبکه شامل موارد زیر :
آشنایی با نظریه های ACM شامل DAC/MAC/nDAC
آشنایی با ویژگی های Discretionary Access Control ( DAC ) Models
آشنایی با ابزارهای سودمند و کلیدی DAC
آشنایی با ویژگی ها و خطرات استفاده از امکان Mandatory Access Control ( MAC ) Models
آشنایی با چگونگی کار با برنامه های مبتنی بر DAC

آشنایی با مفاهیم اساسی SELinux و ویژگی های آن در امن سازی شبکه های لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با Subject ها و Object ها در شبکه
آموزش چگونگی پیاده سازی SELinux در هسته لینوکس ۲.۶.x
آموزش مواردی در رابطه با تثبیت پشتیبانی SELinux در هسته لینوکس
آشنایی با ویژگی های پکیج های SELinux
آموزش استفاده از sestatus به منظور بازخوانی وضعیت فعلی SELinux
آشنایی با چیستی Subject & Object Labeling
آشنایی با ۳ حالت اصلی SELinux در شبکه ها
معرفی ابزارها و فایلهای کلیدی در حالت های مختلف SELinux
آشنایی با ویژگی های حالت SELinux Permissive
آموزش بررسی فرآیند بوت مرتبط به SELinux

آموزش کار با امکان Object Labeling در لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با Subject ها و Object ها در شبکه
آشنایی با وظایف Extended Attributes ( XATTRs ) در شبکه
آشنایی با برچسب های برخی از Object ها در شبکه
آموزش تغییر برچسب های ابجکت ها
آموزش پیکربندی SELinux به منظور تغییر خودکار Label Objects
آموزش بازگرداندن تغییرات انجام شده به حالت اولیه در آبجکت
آشنایی با Security Tuples
آموزش استفاده از fixfiles به منظور بازگرداندن Object Labels در هربار بالا آمدن سیستم با توجه به Security Policy

آموزش کار با Type Contexts و Security Labels بر روی آبجکت های امنیتی شبکه شامل موارد زیر :
آموزش کار با Security Labels بر روی آبجکت های امنیت شبکه
آموزش مواردی به منظور کار با محتواب HTML با استفاده از Apache در حالت اجرای SELinux
آموزش تکنیک هایی به منظور شناسایی برچسب های آبجکت های امنیتی مشکل ساز در شبکه
آموزش کار با محتوای HTML در حالت SELinux Permissive
آموزش استفاده از chcon به منظور تغییر Object Security Lables
آموزش Switch کردن شبکه به حالت Enforcing Mode
آموزش استفاده از امکان Restorecon به منظور بازگرداندن Object Security Labels ها

آشنایی با فرمان های عمومی SELinux شامل موارد زیر :
آشنایی با فرمان ps به منظور نشان دادن Subject’s Security Context
آشنایی با فرمان ls به منظور نشان دادن Object’s Security Labels
آشنایی با فرمان cp به منظور حفظ و ارث بری برچسب های امنیتی در شبکه
آشنایی با فرمان mv به منظور حفظ Security Labels
آشنایی با فرمان id به منظور نمایش دادن Subject Security Labels

آموزش کار با Targeted Policy و Binary ها در شبکه های لینوکسی شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی های Targeted Policy در شبکه
معرفی Policy Transition برای دامنه ها
آموزش مقایسه حالت محدود و غیر محدود شبکه
آشنایی با مفاهیم امنیت اعمال شده بر روی Object ها و Subject ها
بررسی فایلهای کلیدی Targeted Binary Policy
معرفی Daemon های حفاظت شده با استفاده از Targeted Policy
آشنایی با Unconfined _t Domain در شبکه

آموزش کار با Targeted Policy و Source ها در شبکه های لینوکس شامل موارد زیر :
آموزش نصب فایلهای Targeted Policy Source
معرفی و بحث در رابطه با فایلهای TE و FC
آشنایی با file-Context ها و تعریف Context ها برای آبجکت ها
آشنایی با File Context Syntax
آشنایی با اهداف استفاده از run_init برای وارد کردن SELinux-Protected Daemons
آموزش Switch کردن بین حالت های Permissive و Enforcing در شبکه
آموزش کار با فایلهای کلیدی در Targeted Source Policy

آموزش استفاده از ابزارهای سودمند متفرقه در پروسه logging شبکه های مبتنی بر لینوکس شامل موارد زیر :
آموزش استفاده از امکان tar به منظور آرشیو کردن آبجکت های محافظت شده توسط SELinux
آموزش تایید Security Label بر روی آبجکت های آرشیو شده توسط امکان tar
آموزش استفاده از امکان Substitute Star برای آرشیو کردن فایلهای XATTRs
آموزش تایید Security Label بر روی آبجکت های آرشیو شده توسط امکان Star
آموزش مطالبی در رابطه با وظایف AVC
آموزش بررسی SELinux Logs ( از قبیل Var/Log/Messages )
آموزش تغییر پیکربندی فایل Syslog
آموزش استفاده از امکان SETools به منظور خروجی گرفتن Real-Time Statistics
آموزش نصب و استفاده از ابزار مدیریت SEAudit Graphical

آشنایی با ویژگی های RedHat Enterprise 5.x شامل موارد زیر :
آشنایی با پبکربندی ها و ابزارهای سودمند و کلیدی RedHat
آموزش انتقال از حالت غیر فعال به حالت Permissive
آموزش مواردی در رابطه با رفتارهای وب سرور Apache
آموزش فعال سازی UserDir Functionality
آموزش انتقال شبکه به حالت Enforcing
آموزش بررسی کارایی Apache در محیط های محدود
آموزش تنظیم SELinux Directives
آموزش بررسی تغییرات اعمال شده بر روی شبکه لینوکس

معرفی ماژول پنجم این مجموعه آموزشی : آموزش امن سازی شبکه های لینوکسی با استفاده از NIDS ( Network Intrusion Detection System )

آموزش نصب و راه اندازی Snort NIDS در Linux شامل موارد زیر :
آموزش مواردی در رابطه با توپولوژی های امنیتی در لینوکس
آموزش دانلود Snort از منابع مختلف
آموزش وارد کردن G/PGP عمومی
آموزش معرفی و دانلود Snort Dependencies های کلیدی
آموزش نصب libpcap فعلی در شبکه لینوکس
آموزش ایجاد پیکربندی های امنیتی پایه

آموزش پیکربندی حالت Sniffer Mode و استفاده از آن در شبکه لینوکس شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای Sniffer Mode
آشنایی با Sniff IP Packet Headers بر روی لایه های ۳ و ۴ شبکه
آشنایی با Sniff Data-link Headers بر روی لایه ۲ شبکه
آشنایی با Sniff Application Payload بر روی لایه ۷ شبکه
آشنایی کاربردهای انواع Sniff ها در تمامی لایه های شبکه
آموزش ترفندهایی به منظور بررسی Packet ها و Packet های از دست رفته در ارتباطات شبکه
آموزش مواردی در رابطه با Sniff Clear-text Traffic
آموزش مواردی در رابطه با Sniff Encrypted Streams

آموزش پیاده سازی Modeling Mode به منظور مدیریت ترافیک های ورودی شامل موارد زیر :
آموزش ویژگی ها و امکانات Logging Mode
آموزش ساخت Log Traffic با استفاده از PCAP/TCPDump های پیش فرض
آموزش ساخت Log Traffic با استفاده از ASCII Mode
آموزش مواردی در رابطه با ساختار دایرکتورهای ایجاد شده با استفاده از ASCII Logging Mode
آموزش بالا بردن کارایی Packet Logging Analysis با استفاده از Binary Logging
آموزش مواردی در رابطه با فهرست ترافیک های ساخته شده توسط فایلهای Binary/TCPDump
آموزش تغییر ویژگی های Binary Output
آموزش استفاده از NIDS برای خواندن فایلهای Binary/TCPDump

آشنایی با حالت Berkeley Packet Fiters ( BPFs ) شامل موارد زیر :
آشنایی با مزایای استفاده از BPFs
آموزش مطالبی در رابطه با پروتکل های مقدماتی و انواع BPF ها
معرفی Clear-text مبتنی بر برنامه های شبکه و تعریف شده بر روی BPF
آموزش اجرای Snort NIDS در حالت Sniffer با استفاده از BPFs
آموزش مواردی به منظور فعال سازی کنسول های pseudo-terminal
آموزش ترکیب کردن BFP Qualifiers برای بالا بردن ارتباطات Packet-Maching
آموزش استفاده از اپراتور محلی برای شناسایی BPF های قابل انعطاف
آموزش خواندن فایلهای Binary TCPDump با استفاده از امکان Snort و BPF
آموزش اجرای Snort NIDS در حالت Logging/Daemons

آموزش استفاده از امکان Snort NIDS برای پیکربندی سوئیچ های سیسکو شامل موارد زیر :
آموزش بررسی تنظیمات شبکه موجود
آموزش معرفی Snort NIDS Sensors و DBMS Server های متمرکز
آموزش ساخت چندین VLANs در سوئیچ های سیسکو
آموزش امن سازی سوئیچ های سیسکو
آمزوش تکفیک Host های داخلی و خارجی ، سنسورها و سیستم های DBMS
آموزش پیکربندی SPAN
آموزش بررسی Packet Flow های خارجی و داخلی شبکه

آشنایی با حالت Network Intrusion Detection System ( NIDS ) شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی ها و کاربردهای NIDS در شبکه های لینوکسی
آموزش پیکربندی NIDS در سیستم عامل ها
آموزش کار با فایل پیکربندی NIDS با نام snort.conf
آشنایی با انواع قسمت های فایل snort.conf
آموزش دانلود و نصب Community Rules
آموزش اجرای Snort در حالت NIDS با استفاده از TCPDump
آموزش دانلود و نصب Snort Vulnerability Research Team ( VRT )

آموزش استفاده از حالت Snort NIDS به منظور پیکربندی Barnyard شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی ها و مزایای استفاده از Barnyard در شبکه
آموزش پیکربندی فایل Syslog
آموزش پیکربندی Snort به منظور ثبت خروجی های چندگانه در شبکه
آموزش پیاده سازی Unified Binary خروجی به منظور بالا بردن کارایی Logging در شبکه
آشنای با ویژگی ها و استفاده از Snort Logs
آموزش دانلود و نصب Barnyard موجود

آموزش استفاده از امکان Snort NIDS به منظور پیاده سازی MySQL در شبکه شامل موارد زیر :
آشنایی با ویژگی ها و مزایای استفاده از یک کنسول مرکزی گزارش دهی برای یک یا چند Snort Sensor
آموزش راه اندازی دوباره Snort ها در هر دو سنسور به منظور پشتیبانی از MySQL
آموزش پیکربندی MySQL
آموزش پیاده سازی امکان Snort برای ساخت Log از خروجی ها با استفاده از DBMS
آموزش تنظیم Output Logging در سیستم مدیریت دیتابیس MySQL
آموزش آماده سازی DBMS Host برای نصب کنسول های پایه

آموزش پیکربندی و به روز رسانی قوانین Snort NIDS شامل موارد زیر :
آشنایی با مفاهیم قوانین وضع شده برای Snort NIDS
آموزش بررسی Snort Rule Syntax
آموزش بررسی Snort Rule های از پیش تعریف شده
آموزش دانلود و پیکربندی oinkmaster به منظور خودکار سازی Update Snort Rules

حجم برنامه:  مگابایت

دانلود :

LiP-LinuxCBT_Security_Edition.www.alborzdownload.com.part1.rar

LiP-LinuxCBT_Security_Edition.www.alborzdownload.com.part2.rar

LiP-LinuxCBT_Security_Edition.www.alborzdownload.com.part3.rar

LiP-LinuxCBT_Security_Edition.www.alborzdownload.com.part4.rar

LiP-LinuxCBT_Security_Edition.www.alborzdownload.com.part5.rar

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود ویدئو آموزش ماژول های امن سازی سرورهای لینوکسی بسته هستند

تصادف دلخراش و سوختن ۵ عضو یک خانواده در آتش! (+عکس)

ساعت هفت بعد از ظهر و نزدیک غروب روز شنبه بود، نمی‌شد راننده‌ای این صحنه را ببیند و ترمز نکند. حادثه آن قدر دلخراش بود که حس کنجکاوی هر رهگذری را تحریک می کرد. خودرو پراید آن چندان بین یک دستگاه پژو ۲۰۶ و تریلی گیر کرده بود که امکان جدایی نبود.

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

تصادف دلخراش و سوختن 5 عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) | www.Alamto.Com

 
منبع: mehrnews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای تصادف دلخراش و سوختن ۵ عضو یک خانواده در آتش! (+عکس) بسته هستند

مخفی‌گاه بن لادن زیارتگاه شد ! +عکس

مخفی‌گاه بن لادن زیارتگاه شد ! +عکس

روزنامه‌نگاران کشورهای مختلف روزانه به محل اختفای بن لادن می روند تا خود با گزارشی عینی به توضیح این مسأله بپردازند.
روزانه بسیاری از طرفداران بن لادن از سراسر جهان خود را به عمارت محل اختفای بن لادن می‌رسانند تا آن را مانند زیارتگاه پرستش کنند.

به گزارش برنا به نقل از الجزیره، روزنامه‌نگاران کشورهای مختلف روزانه به محل اختفای بن لادن می روند تا خود با گزارشی عینی به توضیح این مسأله بپردازند.
 
برخی نکاتی که توجه روزنامه‌نگاران را به خود جلب کرده، این است که چگونه رهبر بزرگترین سازمان تروریستی جهان توانسته چندین سال به آرامی ‌در محلی زندگی کند که در نزدیکی آن سینما، بیمارستان زنان و کودکان دیده می‌شود و حتی یک پاسگاه پلیس نیز در ۳۰۰ متری آن است.
 
البته ارتش پاکستان تاکنون در مورد مرگ رهبر شبکه تروریستی القاعده چیزی نگفته، اما واحدهای ضد ترور ارتش این کشور که در مناطق مرزی با افغانستان فعالیت می‌کنند، معمولا خانه مخالفان خود را ویران می‌کنند.
 
در واقع ارتش پاکستان نباید علاقه‌ای به باقی ماندن مخفی‌گاه رهبر سازمان القاعده داشته باشد، البته اگر بپذیریم که ارتش و دولت پاکستان از وجود بن لادن و زندگی چندین ساله‌اش در نزدیکی پایتخت پاکستان اطلاعی نداشته‌اند.
 
دولت آمریکا درست به همین علت که محل اختفای بن لادن زیارتگاه هوداران او نشود، جنازه رهبر القاعده را در دریا دفن کرد. ارتش آمریکا همچنین به خاطر این که بعدها گفته نشود بن لادن در این ویلا حضور نداشته، عمارت را از راه دور بمباران نکرد و کماندوهایش را به آنجا فرستاد.

 
منبع: bornanews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای مخفی‌گاه بن لادن زیارتگاه شد ! +عکس بسته هستند

پشت‌میزنشینی و سردرد

پشت‌میزنشینی و سردرد

قرار گرفتن طولانی مدت پشت میز کار و به صورت ثابت منجر به سردردهای با منشا گردنی می‌شود.

آنچه امروز با آن بیشتر مواجه هستیم، بی‌تحرکی و انجام فعالیت‌هایی مانند نوشتن، کار با کامپیوتر یا مطالعه است که بیشتر پشت میز انجام می‌شود، که در این حالت فرد در مدت زمان طولانی در یک وضعیت ثابت قرار دارد و پس از آن با انجام یک حرکت سریع و ایجاد فشار سنگین باعث ایجاد درد در ناحیه سر و گردن می‌شود.
 
یک فیزیوتراپیست گفت: قرار گرفتن طولانی مدت پشت میز کار و به صورت ثابت منجر به سردردهای با منشا گردنی می‌شود.
 
حسن جعفری، دکترای فیزیوتراپی و عضو کمیته علمی بیست و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران در آستانه برگزاری این کنگره که از ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود افزود: سردردهای با منشا گردنی عموماً بر اثر ناسائی و عارضه در مفاصل یا عضلات گردن ایجاد می‌شود که علت آن شامل ایجاد ضربه یا تروما و صدمات در ناحیه گردن، انجام حرکات سریع و ناگهانی در گردن مانند حرکات ناگهانی در هنگام ترمز کردن در اتومبیل و همچنین بلند کردن اجسام سنگین و ایجاد فشار یکطرفه در عضلات و مفاصل گردن است.
 
وی در زمینه کیفیت این سردردها اظهار داشت: این نوع سردردها عموماً به صورت مبهم و یک طرفه و بیشتر از ناحیه پشت سر شروع شده و به پهلوها و ناحیه پیشانی سرکشیده می‌شود.
 
وی گفت: آنچه امروز با آن بیشتر مواجه هستیم، بی‌تحرکی و انجام فعالیت‌هایی مانند نوشتن، کار با کامپیوتر یا مطالعه است که بیشتر پشت میز انجام می‌شود، که در این حالت فرد در مدت زمان طولانی در یک وضعیت ثابت قرار دارد و پس از آن با انجام یک حرکت سریع و ایجاد فشار سنگین باعث ایجاد درد در ناحیه سر و گردن می‌شود.
 
جعفری نحوه غلط خوابیدن و همچنین نشستن روی صندلی، استفاده از بالش نامناسب زیر سر و بلند کردن بار و اجسام سنگین در یک سمت بدن را از دیگر علت‌های ایجاد این نوع سردرد عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده چنین سردردهایی بیماران می‌بایست با مراجعه به پزشک متخصص و تشخیص صحیح، اقدام به ایجاد تغییر در نحوه زندگی و داشتن استراحت کافی در حین انجام کارهای ثابت و در فواصل زمانی منظم و همچنین انجام برنامه‌های فیزیوتراپی، به درمان بیماری خود بپردازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برگزاری بیست و دومین کنگره سراسری فیزیوتراپی ایران که از ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود، برپایی کارگاههای عملی و ایراد سخنرانی در زمینه نقش و اهمیت فیزیوتراپی در پیشگیری و درمان بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی از جمله مهمترین برنامه‌های این کنگره علمی عنوان کرد.

 
منبع : Farsnews.com

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پشت‌میزنشینی و سردرد بسته هستند

فال امروز ۲۱ اردیبهشت

فال روزانه ۲۱ اردیبهشت – فال امروز ۲۱ اردیبهشت ماه

فال روزانه 21 اردیبهشت

فروردین: شما از فعالیت‌های روزمره تان خسته شده اید به زمانی برای استراحت نیازمند هستید.خوشبختانه در تمام این مدت با وجود این که خسته شده بودید اما صبوریت خوبی را از خودتان نشان دادید و کارهایتان بدون هیچ گونه تعویقی به پایان رسید.شما قدرت خوبی برای تغییر اینده تان دارید و به راحتی می‌توانید از اتفاقاتی که پیش می‌اید به بهترین نحو ممکن به نفع خودتان استفاده کنید حتی اگر این کارها فعالیت‌های روزمره تان باشد.شما بیش از حد درکارهایتان محتاط هستید بهتر است این محتاط بودن را کاهش دهید تا منافع بیشتری را به دست بیاورید.به ندای قلبتان گوش فرا دهید شما را به خوبی راهنمایی می‌کند.

 

اردیبهشت: شما در این اواخر به این مساله فکر می‌کنید که زندگی برای شما ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما نیست بلکه کارهایی است که در مجموع انجام می‌دهید مهم هستند نه فقط یک کار .شما انسانی کاملا نوع دوست هستید و به همنوعان خودتان بسیار کمک می‌کنید و این درجه ی فوق العاده بلند است که نصیب هر شخصی نمی‌شود.مقایسه خود با دیگری و کارهایی که دیگران انجام می‌دهند کاری کاملا زشت و ناپسند است.سرنوشت را هر کسی در زندگی شخصی‌اش خودش با تلاش و کوشش می‌سازد.خود را با دیگران مقایسه نکنید زیرا باعث افسرده شدن شما می‌شود.

 

خرداد: به تازگی شخصی وارد زندگی شما شده است که مسیرهای جدیدی از زندگی را به شما نشان می‌دهد و این مساله شما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است به همین دلیل امید دوباره ا به زندگی و اینده خود پیدا کرده اید و دلسردی را که در گذشته در درونتان احساس می‌کردید از بین رفته است.خبرهای خوب و مسرت بخشی را در روزهای اینده خواهید شنید که روحیه شما را بیش از پیش دگرگون خواهد کرد.بهتر است با همسر یا اعضای خانواده تان صادق تر باشید زیرا اگر حسن و صداقتی که انها از شما می‌شناختند جای خود را به بی اعتمادی بدهد شما در بسیاری از مراحل زندگی تان شکست می‌خورید و دیگر مانند سابق حمایت انها را نخواهید داشت.

 

تیر: به تازگی مسائل جدیدی وارد زندگی شما شده است که شما را به شدت نگران کرده اند اما نگران نباشید زیرا غافلگیری‌های شیرینی را سرنوشت برای شما رغم زده است تا به تمایلات درونی خود نائل شوید.شما دلتان می‌خواهد از صحنه زندگی تان دور شوید و دیگر مسئولیتی را در قبال کسی نداشته باشید اما لازم است بدانید که همین مسئولیت‌ها باعث شده اند که شما انگیره‌ای برای ادامه زندگی تان داشته باشید و گرنه که شما خیلی وقت پیش از زندگی باز مانده بودید.این مسائل براستی مسائل جزیی هستند زیرا تمام افراد نیز مانند شما دارای مشکل هستند و شما تنها شخصی نیستید که این مشکلات را تجربه می‌کنید.

 

مرداد: شما در زندگی امروزتان از همه مسائل روزمره‌ای که برایتان پیش می‌اید دلسرد شده اید و دیگر امیدی به اینده‌ای تازه ندارید اما بدانید که چشمه امید و دل گرمی‌تازه‌ای به زودی برای شما فوران می‌شود.کتاب‌هایی که شما را به زندگی امیدوار می‌کنند را بخوانید.به پارک یا کنار یک رودخاته بروید تا بتوانید قوای از دست رفته خود را باز بیابید.این حقیقت زندگی شماست پس بهتر است به جای این که خود را عذاب دهید با ان کنار بیاید.

 

شهریور: شما به شدت از دیگران انتفاد می‌کنید و توقعات بیش از حدی را از اطرافیانتان دارید. شما به خاطر این افکاری که دارید به سادگی نمی‌توانید تصمیمی‌را بگیرید.به جای این که با افکار منفی و امواجی منفی که از خود ساطع می‌کنید و به تمام اعضای خانواده و اطرافیانتان برخورد می‌کند بهتر است مثبت اندیشی را جایگزین ان کنید تا نه تنها خودتان و نیز عزیزانتان را نیز کمتر اذیت کنید.به خودتان قول دهید به جای این کارها از زندگی تان لذت ببرید.

 

مهر: شما در این روزها از بیکاری و یا شاید کم کاری که انجام می‌دادید رها شده اید و به شدت سخت کوش و فعال شده اید به همین دلیل خداوند نیز شما را یاری می‌کند و در مقام اجتماعی تان به شدت پیش رفت خواهید کرد و بیش از پیش سرتان شلوغ خواهد شد.خوشبختانه به دلیل روحیه بالا و انعطاف پذیری که دارید حتی اگر در محیط کار برایتان مشکلی پیش اید به سادگی مشکلات را کنار می‌گذارید و از پس انها بر می‌اید.

 

آبان: شما نقشه‌های بیش از حد بزرگی را در سر می‌پروردانید البته داشتن رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به پله‌های اخری صعود کنید.شما در فعالیت‌هایتان نیز کند عمل می‌کنید بهتر است کمی‌بر سرعت فعالیت‌ها و کارهای زندگی تان بیافزاید.

 

آذر: شما انسانی هستید که با هیجانات وجودی‌تان زنده هستید در این روزها این هیجانات به شدت کاهش یافته است به همین دلیل شما به شدت دلسرد شده اید و در پی این راه نیستید که دوباره هیجانات شوق و ذوق زندگی را در خودتان بیدار کنید تنها ناامید شده اید بهتر است به جای نا امیدی دوباره این شوق و ذوق را در خود بیدار کنید.اتفاقات ناگواری پیش امده اند که شما خود را در تمامی انها مسئول می‌دانید به همین دلیل هیجانات تان فرو کش کرده اند به خود بقبولانید که شما هر کاری که از دست تان بر می‌امد انجام داده اید و این سرنوشت و اقبال بوده است که علی رغم تمام تلاش و کوشش شما چنین مشکلاتی پیش امد کرده اند.هر مشکلی دوره‌ای دارد و به زودی به پایان می‌رسد دیگر خود را مقصر کاری ندانید و با امید به زندگی تان ادامه دهید.

 

دی: شما در زندگی تان فردی مثبت بین هستید به همین دلیل با تمام مشکلاتی که پیش می‌ایند به راحتی مقابله می‌کنید و هیچ اتفاقی هر چند خیلی بزرگ باشد نمی‌تواند مانع شما شود.شما به تنهایی این احساس را در خود نگه نمی‌دارید بلکه با صحبت‌ها و رفتارهای مثبت تان این موضوع را به دیگران نیز القا می‌کنید به همین دلیل خداوند راه‌های سعادت و خوشبختی را بیش از پیش بر سر راه شما قرار می‌دهد.استدلال‌ها و آنالیزهای که در رابطه با دیگران انجام می‌دهید یا حدس می‌زنید کاملا به واقعیت می‌پیوندند اما توصیه می‌کنیم به انها زیاد اهمیت ندهید زیرا باعث می‌شوند که شما رفتاری نا عادلانه را پیشه خود کنید.

 

بهمن: شما مدام در فکر تعالی نقشه‌ها و زندگی‌تان هستید.این افکار بسیار خوب و عالی هستند اما به خاطر داشته باشید که شما به هر قیمتی نباید راضی به تعالی خود باشید زیرا ممکن است افراد دیگر را با این کارهایتان از بین ببرید.اما اگر فعالیت و کارهای که انجام می‌دهید مثبت باشند به سادگی می‌توانید پیش رفت کنید.در این اواخر کمی نگرانی‌هایتان زیاد شده است بهتر است این نگرانی‌ها را از خودتان دور کنید زیرا قدرت تصمیم گیری صحیح را از شما می‌گیرند.تنها یک بار به این نگرانی‌ها فکر کنید و بعد انها را رها سازید.

 

اسفند: افراد و اطرافیانتان بیش از حد امروز به کمک شما احتیاج دارند و نیازمند هستند.بهتر است به انها کمک کنید تا بعدها دچار عذاب وجدان نشوید.به الهامات قلبی خود گوش دهید زیرا شما را راهنمایی می‌کنند تا به مقصدتان سریع تر دست پیدا کنید.الهامات‌تان را جدی بگیرید و از انها به سادگی عبور نکنید.از افکار و فعالیت‌های دیگران نتیجه‌های مثبتی را برداشت کنید نه این که افکارتان را سمت پیامدهای منفی سوق دهید.

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای فال امروز ۲۱ اردیبهشت بسته هستند

دانلود کاملترین مجموعه آموزشی Visual Studio 2010 و NET Framework 4

http://dl2.alborzdownload.com/user2/01/picture/2/2-13/MSTraining-Visual-Studio-2010.gif

این مجموعه آموزشی برای اولین بار در ایران با حجم ۸ گیگابایت از طریق وب سایت البرز دانلود منتشر می شود.

لینک های تصحیح شدند

این مجموعه حاوی۲ دی وی دی است که هر هفته با ۱ قسمت از این مجموعه در خدمت دوستان خواهیم بود.

این مجموعه کاملترین مجموعه آموزشی  Visual Studio 2010  و .NET Framework 4  می باشد که ابزار بسیار خوبی برای آشنایی کاربران و برنامه نویسان با این دو زبان خواهد بود.

عناوین کورس های آموزشیاین مجموعه :۱) Agile Planning Templates in Visual Studio Team System 2010
2) “Bottom-up” Design with Visual Studio Team System 2010 Architect
3) Branching and Merging Visualization with Team Foundation Server 2010
4) Brian Harry teases next Team Foundation Server Power Tools release
5) Achieving Business Alignment with Visual Studio Team System 2010
6) Cameron Skinner Visual Studio Team System 2010 Architect
7) Code-Focused Development with Visual Studio 2010
8) C# 4 Meet the Design Team
9) C# 4.0 – Questions and reasons behind the answers
10) Historical Debugger and Test Impact Analysis in Visual Studio Team System 2010
11) Inside C# 4
12) Lab Management coming to Visual Studio Team System 2010
13) Manual Testing with Visual Studio Team System 2010
14) New Web Test Debugging Features In Visual Studio Team System 2010
15) Debugging Parallel Applications with Visual Studio 2010
16) Using the Parallel Extensions to the.NET Framework
17) Native Parallelism with the Parallel Patterns Library
18) The Future of Visual Studio Extensibility
19) Requirements Management and Traceability with Visual Studio Team System 2010
20) Sharepoint Development with Visual Studio 2010
21) Better Software Quality with Visual Studio Team System 2010
22) Soma on the Key Themes for Visual Studio 2010
23) What’s New in Windows Presentation Foundation (WPF) 4
24) What’s New for Microsoft Silverlight and Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF) Developers in Visual Studio 2010
25) Brian Keller Team_Build_2010
26) Team Foundation Server 2010 Setup and Administration
27) A first look at Visual Studio Team System Web Access 2010
28) Test-Driven Development with Visual Studio 2010
29) The Future Of C#
30) “Top-down” design with Visual Studio Team System 2010
31) Visual C++ 10: 10 is the new 6
32) Visual Studio 2010 Overview
33) Visual Studio 2010 ASP.NET 4
34) Visual Studio 2010 Data Platform
35) Visual Studio 2010 Managed Languages Whats New Languages
36) Visual Studio 2010 Overview Welcome
37) Visual Studio 2010 Overview Whats New
38) Visual Studio 2010 Parallel Computing
39) Visual Studio 2010 Summary
40) Visual Studio 2010_Announcing Visual Studio Team System 2010
41) Web Development and Deployment with Visual Studio 2010
42) Windows Presentation Foundation Improvements in Visual Studio 2010 for Building Business Apps

 

حجم برنامه: ۸۰۰۰ مگابایت

دانلود :

Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part01.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part02.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part03.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part04.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part05.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part06.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part07.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part08.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part09.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.1-21-documant-source-www.alborzdownload.com.part10.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part1.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part2.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part3.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part4.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part5.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part6.rar
Visual.Studio.2010.And.NET.Framework.4.Training.Kit.22-42www.alborzdownload.com.part7.rar

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 

البرز دانلود – دانلود رایگان نرم افزار

ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود کاملترین مجموعه آموزشی Visual Studio 2010 و NET Framework 4 بسته هستند

فروریختن یک ساختمان سه طبقه در تهران!

فروریختن یک ساختمان سه طبقه در تهران!

یک ساختمان شش طبقه در غرب تهران یکشنبه شب فرو ریخت و تعدادی از شهروندان را به زیر آوار برد.

صراط نیوز: براساس گزارش های اولیه، علت ریزش این ساختمان واقع دربلوار فردوس خیابان سازمان برنامه،گودبرداری غیر اصولی درساختمان مجاور محل حادثه بود.
گزارش شده است بر اثر این حادثه هفت تن در زیر آوار ماندند و نیروهای امدادی بعد از این حادثه به محل اعزام شدند.
در همین حال آتش نشانی تهران از ارائه اطلاعاتی از این حادثه به خبرنگار گروه اخبار شب امتناع ورزید.

 
منبع:seratnews.ir

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای فروریختن یک ساختمان سه طبقه در تهران! بسته هستند

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

عکس های دیدنی از شکار لحظه ها | www.Alamto.Com

 

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای عکس های دیدنی از شکار لحظه ها بسته هستند

میزان تحصیلات بازیگران معروف ایرانی

میزان تحصیلات بازیگران معروف ایرانی

آیا بازیگری ربطی به میزان تحصیلات دارد؟ این روزها بسیاری از بازیگران با تجربه جوانترها را تشویق می‎کنند که با تحصیل وارد کار سینما شوند، اما تجربه نشان داده که بسیاری از بازیگران مطرح سینما به خصوص در سال‎های دور و حتی در سالهای اخیر، تحصیلات مرتبطی با سینما نداشتند و چه بسا اصلا تحصیلات درستی نداشتند. به هرحال شاید تحصیل در رشته‎های مرتبط به بازیگری نتواند برای آنها که صاحب قریحه اند، تاثیرگذاری سازنده داشته باشد، اما بی‎شک شرط کافی برای این منظورنیست. در ادامه سال تولد و میزان تحصیلات بازیگران مطرح سینمای ایران از نظر شما می‎گذرد.

پوریا پورسرخ:متولد۵۶ در تهران.دکترای فیزیولوژی گیاهی
نگین صدق گویا، ۱۳۴۹ در تهران، رشته اقتصاد از داتشگاه الازهرا
لاله اسکندری: متولد ۵۱ در تهران. لیسانس گرافیک
فریما فرجامی: ۱۳۳۱ در تهران، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک
مهناز افشار: متولد ۵۶ در تهران. دیپلم تجربی
بیتا فرهی: ۱۳۳۷ در تهران، دیپلم طبیعی
پژمان بازغی: متولد ۵۳ در تهران. لیسانس صنایع
فاطمه معتمد آریا: ۱۳۴۰ در تهران، دیپلم هنر
عسل بدیعی: متولد ۵۶ در تهران، لیسانس تغذیه
ساراخوئینی‎ها: ۱۳۵۳در تهران، دیپلم روانشناسی
زیبا بروفه: متولد ۵۴ در تهران، لیسانس حقوق قضایی
ماهایا پتروسیان: متولد ۴۸ در تهران. لیسانس تئاتر
مهران مدیری: ۱۳۴۰ در تهران، دیپلم.
پارسا پیروزفر: متولد ۵۱ در تهران. لیسانس نقاشی
محمد رضا فروتن، ۱۳۴۷در تهران، لیسانس روانشناسی بالینی
هانیه توسلی: متولد ۵۸ در همدان.دانشجوی رشته نمایش نامه نویسی
فریبرز عرب نیا: ۱۳۴۳ در تهران، فارغ التخصیل گرافیک
هدیه تهرانی: متولد ۵۱ در تهران.دیپلم
ابولفضل پور عرب : متولد ۱۳۴۰در تهران، لیسلتس بازیگری و کارگردانی تئاتر
بهناز جعفری: متولد ۵۳ در تهران. لیسانس ادبیات نمایشی
رامبد جوان: متولد ۵۰ در تهران.دیپلم
چکامه چمن ماه: متولد ۵۹ در تهران.دیپلم مجسمه سازی
لیلا حاتمی: متولد ۵۱ در تهران. تحصیل در مهندسی برق و ادبیات مدرن فرانسه را در سوییس نیمه کاره رها کرد
مجید حاجی زاده: متولد ۵۸ در تهران.تحصیل در رشته میکروبیولوژی را رها کرد و هم اکنون تئاتر می خواند

میترا حجار: متولد ۵۵ در تهران.دیپلم
امین حیایی: متولد ۴۹ در تهران. تحصیل در رشته کامپیوتر را رها کرد
شهاب حسینی: متولد ۵۲ در تهران. تحصیل در رشته روانشناسی را رها کرد
شهرام حقیقت دوست: متولد ۵۱٫ کارشناس رشته تئاتر
رضا داوود نژاد:متولد ۵۹ در تهران. تحصیل در رشته حقوق را رها کرد
سام درخشانی: متولد ۵۹ در تهران.تحصیل در رشته نمایش را رها کرد
بهرام رادان: متولد ۵۸ در تهران. لیسانس مدیریت بازرگانی
حبیب رضایی: متولد ۴۸ در مشهد. لیسانس مدیریت بیمارستان
بهاره رهنما: متولد ۵۲ در تهران.لیسانس ادبیات فارسی و حقوق قضایی.دانشجوی فوق لیسانس در رشته نمایش
مریلا زارعی: متولد ۵۳ در تهران. لیسانس مهندسی صنایع قضایی
فقیهه سلطانی: متولد ۵۳ در تهران.لیسانس ادبیات نمایشی
رامبد شکرآبی: متولد ۵۱ در تهران. دیپلم ریاضی
رضا شفیعی جم: متولد ۵۰ در تهران. لیسانس نقاشی
غزل صارمی: متولد ۵۷ در تهران.دیپلم
میلاد صدر عاملی: متولد ۶۱٫ دانشجوی رشته مهندسی نساجی
امیر حسین صدیق: متولد ۵۱ در نیشابور. دیپلم بازیگری
لادن طباطبایی: متولد ۴۹ در تهران.لیسانس بازیگری
شبنم طلوعی: متولد ۵۰ در تهران. دیپلم
پرستو صالحی: متولد ۵۶ در تهران. لیسانس
رزیتا غفاری: متولد ۵۱ در تهران. لیسانس کارگردانی سینما
شقایق فراهانی: متولد ۵۱ در تهران. لیسانس نقاشی
گلشیفته فراهانی: متولد ۶۲ در تهران. دانشجوی رشته موسیقی
نگار فروزنده: متولد ۵۷ در تهران.دیپلم
حدیث فولادوند: متولد ۵۶ در تهران.فوق دیپلم
علی قربان زاده: متولد ۵۷ در تهران.دیپلم
شبنم قلی خانی: متولد ۵۶ در تهران. فوق لیسانس رشته تئاتر
ترانه علیدوستی: متولد ۶۳ در تهران. دیپلم
مهتاب کرامتی: متولد ۵۰ در تهران. لیسانس میکروبیولوژی
نیکی کریمی: متولد ۵۰ در تهران. دیپلم تجربی
مانی کسراییان: متولد ۵۵ در شیراز. لیسانس بازیگری
باران کوثری: متولد ۶۴ در تهران. دیپلم موسیقی
کامبیز کاشفی: متولد ۵۶ در تهران. دیپلم
محمد رضا گلزار: متولد ۵۴ در تهران.لیسانس مکانیک سیالات
پوپک گلدره: متولد ۵۰ در تهران. لیسانس روانشناسی
سروش گودرزی: متولد ۵۳ در تهران. لیسانس کامپوتر
لادن مستوفی: متولد ۵۱ در شهسوار. لیسانس کارگردانی
مرجان محتشم: متولد ۴۸ در تهران، رها کرده دبیرستان
یکتا ناصر:متولد ۵۷ در تهران.لیسانس مهندسی محیط زیست

 

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای میزان تحصیلات بازیگران معروف ایرانی بسته هستند

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

پانداها، خرگوشها، همسترها و عقابها از دسته جانورانی هستند که نسبت به فرزندان کوچک خود بدرفتاری می‌کنند، آنها را در دوران نوزادی رها کرده و یا حتی آنها را می‌خورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیوند میان مادر و فرزند در سرتاسر جهان پیوندی مثال زدنی است اما در همین جهان مادرانی وجود دارند که هیچ شباهتی به مادران دل نازک و مهربان ندارند، البته در جهان حیوانات و حشرات.
 
سوسک گورکن: این حشره یکی از بدترین مادرهای جهان است زیرا فرزندان خود را در بازی مرگباری می‌خورد لارو این سوسک درون جسد موش مرده‌ای قرار می‌گیرند که توسط مادر و پدر درون حفره‌ای دفن شده است، سوسک مادر غذای فرزندان خود را با خوردن لاشه موش تامین می‌کند و در نتیجه به صورت ناخودآگاه لاروهای خود را می‌خورد.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

تعداد لارو این سوسکها معمولا بیشتر از اندازه‌ای است که تمامی آنها بتوانند درون بدن موش جا بگیرند از این رو شانس بقای برخی از این لاروها افزایش پیدا خواهد کرد.

 
پاندا: بر خلاف تصور همگان، پانداهای مهربان مادرهای بسیار بدی هستند زیرا در زمانهایی که دو فرزند به دنیا می‌آورند، یکی از آنها را به حال خود رها می‌کنند. این جاندار در میان انسانها وجهه‌ای زیبا و خوب دارد اما در اصل یکی از بد ترین مادرهای دنیا است زیرا دومین فرزند خود را که در زمان تولد بسیار کوچک است، به حال خود رها کرده و تنها می‌گذارد.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

با این همه پانداها به فرزندی که وظیفه بزرگ کردن او را به عهده گرفته‌اند توجه بسیاری می‌کنند و از این رو محققان باور دارند پانداها واقعا توانایی رسیدگی به دو فرزند را نداشته و باور دارند یک توله پاندای سر حال و قوی بهتر از دو توله پاندای ضعیف و بیمار است از این رو از همان ابتدا یکی از فرزندان خود را نادیده می‌گیرند.
 
همسترها: یکی دیگر از مادرهای هم نوع خوار یا فرزند خوار جهان همسترها هستند. این جاندار برخلاف ظاهر لطیف و دوست داشتنی که دارد، قاتلی سنگدل است که معمولا فرزندان خود را می‌خورند. همسترها نیز برای اطمینان از اینکه چند عدد از فرزندانشان زنده و سالم باقی می‌مانند، چند نوزاد اضافی به دنیا می‌آورند تا حتی در صورت کم بودن غذا نیز بتوانند از رشد و نمو چند فرزند خود اطمینان حاصل کنند.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

عقاب سیاه: این پرنده مادر بسیار بدی است زیرا دست از نزاع و جنگ با هم نژادان خود بر نمی‌دارد و برای جدا کردن فرزندان خود در نزاعی مرگبار هیچ اقدامی نمی‌کند. به گفته محققان این پرنده‌ها معمولا درگیر نزاعهایی خشن می‌شوند و عقابهای پدر و مادر در زمان درگیری جوجه‌های بزرگتر و کوچکتر، زمانی که جوجه‌های بزرگتر کوچکترها را می‌کشند، تنها در گوشه‌ای نشسته و نگاه می‌کنند.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

در واقع این پدیده یک قرارداد همکاری بی رحمانه میان جوجه‌های مسن تر و مادر بوده و می‌توان آن را فرزند کشی نیز نامید عقابهای مادر از این رو تا این حد خونسرد به کشته شدن جوجه‌های کوچکتر خود چشم می‌دوزند تا بتوانند از بقای جوجه‌های بزرگتر و تامین بودن منابع غذایی آنها اطمینان حاصل کنند.
 
مرغابی شانه به سر: این پرنده‌ها هم در دسته مادرهای بد قرار دارند زیرا جوجه‌هایی که دیرتر سر از تخم در می‌آورند را به حال خود رها می‌کنند. این مرغابی‌ها لانه‌های شناوری می‌سازند و درون این لانه از دو تخم مراقبت می‌کنند تا زمانی که یکی از جوجه‌ها سر از تخم در بیاورند.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

اما درست زمانی که اولین جوجه سر از تخم در می‌آورد، مرغابی مادر به همراه جوجه اول لانه را ترک کرده و پرواز می‌کنند، در حالی که جوجه دوم در میان طبیعت وحشی به حال خود رها می‌شود. زیرا این پرنده‌ها هم ترجیح می‌دهند یک جوجه سالم و قوی را پرورش دهند.
 
سوسمار دم بلند: به طور کلی یافتن مادر نمونه در میان خزنده‌ها کار بسیار دشواری است، اما این سوسمار یکی از برترین مادرهای بد در جهان خزنده‌ها است. اگر این سوسمار در منطقه‌ای تخم گذاری کند که اطراف آن توسط شکارچیان مختلف احاطه شده باشد، پیش از اینکه فرزندانش سر از تخم دربیاورند همه آنها را می‌خورند. بهانه این خزنده برای خوردن فرزندانش نجات آنها از شکار شدن است تا از سویی دیگر بتواند برای تخم گذاری بعدی خود را قوی تر کند.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

خرگوش: خرگوشهای مادر از این نظر مادران بدی هستند که بلافاصله پس از تولد فرزندانشان آنها را رها کرده و پس از آن برای ۲۵ روز اول روزانه دو دقیقه برای غذا دادن به فرزندانشان به لانه بازمی
گردند. پس از این مدت خرگوشهای کوچک باید بتوانند غذای خود را تامین کنند.

بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس

با این همه توجیه پذیرترین بهانه مادرانه برای بد رفتاری با فرزندان به خرگوشها اختصاص دارد، زیرا گوشت این جانداران بسیار خوش طعم است و خرگوشهای مادر برای دور نگه داشتن شکارچیان از لانه، آنجا را ترک می‌کنند تا راز مخفیگاه فرزندانشان حفظ شود.

 

گردآوری: آلامتو

 

آلامتو | سرگرمی,عکس,کلیپ موبایل,فال,اس ام اس,بازی آنلاین

ارسال شده در فال,گوناگون | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای بیرحم ترین مادر های دنیا! +عکس بسته هستند