تصمیم خدا

شهسواری به دوستش گفت: بیا به کوهی که خدا آنجا زندگی می کند برویم.

میخواهم ثابت کنم که اوفقط بلد است به ما دستور بدهد، وهیچ کاری برای خلاص کردن ما از زیر بار مشقات نمی کند.

دیگری گفت:موافقم ..اما من برای ثابت کردن ایمانم می آیم.

وقتی به قله رسیدند ، شب شده بود.

در تاریکی صدایی شنیدند:سنگهای اطرافتان را بار اسبانتان کنید وآنها را پایین ببرید …

شهسوار اولی گفت: می بینی؟ بعداز چنین صعودی ،از ما می خواهد که بار سنگین تری را حمل کنیم.

محال است که اطاعت کنم.

دیگری به دستور عمل کرد.

وقتی به دامنه کوه رسید، هنگام طلوع بود و انوار خورشید، سنگهایی را که شهسوار مومن با خود آورده بود،روشن کرد.

آنها خالص ترین الماس ها بودند.

مرشدمی گوید:تصمیمات خدا مرموزند،اما همواره به نفع ما هستند.

  دانلود این کتاب

 رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای تصمیم خدا بسته هستند

دانلود رمان بازی سرنوشت من

نام کتاب : بازی سرنوشت من

خلاصه رمان بازی سرنوشت من را در قسمت زیر مطالعه نمایید

هوا تاریک شده بود. سرمش تمام شده بود ولی هنوز خواب بود. پرستاری که بچه ها را با خودش برده بود به من اطمینان داد که

خیالم از جانب آنها راحت باشد. می گفت به آنها غذا داده و آن ها را خوابانده است. با دکتر هم صحبت کردم. دکتر گفت بهتر

است امشب را د ربیمارستان بماند تا کاملا بهبود یابد.

در تمام طول شب کنار تختش نشستم و پلک بر هم نگذاشتم. از تماشایش سیر نمی شدم. چقدر این چهره معصوم بود. چقدر

این چهره را دوست داشتم.

همان طور که نگاهش می کردم به گذشته رفتم. به آن روزهایی که چه خوب، چه بد سرنوشتم را رقم زدند،

و زندگی ام مثل فیلمی از جلوی چشمانم می گذشت.

من در سحرگاهان یک روز گرم تابستانی به دنیا آمدم. دومین فرزند مادرم بودم. پدر و مادرم اصالتا اهل تهران بودند ولی از

زمانی که مادرم فوت کرد یعنی وقتی من دو ساله بودم به شیراز آمدیم. پدرم تاجر پارچه و تحصیل کرده بود و راه پولدار شدن

را خوب می دانست و ما وضع مالی تقریبا خوبی داشتیم.

من که آن زمان نبودم ولی اطرافیان تعریف می کنند که پدر و مادرم با وجود ازدواج به روش سنتی عاشق هم بودند و همه ی

فامیل حسرت عشق آن دو را داشتند. تا اینکه مادرم در سن ۲۲ سالگی در یک سانحه ی رانندگی از دنیا می رود و ما را تنها می گذارد. پس از فوت مادرم چون پدرم خاطره های زیادی با مادرم در تهران داشته و ماندن در آنجا برایش دشوار می نموده

تصمیم می گیرد به همراه من و خواهرم آلما که سه سال از من بزرگ تر بود به شیراز نقل مکان کند. پس از دوسال ماندن در

شیراز پدرم با زنی به نام خورشید ازدواج کرد. خورشید زن زیبا و به تمام معنا خانمی بود که ۱۵ سال از پدرم کوچک تر بود و در آن زمان ۲۵ سال داشت.

البته من آن زمان را درست به یاد ندارم. از وقتی به یاد می آورم خورشید مادرم بود و چون زنی مهربان بود و من و آلما را مثل فرزندان خودش دوست می داشت ما هرگز درد بی مادری را نچشیدیم. من و آلما او را به اسم صدا می زدیم .خودش این طور می خواست چون دوست نداشت ما جای خالی مادرمان را با او پر کنیم و همیشه می گفت من لیاقت مادری آهو و آلما را ندارم. من ۶ ساله بودم که خورشید حامله شد و دختری به دنیا آورد که نامش را بانو گذاشتند و بعد از آن به فاصله ی یک سال از هم بابک، بهار و بردیا به دنیا آمدند.

از حق نباید گذشت. خورشید همه ی ما را به یک اندازه دوست می داشت و هیچ وقت بین من و آلما و فرزندان خودش فرق نمی

گذاشت و ما هم هیچ وقت آن ها را برادر و خواهرهای ناتنی خود نمی دانستیم. گویی همه یک مادر داریم.

زندگی خوبی داشتیم و به نوعی می شود گفت خوشبخت بودیم. پدرم در شیراز چندین ملک و باغ خریداری کرده بود که د رهر

یک از فصل های سال به یکی از این باغ ها می رفتیم و روزگار خوشی را می گذراندیم.

من دربین خواهرها و برادرها با بانو بیشتر از همه اخت بودم و به نوعی او را بیشتر از بقیه حتی آلما دوست داشتم. نمی دانم چرا ؟ ولی انگار یک چیز خاصی در وجودش بود که مرا به سوی خود می کشید.عمه ای داشتم که نامش بهرخ بود و ۲ سال از پدرم بزرگ تر بود. عمه بهرخ و همسرش فرامرز دو فرزند پسر به نام های سیاوش و امیر داشتند که ۱۴ و ۱۳ ساله بودند .

خانواده ی عمه در تهران زندگی می کردند. تابستان ها که ما به یکی از باغ هایمان در اطراف شیراز می رفتیم معمولا خورشید

خانواده ی عمه را هم دعوت می کرد تا به ما بچه ها بیش تر خوش بگذرد. و الحق هم که خوش می گذشت.

هیچ دورانی مثل دوران کودکی نیست. بی هیچ فکری، بی هیچ غصه ای، فقط بازی و شادی. تنها غم دوران کودکی گم شدن

عروسک یا پاره شدن لباس عروسکمان بود. گاهی با هم قهر می کردیم و خیلی زود در کمتر از یک ساعت بساط آشتی مان

برپا بود. چون کینه ای در دل نداشتیم. چون قلبمان پاک بود.

۵ سال بعد در یک روز گرم تابستانی وقتی در کنار حوض بزرگ خانه ی مان با آلما قدم می زدیم آلما حرف هایی به من زد که

با همان ذهن کودک ۱۲ ساله سعی کردم درکشان کنم و با او همراه شوم. همان طور که در حال قدم زدن بودیم آلما گفت : می

دونی آهو ؟! من مدتیه یه حس غریبی نسبت به امیر دارم. وقتی در کنارمه از او خجالت می کشم و وقتی در کنارم نیست دلم

براش تنگ می شه ! وقتی با من حرف می زنه انگار من رو روی اجاق گذاشتن و از شدت گرما و حرارت بدنم، سرخ می شم !

نمی دونم چرا این طور شدم ؟ تو تابحال این طوری شدی ؟!

 نه. مگه آدم از پسر عمه اش خجالت می کشه ؟! اونم تو ! من که باور نمیکنم!

آخر آلما در بین ما از همه شیطان تر بود و به نظر من او اصلا نمی دانست خجالت چیست آن وقت چطور حرف از خجالت می

زد. آن هم از که ؟! از کسی که تا چند وقت پیش که امیر کوچک تر بود بر سر و کول هم می پریدند و شوخی می کردند!

راستش باور اینکه آلما از امیر خجالت بکشد نه تنها برایم امکان پذیر نبود بلکه خیلی هم خنده دار بود.

بالاخره نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر خنده! که آلما عصبانی شد و گفت : واقعا که بچه ای. من رو بگو دارم با کی

حرف می زنم!

من واقعا نمی دانستم آن حسی که آلما در موردش صحبت می کند چیست و یا چگونه ایجاد می شود.

یک روز که پدرم برای کار به ماموریت رفته بود و خورشید مشغول پاک کردن سبزی بود جلو رفتم و کنارش نشستم و گفتم :

خورشید جان ! یه سوال داشتم. تو می تونی جوابم رو بدی ؟!

خورشید با همان مهربانی همیشگی اش نوک بینی مرا گرفت و گفت : من که نمی دونم تو چی می خوای بپرسی وروجک ! اول

بپرس تا اگه می دونستم جوابت رو بدم.

و من هم گفتم. از حسی که آلما در موردش حرف می زد به خورشید گفتم. اول خورشید ساکت شد ولی چند دقیقه بعد گفت :

آهو جان به آلما بگو بیاد کارش دارم!

من گفتم : مگه آلما کار بدی کرده ؟ اگه کار بدی کرده من رو به جای اون تنبیه کن!

خورشید گفت : نه دختر قشنگم ! آلما کار بدی نکرده. فقط باهاش کار دارم. همین!

من به سراغ آلما رفتم و او را پیش خورشید آوردم و خودم به دنبال بازی رفتم.

آن دو حدود یک ساعتی با هم صحبت کردند. بعد از یک ساعت آلما نزد من آمد و گفت : تو به خورشید چیزی گفتی ؟!

گفتم :آره، من گفتم آلما می گه یه حس غربی نسبت به امیر دارم که نمی دونم چیه!

و آلما خندید. آن قدر خندید که من ترسیدم از خنده ی زیاد غش کند. به کناری رفتیم و نشستیم. آلما هم کم کم آرام شد و

گفت : حالا فهمیدم اون حس چیه ! یعنی اون موقع هم می دونستم ولی مطمئن نبودم،از تو پرسیدم که مطمئن شم که تو هم بدتر

از من چیزی نمی دونستی!

با کنجکاوی پرسیدم : خب،خب، اون حس چیه ؟!

آلما با شادی وصف ناپذیری گفت : خورشید می گه این حس عشقه. عشق!!!!

 عشق ؟!

 آره. می گه این حالت های من یعنی اینکه من به امیر علاقه مند شدم. یعنی اینکه من… امیر رو… دوست دارم.

همان شب خورشید عمه بهرخ و خانواده اش را دعوت کرد و فکر می کنم با عمه بهرخ در این رابطه صحبت کرد. چون از ان روز به بعد امیر بیشتر به خانه ی ما می آمد و بیشتر با آلما بود. من هم امیر را دوست داشتم و وقتی این را به آلما می گفتم آلما می گفت : دوست داشتن تو با دوست داشتن من فرق می کنه! با اینکه نمی فهمیدم ولی مجبور بودم قبول کنم، چون هیچ کس در

این باره به من توضیحی نمی داد.

برای خواندن ادامه این رمان زیبا و جذاب لطفا لینک دانلود کتاب را از قسمت زیر دریافت نمایید

  دانلود این کتاب

  رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

  منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود رمان بازی سرنوشت من بسته هستند

داستان فقط دردش کم باشه

رامبد کیف مدرسه را با عجله گوشه ای پرتاب کرد و بی درنگ به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه بود ، رفت .

همه خستگی روزش را بر سر قلک بیچاره خالی کرد . پولهای خرد را که هنوز با تکه های قلک قاطی بود در جیبش ریخت و با سرعت از خانه خارج شد .

وارد مغازه شد . با ذوق گفت : ببخشید آقا ! یه کمربند می خواستم . آخه ، آخه فردا تولد پدرم هست … .

مغازه دار میگه : به به . مبارک باشه . چه جوری باشه ؟ چرم یا معمولی ، مشکی یا قهوه ای ، …

پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت .

– فرقی نداره . فقط … ، فقط دردش کم باشه !

  دانلود این کتاب

  رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

  منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای داستان فقط دردش کم باشه بسته هستند

گاهی باید نشنید

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند.

بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند: که دیگر چاره ای نیست شما به زودی خواهید مرد.

دو قورباغه این حرفها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند. اما قورباغه های دیگر مدام می گفتند: که دست از تلاش بردارند چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد. بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت. سر انجام به داخل گودال پرت شد و مرد.

 اما قورباغه دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد. هر چه بقیه قورباغه ها فریاد میزدند که تلاش بیشتر فایده ای ندارد او مصمم تر می شد تا اینکه بالاخره از گودال خارج شد. وقتی بیرون آمد. بقیه قورباغه ها از او پرسیدند: مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟

 معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می کنند.

  دانلود این کتاب

  رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

  منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای گاهی باید نشنید بسته هستند

باران

مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت .

 خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود .

مسافر فریاد زد : هی،خانه ات آتش گرفته است!

مرد جواب داد : میدانم

مسافر گفت:پس چرا بیرون نمی آیی؟

مرد گفت:آخر بیرون باران می آید . مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی ، سینه پهلو میکنی

زائوچی در مورد این داستان می گوید :

خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کند.

  دانلود این کتاب

  رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

  منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای باران بسته هستند

اگر کوسه ها آدم بودند

دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای ” کی ” پرسید:

اگر کوسه ها آدم بودند با ماهی های کوچولو مهربان تر می شدند؟

آقای کی گفت : البته ! اگر کوسه ها آدم بودند،توی دریا برای ماهی ها جعبه های محکمی می ساختند؛ همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند؛ مواظب بودند که همیشه پر آب باشد ؛هوای بهداشت ماهی های کوچولو را هم داشتند.

برای آن که هیچ وقت دل ماهی کوچولو نگیرد،گاه گاه مهمانی های بزرگ بر پا می کردند؛چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !

برای ماهی ها مدرسه می ساختند و به آن ها یاد می دادند که چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند.

درس اصلی ماهی ها اخلاق بود. به آن ها می قبولاندند که زیبا ترین و باشکوه ترین کار برای یک ماهی این است که خودش را در نهایت خوش وقتی تقدیم یک کوسه کند

. به ماهی کوچولو یاد می دادند که چطور به کوسه ها معتقد باشند و چه جوری خود را برای یک آینده زیبا مهیا کنند ؛آینده ای که فقط از راه اطاعت به دست می آید.

اگر کوسه ها ادم بودند، در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت.

از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند.

ته دریا نمایشنامه به روی صحنه می آوردند که در آن ماهی کوچولو های قهرمان

شاد و شنگول به دهان کوسه ها شیرجه می رفتند.

همراه نمایش، آهنگ های محسور کننده ای هم می نواختند که بی اختیار

ماهی های کوچولو را به طرف دهان کوسه ها می کشاند.

در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که به ماهی ها می آموخت:

“زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود.

برتولت برشت

  دانلود این کتاب

 رمز فایل (با حروف کوچک) : www.iranromance.com

منبع :iranromance.com

ایران رمان

ارسال شده در اطلاعات مفید | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای اگر کوسه ها آدم بودند بسته هستند

دانلود رایگان سوالات کنکور – نرم افزار جاوا

دانلود رایگان سوالات کنکور – نرم افزار جاوا

  برای این ساعت نرم افزار کاربردی و مفید آمادگی برای کنکور Konkoor Test را برای شما عزیزان آماده ی دریافت قرار داده ایم. این نرم افزار فوق العاده شامل مجموعه سوالات چهار گزینه ای به همراه پاسخ آنها در درس های ریاضی، معارف، ادبیات و … بوده و دارای امکانات زیادی می باشد و همچنین به دلیل جاوا بودن نرم افزار قابل استفاده بر روی اکثر گوشی های موبایل نیز می باشد. هم اکنون می توانید این نرم افزار موبایل را از سایت دریافت نمایید.

   

  Konkoor Test

   

   

    دانلود – با حجم 0.7 مگابایت
    پسورد : www.arash98.com ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )

   کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.

  دانلود جهانی بازی ونرم افزار…

  ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود رایگان سوالات کنکور – نرم افزار جاوا بسته هستند

  برنامه دریافت مدیریت ایمیل برای موبایل – نرم افزار جاوا

  برنامه دریافت مدیریت ایمیل برای موبایل – نرم افزار جاوا

   . شما به وسیله این نرم افزار می توانید تمام ایمیل های خود را چک کنید و همچنین به دلیل جاوا بودن نرم افزار قابل استفاده بر روی اکثر گوشی های موبایل نیز می باشد. هم اکنون می توانید این نرم افزار موبایل را از سایت دریافت نمایید.

   

  SmartMail 2.1

   

   

    دانلود – با حجم 0.3 مگابایت
    پسورد : www.arash98.com ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )

   کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.

  دانلود جهانی بازی ونرم افزار…

  ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای برنامه دریافت مدیریت ایمیل برای موبایل – نرم افزار جاوا بسته هستند

  دانلود PES 2013 با لینک مستقیم و کرک تست شده – Pro Evolution Soccer 2013  دانلود بازی بی نظیر PES 2013
  با لینک مستقیم و کرک تست شده
   Pro Evolution Soccer 2013
  (بخش ویژه وطن دانلود )
  شامل دو  نسخه ی RELOADED و  SKIDROW

  سری بازی
  های PES که یکی از کاملترین بازی ها و شبیه سازهای مسابقات فوتبال است.بازی بسیار
  زیبایی که برای علاقه مندان به فوتبال هر ساله نسخه ی جدید منتشر میشود که نسبت به
  دیگر نسخه های قدیمی تکمیلی تر و مسلماً تغییرات وسیع تر برای رقابت با بازی FIFA
  نسبت به نسخه های قدیمی صورت میگیرد.در نسخه ی جدید بازی Pro Evolution Soccer به
  عنوان PES 2013 تغییرات بسیار زیادی مشاهده میشود و میتوان گفت نسبت به نسخه های
  قدیمی کاملترین نسخه ی شبیه سازی شده است که تاکنون در بازار عرضه شده است، تمام
  تغییرات تیم ها،زمین ها و انتقالات در این نسخه به صورت کامل برای تمام تیم ها به
  چشم می آید و همچنین گیم پلی بهتر و مدیریت بهتر بر بازکنان نیز از نکات قابل توجهی
  است که بر روی آن دفت کافی انجام شده است.

  بازی Pro
  Evolution Soccer  بازگشته است و اینبار کونامی قول داده است تا تغییرات
  متعددی را در راستای بهبود هرچه بیشتر بازی اعمال کند تا از رقیب دیرینه ی خود یعنی
  فیفا پیشی بگیرد . در بازی PES 13 هم کنترل کامل توپ، بازی تک‌ضرب، پاس دادن و شوت
  زدن، دریبل، یک و دو ، بازی با دروازه‌بان و دفاع متقابل کاملا به‌صورت دستی و
  آزادانه توسط گیمر انجام خواهد شد. این کنترل کامل علاوه بر بالا بردن دقت و
  واقع‌گرایی بازی، با سخت‌تر کردن کار گیمر هیجان بازی را بالاتر می‌برد


    

  دانلود رایگان | وطن دانلود

  ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود PES 2013 با لینک مستقیم و کرک تست شده – Pro Evolution Soccer 2013 بسته هستند

  دانلود رایگان آموزش عکاسی و نوردرعکاسی منظره

     

  دانلود  آموزش عکاسی و نور
   در عکاسی منظره

  امروز وطن دانلود یک آموزش در
  زمینه عکاسی با نام ” نور جادویی در عکاسی منظره” برای شما فراهم کرده که شما می
  توانید با استفاده از این آموزش تصاویر خارق العاده ای را از مناظر ایجاد کنید. این
  آموزش به صورت رایگان برای شما دوستان عزیز برای دانلود قرار داده شده است.این نور
  یک نور مشهور است که نام های زیادی دارد اما برای تمام عکاسان مناظر طبیعی به عنوان
  یکی از بهترین زمان ها برای ثبت عکس ها می باشد. این یک نور برای تعریف کردن منظره
  می باشد که یک منظره بسیار زیبا را در عکس شما به تصویر می کشد.

  در این آموزش اساتید برتر شرکت لیندا در مورد چگونگی استفاده از این نور برای به
  ثبت رساندن عکس های بسیار زیبا و پویا از جهان طبیعی به شما آموزش خواهند داد.
  این آموزش با یک مطالعه از جنبه های مربوط به نور که به عکاسان مرتبط می باشد مانند
  زاویه ، کیفیت و رنگ شروع می شود.در این آموزش به شما نشان داده می شود که چگونه
  نور بر روی عکس های ما در زمان های مختلف و در شرایط مختلف آب و هوایی تاثیر می
  گذارد. ساختن تصاویر منظره ای خارق العاده اغلب نیاز به برنامه ریزی دارد .
   بنابراین شما در این آموزش با مکان های مختلف و شرایط مختلف عکاسی آشنا می شوید و
  می آموزید که چگونه از این مکان ها بهترین استفاده با ببرید.
  فهمیدن نور تنها نصف راه می باشد. برای ایجاد تصاویر دراماتیک شما باید یاد بگیرید
  که چگونه این نور حیله گر را درست کرده و آن را نمایان کنید.
  در نهایت این آموزش به شما کمک می کند که با استفاده از Photoshop و Lightroom
  چگونه این تصاویر رویایی را به بهترین شکل ویرایش و بهبود ببخشید.

     

  دانلود رایگان | وطن دانلود

  ارسال شده در دانلود | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود رایگان آموزش عکاسی و نوردرعکاسی منظره بسته هستند